หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ใหม่
Winstar Display - ผลิตภัณฑ์ใหม่

ผลิตภัณฑ์ใหม่

ตัวกรองผลลัพธ์

ตัวกรองผลลัพธ์

เลือก รูปแบบการแสดงผล ภาพ หมายเลขรุ่น ขนาดโครงร่าง
(mm)
พื้นที่การมอง
(mm)
พื้นที่ใช้งานจริง
(mm)
อินเตอร์เฟซ IC Part No.
480×128
WF52ASZFSDHGX 180×75.8 129.2×35.9 127.152×33.9072 HDMI TFP401
720×1280
WF50DSYA3MNN0 68.4×122.7 64.1×112.3 62.1×110.4 MIPI DSI ILI9881C
1024×600
WF70A7TIAHLNN0 164.8×99.8 157.2×89.43 154.2144×85.92 LVDS EK79001HE+EK73215BCGA
go top
close