หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ โมดูล OLED OLED Knob WEO128128D-CTP-Knob

หมายเลขรุ่น WEO128128D-CTP-Knob

►ประเภท: กราฟฟิก
►โครงสร้าง: COG
►ขนาด: 1.18 นิ้ว
►128x128 Dot Matrix
►ชุดควบคุมติดตั้งในตัว SSD1327
►แหล่งจ่ายไฟ 3V
►1/128 duty
►อินเตอร์เฟซ: SPI, I2C
►พร้อมแผงระบบสัมผัส (หน้าจอ) แบบ Capacitive (CTP)
►Detect Point : 1 Finger
►สีการแสดงผล: ขาว / สีเหลือง / สีน้ำเงิน / สีฟ้าคราม (have high MOQ)
►Support Grayscale

รายละเอียด

 

การร่าง

1.18 inch 128x128 OLED Knob with CTP Touch Panel - WEO128128D-CTP-Knob

Data source ref: WEO128128DWPP3D00E00

ข้อมูลจำเพาะ

คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส

No. สัญลักษณ์ คุณสมบัติการทำงาน
1 VSS Ground pin. It must be connected to external ground.
2 VCC Power supply for panel driving voltage. This is also the most positive power voltage supply pin. It is supplied by external high voltage source.
3 VCOMH COM signal deselected voltage level.
A capacitor should be connected between this pin and VSS. No external power supply is allowed to connect to this pin.
4 VCI Low voltage power supply and power supply for interface logic level. It should match with the MCU interface voltage level and must be connected to external source.
VCI must always set to be equivalent to or higher than VDD.
5 VDD Power supply pin for core logic operation.
VDD can be supplied externally (within the range of 2.4V to 2.6V) or regulated Internally from VCI. A capacitor should be connected between VDD and VSS under all circumstances.
6 BS1 MCU bus interface selection pins. Select appropriate logic setting as described in the following table. BS1 is pin select.
Bus Interface selection
BS1 Interface
0 4-line SPI
1 I2C
Note  (1) 0 is connected to VSS  (2) 1 is connected to VCI
7 IREF This pin is the segment output current reference pin
8 CS# This pin is the chip select input connecting to the MCU.
The chip is enabled for MCU communication only when CS# is pulled LOW (active LOW).
9 RES# This pin is reset signal input.
When the pin is pulled LOW, initialization of the chip is executed.
Keep this pin pull HIGH during normal operation.
10 DC# This pin is Data/Command control pin connecting to the MCU.
When the pin is pulled HIGH, will be interpreted as data.
When the pin is pulled LOW, will be transferred to a command register
In I2C mode, this pin acts as SA0 for slave address selection.
11 D0 When serial interface mode is selected, D0 will be the serial clock input: SCLK; D1 will be the serial data input: SDIN and D2 should be kept NC.
When I2C mode is selected, D2, D1 should be tied together and serve as SDAout , SDAin in application and D0 is the serial clock input, SCL.
12 D1
13 D2
14 TP_SCK I2C clock signal
15 TP_SDA I2C data signal
16 TP_INT Interrupt signal
17 VCC Power supply for panel driving voltage. This is also the most positive power voltage supply pin.
18 VSS Ground
 

Encoder PIN Definition

No. สัญลักษณ์ คุณสมบัติการทำงาน
1 FSW_A Encoder terminal signal-A
2 FSW_B Encoder terminal signal-B
3 FSW_C Encoder terminal signal-C
4 FSW_D Ground

ข้อมูลเชิงกล

รายการ ขนาด หน่วย
ความละเอียด 128 × 128 จุด
ขนาดโมดูล Ø56 x 21.56 mm
พื้นที่ที่ใช้งานอยู่ Ø30.0 mm
ขนาดจุด 0.210 × 0.210 mm
ระดับจุด 0.235 × 0.235 mm
โหมดการแสดงผล พาสซีฟเมทริกซ์
สีการแสดงผล ขาวดำ
Drive Duty 1/128Duty
Gray Scale 4 bits
IC SSD1327
อินเตอร์เฟซ 4-line SPI , I2C
ขนาด (เส้นทแยงมุม) 1.18นิ้ว
 
CTP IC FT3268
Detect Point 1
CTP อินเตอร์เฟซ I2C

คะแนนสูงสุด

Parameter สัญลักษณ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด หน่วย
Supply Voltage for Operation VCI -0.3 4.0 V
Supply Voltage for Logic VDD -0.5 2.75 V
Supply Voltage for Display VCC -0.5 19.0 V
อุณหภูมิในการทำงาน TOP -20 +70 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ TSTG -30 +70 °C

ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก

DC ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก

รายการ สัญลักษณ์ เงื่อนไข ค่าต่ำสุด ค่าปกติ ค่าสูงสุด หน่วย
Supply Voltage for Operation VCI 2.8 3.0 3.3 V
Supply Voltage for Display VCC 8.0 14.5 15.0 V
Supply Voltage for Logic VDD 1.65 2.6 V
High Level Input VIH 0.8×VCI VCI V
Low Level Input VIL 0 0.2×VCI V
High Level Output VOH Iout = 100uA 0.9×VCI VCI V
Low Level Output VOL Iout = 100uA 0 0.1×VCI V
50% Check Board operating Current VCC =14.5V 15 30 mA
 

Touch Panel Controller FT3268

รายการ สัญลักษณ์ เงื่อนไข ค่าต่ำสุด ค่าปกติ ค่าสูงสุด หน่วย
Input High Volt. VIH 0.7×VDD VDD V
Input Low Volt. VIL -0.3 0.3×VDD V
Output High Volt. VOH IOH = 0.1mA 0.7×VDD V
Output Low Volt. VOL IOL = 0.1mA 0.3×VDD V

Search keyword: 128x128 oled, oled 128x128, 1.18 oled, 1.18" oled, 1.18 นิ้ว oled, oled 1.18 นิ้ว, oled 1.18"

go top
close