หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ โมดูล OLED จอ OLED กราฟฟิก WEO006432A

หมายเลขรุ่น WEO006432A

►ประเภท: กราฟฟิก
►โครงสร้าง: COG
►ขนาด: 0.49 นิ้ว
►64x32 Dot Matrix
►ชุดควบคุมติดตั้งในตัว SSD1306
►แหล่งจ่ายไฟ 3V
►1/32 duty
►อินเตอร์เฟซ: I2C
►สีการแสดงผล: ขาว / สีเหลือง / สีน้ำเงิน / สีฟ้าคราม

การร่าง

Micro OLED Display, 0.49 OELD, 64x32 OLED Micro Display Module, Micro OLED Screen - WEO006432A
 

Data source ref: WEO006432AWPP3N00000

ข้อมูลจำเพาะ

คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส

No. สัญลักษณ์ คุณสมบัติการทำงาน
1 C2N Positive Terminal of the Flying Inverting Capacitor Negative Terminal of the Flying Boost Capacitor The charge-pump capacitors are required between the terminals. They must be floated when the converter is not used.
2 C2P
3 C1P
4 C1N
5 VBAT Power Supply for DC/DC Converter Circuit
This is the power supply pin for the internal buffer of the DC/DC voltage converter. It must be connected to external source when the converter is used. It should be connected to VDD when the converter is not used.
6 NC No connection.
7 VSS Ground of Logic Circuit
This is a ground pin. It acts as a reference for the logic pins. It must be connected to external ground.
8 VDD Power Supply for Logic
This is a voltage supply pin. It must be connected to external source.
9 RES# Power Reset for Controller and Driver
This pin is reset signal input. When the pin is low, initialization of the chip is executed.
10 SCL Host Data Input/Output Bus
When serial mode is selected, D1 will be the serial data input SDIN and D0 will be the serial clock input SCLK. When I2C mode is selected, D2 & D1 should be tired together and serve as SDAout & SDAin in application and D0 is the serial clock input SCL.
11 SDA
12 IREF Current Reference for Brightness Adjustment
This pin is segment current reference pin. A resistor should be connected between this pin and VSS. Set the current lower than 12.5μA.
13 VCOMH Voltage Output High Level for COM Signal
This pin is the input pin for the voltage output high level for COM signals. A capacitor should be connected between this pin and VSS.
14 VCC Power Supply for OEL Panel
This is the most positive voltage supply pin of the chip. A stabilization capacitor should be connected between this pin and VSS when the converter is used. It must be connected to external source when the converter is not used.

ข้อมูลเชิงกล

รายการ ขนาด หน่วย
ความละเอียด 64 × 32 จุด
ขนาดโมดูล 14.5 × 11.6 × 1.26 mm
พื้นที่ที่ใช้งานอยู่ 11.18 × 5.58 mm
ขนาดจุด 0.153 × 0.153 mm
ระดับจุด 0.175 × 0.175 mm
โหมดการแสดงผล พาสซีฟเมทริกซ์
สีการแสดงผล ขาวดำ
Drive Duty 1/32 Duty
IC SSD1306

คะแนนสูงสุด

Parameter สัญลักษณ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด หน่วย
Supply Voltage for Logic VDD 0 4 V
Supply Voltage for Display VCC 0 15 V
อุณหภูมิในการทำงาน TOP -40 +80 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ TSTG -40 +85 °C

ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก

รายการ สัญลักษณ์ เงื่อนไข ค่าต่ำสุด ค่าปกติ ค่าสูงสุด หน่วย
Supply Voltage for Logic  VDD 2.8 3 3.3 V
Supply Voltage for Display  VCC 7 7.5 7.8 V
Input High Volt. VIH 0.8×VDD VDDIO V
Input Low Volt. VIL 0 0.2×VDD V
Output High Volt. VOH 0.9×VDD VDDIO V
Output Low Volt. VOL 0 0.1×VDD V
50% Check Board operating Current ICC VCC=7.5V 5 20 mA

Search keyword: 64x32 oled, oled 64x32,0.49 oled, 0.49" oled, 0.49 inch oled, oled 0.49, oled 0.49"
go top
close