หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ โมดูล OLED จอ OLED กราฟฟิก WEO012864D

หมายเลขรุ่น WEO012864D

►ประเภท: กราฟฟิก
►โครงสร้าง: COG
►ขนาด: 0.96 นิ้ว
►128 x 64 Dot Matrix
►IC:SSD1306
►แหล่งจ่ายไฟ 3V
►1/64 duty
►อินเตอร์เฟซ: 6800, 8080, SPI, I2C
►สีการแสดงผล: ขาว / สีเหลือง / สีน้ำเงิน
►Other FPC options available in below table

รายละเอียด

Left: Thinner version without sponge
Right: Thinner version with sponge

thinner version without sponge vs  with sponge

 

Thinner version 0.96" OLED WEO012864D-Hotbar without Sponge: Datasheet Download

 

Thinner version 0.96" OLED WEO012864D-Hotbar with Sponge Datasheet Download

 


   FPC Options

การร่าง


0.96 inch OLED display, 0.96 OLED display - WEO012864D-Hotbar (Thinner version without sponge)

Data source ref: WEO012864DWPP3N00006
OLED 0.96, 0.96 OLED I2C display,thin OLED display - WEO012864D-Hotbar (Thinner Version with Sponge)

Data source ref: WEO012864DWPP3N00007

ข้อมูลจำเพาะ

คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส

No. สัญลักษณ์ คุณสมบัติการทำงาน
1 N.C. (GND) Reserved Pin (Supporting Pin)
The supporting pins can reduce the influences from stresses on the function pins. These pins must be connected to external ground.
2 C2N Positive Terminal of the Flying Inverting Capacitor Negative Terminal of the Flying Boost Capacitor The charge-pump capacitors are required between the terminals. They must be floated when the converter is not used.
3 C2P
4 C1P
5 C1N
6 VBAT Power Supply for DC/DC Converter Circuit
This is the power supply pin for the internal buffer of the DC/DC voltage converter. It must be connected to external source when the converter is used. It should be connected to VDD when the converter is not used.
7 NC NC
8 VSS Ground of Logic Circuit
This is a ground pin. It acts as a reference for the logic pins. It must be connected to external ground.
9 VDD Power Supply for Logic
This is a voltage supply pin. It must be connected to external source.
10 BS0 Communicating Protocol Select
These pins are MCU interface selection input. See the
following table:
11 BS1
12 BS2
13 CS# Chip Select
This pin is the chip select input. The chip is enabled for MCU communication only when CS# is pulled low.
14 RES# Power Reset for Controller and Driver
This pin is reset signal input. When the pin is low, initialization of the chip is executed.
15 D/C# Data/Command Control
This pin is Data/Command control pin. When the pin is pulled high, the input at D7~D0 is treated as display data.
When the pin is pulled low, the input at D7~D0 will be transferred to the command register. For detail relationship to MCU interface signals, please refer to the Timing Characteristics Diagrams.
When the pin is pulled high and serial interface mode is selected, the data at SDIN is treated as data. When it is pulled low, the data at SDIN will be transferred to the command register. In I2C mode, this pin acts as SA0 for slave address selection.
16 R/W# Read/Write Select or Write
This pin is MCU interface input. When interfacing to a 68XX-series microprocessor, this pin will be used as Read/Write (R/W#) selection input. Pull this pin to “High” for read mode and pull it to “Low” for write mode.
When 80XX interface mode is selected, this pin will be the Write (WR#) input. Data write operation is initiated when this pin is pulled low and the CS# is pulled low.
17 E/RD# Read/Write Enable or Read
This pin is MCU interface input. When interfacing to a 68XX-series microprocessor, this pin will be used as the Enable (E) signal. Read/write operation is initiated when this pin is pulled high and the CS# is pulled low.
When connecting to an 80XX-microprocessor, this pin receives the Read (RD#) signal. Data read operation is initiated when this pin is pulled low and CS# is pulled low.
18~25 D0~D7 Host Data Input/Output Bus
These pins are 8-bit bi-directional data bus to be connected to the microprocessor’s data bus. When serial mode is selected, D1 will be the serial data input SDIN and D0 will be the serial clock input SCLK. When I2C mode is selected, D2 & D1 should be tired together and serve as SDAout & SDAin in application and D0 is the serial clock input SCL.
26 IREF Current Reference for Brightness Adjustment
This pin is segment current reference pin. A resistor should be connected between this pin and VSS. Set the current lower than 12.5μA.
27 VCOMH Voltage Output High Level for COM Signal
This pin is the input pin for the voltage output high level for COM signals. A capacitor should be connected between this pin and VSS.
28 VCC Power Supply for OEL Panel
This is the most positive voltage supply pin of the chip. A stabilization capacitor should be connected between this pin and VSS when the converter is used. It must be connected to external source when the converter is not used.
29 VLSS Ground of Analog Circuit
This is an analog ground pin. It should be connected to VSS externally.
30 NC
(GND)
Reserved Pin (Supporting Pin)
The supporting pins can reduce the influences from stresses on the function pins. These pins must be connected to external ground.

ข้อมูลเชิงกล

รายการ WEO012864D-Hotbar WEO012864D-Hotbar with Sponge หน่วย
ความละเอียด 128 × 64 จุด
ขนาดโมดูล 26.7 × 19.26 × 1.26 26.7 × 19.26 × 1.61 mm
พื้นที่ที่ใช้งานอยู่ 21.738 × 10.858 mm
ขนาดจุด 0.148 × 0.148 mm
ระดับจุด 0.17 × 0.17 mm
โหมดการแสดงผล พาสซีฟเมทริกซ์
สีการแสดงผล ขาวดำ
Drive Duty 1/64 Duty
IC SSD1306
อินเตอร์เฟซ 6800,8080,SPI,I2C
ขนาด (เส้นทแยงมุม) 0.96 นิ้ว

คะแนนสูงสุด

Parameter สัญลักษณ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด หน่วย
Supply Voltage for Logic VDD 0 4.0 V
Supply Voltage for Display VCC 0 15.0 V
อุณหภูมิในการทำงาน TOP -40 +80 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ TSTG -40 +85 °C

ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก

รายการ สัญลักษณ์ เงื่อนไข ค่าต่ำสุด ค่าปกติ ค่าสูงสุด หน่วย
Supply Voltage for Logic VDD 2.8 3.0 3.3 V
Supply Voltage for Display VCC 11.5 12.0 12.5 V
Input High Volt. VIH 0.8×VDD VDDIO V
Input Low Volt. VIL 0 0.2×VDD V
Output High Volt. VOH 0.9×VDD VDDIO V
Output Low Volt. VOL 0 0.1×VDD V
Operating Current for VCC (50% display ON) ICC 16.0 20.0 mA

FPC Options:

Drawing FPC Length PIN Pitch ZIF FPC or HOTBAR FPC Interface FPC No. Create Date
FPC2070003001XXXXX08_WEO012864DBPP3N00001 22 30 0.7 HOTBAR 6800,8080,SPI,I2C FPC2070003001XXXXX08 20170808
FPC2050003011XXXXX28_WEO012864DWPP3N00F00 41.1 30 0.5 ZIF  6800,8080,SPI,I2C FPC2050003011XXXXX28 20180604
FPC2050003011XXXXX34_WEO012864DWPP3N00F04 13.1 30 0.5 ZIF  6800,8080,SPI,I2C FPC2050003011XXXXX34 20200221
 

Search keyword: 128x64 oled, oled 128x64, 0.96 oled, 0.96" oled, 0.96 inch oled, oled 0.96, oled 0.96", 0.96 oled display

go top
close