หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ โมดูล OLED โมดูล OLED + Touch Screen WEP012864U-CTP

2.7", 128x64 โมดูลจอ CTP OLED กราฟฟิก +Frame +PCB

หมายเลขรุ่น WEP012864U-CTP

►ประเภท: กราฟฟิก
►โครงสร้าง: COG+FR+PCB
►ขนาด: 2.7 นิ้ว
►128 x 64 Dot Matrix
►ชุดควบคุมติดตั้งในตัว SSD1357
►แหล่งจ่ายไฟ 3V
►1/64 duty
►อินเตอร์เฟซ: 6800, 8080, SPI, I2C
►หน้าจอสัมผัส: พร้อมแผงระบบสัมผัส (หน้าจอ) แบบ Capacitive (CTP)
►Detect Point : 1 Finger
►สีการแสดงผล: สีเหลือง / สีฟ้าคราม
►Support Grayscale

การร่าง

WEP012864U-CTP
 

Data source ref: WEP012864UWPP3D00000

ข้อมูลจำเพาะ

คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส

No. สัญลักษณ์ คุณสมบัติการทำงาน
1 VSS This is a ground pin.
2 VDD Power supply pin for core logic operation
3 NC Reserved Pin
The N.C. pin between function pins is reserved for compatible and flexible design.
4 D/C# This pin is Data/Command control pin connecting to the MCU.
When the pin is pulled HIGH, the data at D[7:0] will be interpreted as data.
When the pin is pulled LOW, the data at D[7:0] will be transferred to a command register.
In I2C mode, this pin acts as SA0 for slave address selection.
When 3-wire serial interface is selected, this pin must be connected to VSS.
5 R/W#
(WR#)
This pin is read / write control input pin connecting to the MCU interface.
When 6800 interface mode is selected, this pin will be used as Read/Write (R/W#) selection input. Read mode will be carried out when this pin is pulled HIGH and write mode when LOW.
When 8080 interface mode is selected, this pin will be the Write (WR#) input. Data write operation is initiated when this pin is pulled LOW and the chip is selected.
When serial or I2C interface is selected, this pin must be connected to VSS.
6 E/RD# This pin is MCU interface input.
When 6800 interface mode is selected, this pin will be used as the Enable (E) signal.
Read/write operation is initiated when this pin is pulled HIGH and the chip is selected.
When 8080 interface mode is selected, this pin receives the Read (RD#) signal. Read operation is initiated when this pin is pulled LOW and the chip is selected.
When serial or I2C interface is selected, this pin must be connected to VSS.
7 DB0 These pins are bi-directional data bus connecting to the MCU data bus.
Unused pins are recommended to tie LOW.
When serial interface mode is selected, D0 will be the serial clock input: SCLK; D1 will be the serial data input: SDIN.
When I2C mode is selected, D2, D1 should be tied together and serve as SDAout, SDAin in application and D0 is the serial clock input, SCL.
8 DB1
9 DB2
10 DB3
11 DB4
12 DB5
13 DB6
14 DB7
15 NC No connection
16 RES# This pin is reset signal input.
When the pin is pulled LOW, initialization of the chip is executed.
Keep this pin pull HIGH during normal operation.
17 CS# Chip Select
This pin is the chip select input. The chip is enabled for MCU communication only when CS# is pulled low.
18 NC No connection
19 BS2 Communicating Protocol Select.
These pins are MCU interface selection input. See the following table:
  BS1 BS2
I2C 1 0
4-wire Serial 0 0
8-bit 8080 Parallel 1 1
8-bit 6800 Parallel 0 1
20 BS1
21 TP_SCK I2C clock signal
22 TP_SDA I2C data signal
23 TP_INT Interrupt signal, active low, asserted to request
Host start a new transaction
24 TP_RST External reset signal, active low

ข้อมูลเชิงกล

รายการ ขนาด หน่วย
ความละเอียด 128 × 64
ขนาดโมดูล 82.0 × 47.5 × 8.65 Max. mm
พื้นที่ที่ใช้งานอยู่ 61.41 × 30.69 mm
ขนาดจุด 0.45 × 0.45 mm
ระดับจุด 0.48 × 0.48 mm
โหมดการแสดงผล พาสซีฟเมทริกซ์
สีการแสดงผล ขาวดำ
Drive Duty 1/64 Duty
Gray Scale 4 bits
IC SSD1357
อินเตอร์เฟซ 8-bits 6800 and 8080 parallel, 4-line SPI, I2C
ขนาด (เส้นทแยงมุม) 2.7 นิ้ว
 
CTP IC GT911
Detect Point 1
CTP อินเตอร์เฟซ I2C
พื้นผิว แสงจ้า

คะแนนสูงสุด

Parameter สัญลักษณ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด หน่วย
Supply Voltage for Logic VDD -0.3 4.0 V
อุณหภูมิในการทำงาน TOP -20 +70 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ TSTG -30 +80 °C

ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก

DC ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก

รายการ สัญลักษณ์ เงื่อนไข ค่าต่ำสุด ค่าปกติ ค่าสูงสุด หน่วย
Supply Voltage for Logic VDD 2.8 3.0 3.3 V
High Level Input VIH 0.8×VDD V
Low Level Input VIL 0.2×VDD V
High Level Output VOH 0.9×VDD V
Low Level Output VOL 0.1×VDD V
50% Check Board operating Current IDD VDD =3V 160 240 mA

Search keyword: 128x64 oled, oled 128x64, 2.7 oled, 2.7 นิ้ว oled, oled 2.7"
go top
close