หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ โมดูล OLED จอ OLED กราฟฟิก WEO012832F

หมายเลขรุ่น WEO012832F

►Thinner version OLED
►ประเภท: กราฟฟิก
►โครงสร้าง: COG
►ขนาด: 0.91 นิ้ว
►128 x 32 Dot Matrix
►IC:SSD1306
►แหล่งจ่ายไฟ 3V
►1/32 duty
►อินเตอร์เฟซ: I2C
►สีการแสดงผล: ขาว / สีเหลือง / สีฟ้าคราม

การร่าง

I2C OLED Display, OLED Display I2C, Display I2C OELD - WEO012832F

Data source ref: WEO012832FWPP3N00001

ข้อมูลจำเพาะ

คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส

No. สัญลักษณ์ คุณสมบัติการทำงาน
1 C2P Positive Terminal of the Flying Inverting CapacitorNegative Terminal of the Flying Boost CapacitorThe charge-pump capacitors are required between the terminals. They must be floated when the converter is not used.
2 C2N
3 C1P
4 C1N
5 VBAT Power Supply for DC/DC Converter Circuit
This is the power supply pin for the internal buffer of the DC/DC voltage converter. It must be connected to external source when the converter is used. It should be connected to VDD when the converter is not used.
6 NC No connection
7 VSS Ground of Logic Circuit
This is a ground pin. It acts as a reference for the logic pins. It must be connected to external ground.
8 VDD Power Supply for Logic
This is a voltage supply pin. It must be connected to external source.
9 RES# Power Reset for Controller and Driver
This pin is reset signal input. When the pin is low, initialization of the chip is executed.
10 SCL I2C mode is selected, D2, D1 should be tied together and serve as SDAout, SDAin inapplication and D0 is the serial clock input, SCL.
11 SDA
12 IREF Current Reference for Brightness Adjustment
This pin is segment current reference pin. A resistor should be connected between this pin and VSS. Set the current lower than 12.5μA.
13 VCOMH Voltage Output High Level for COM Signal
This pin is the input pin for the voltage output high level for COM signals. A capacitor should be connected between this pin and VSS.
14 VCC Power Supply for OEL Panel
This is the most positive voltage supply pin of the chip. A stabilization capacitor should be connected between this pin and VSS when the converter is used. It must be connected to external source when the converter is not used.

ข้อกำหนดทั่วไป

รายการ ขนาด หน่วย
ความละเอียด 128 × 32 จุด
ขนาดโมดูล 30.0 × 11.5 × 1.26 mm
พื้นที่ที่ใช้งานอยู่ 22.384 × 5.584 mm
ขนาดจุด 0.152 × 0.152 mm
ระดับจุด 0.175 × 0.175 mm
โหมดการแสดงผล Passive Matrix
สีการแสดงผล ขาวดำ
Drive Duty 1/32 Duty
IC SSD1306
อินเตอร์เฟซ I2C
ขนาด (เส้นทแยงมุม) 0.91 นิ้ว

คะแนนสูงสุด

Parameter สัญลักษณ์ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด หน่วย
Supply Voltage for Logic VDD 0 4.0 V
Supply Voltage for Display VCC 0 16.0 V
อุณหภูมิในการทำงาน TOP -40 +80 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ TSTG -40 +85 °C

ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก

DC ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก

รายการ สัญลักษณ์ เงื่อนไข ค่าต่ำสุด ค่าปกติ ค่าสูงสุด หน่วย
Supply Voltage for Logic VDD 2.8 3.0 3.3 V
Supply Voltage for Display VCC 7 7.25 8 V
Input High Volt. VIH 0.8×VDD VDDIO V
Input Low Volt. VIL 0 0.2×VDD V
Output High Volt. VOH 0.9×VDD VDDIO V
Output Low Volt. VOL 0 0.1×VDD V
Operating Current for VCC (VCC Supplied Externally) ICC Vcc =7.25V 7 11 mA


Search keyword: 128x32 oled, oled 128x32, 0.91 oled, 0.91" oled, 0.91 นิ้ว oled, oled 0.91, oled 0.91"
go top
close