หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ โมดูล OLED จอ OLED กราฟฟิก WEO012864G

หมายเลขรุ่น WEO012864G

►ประเภท: กราฟฟิก (ไม่มีกรอบ)
►โครงสร้าง: COG
►ขนาด: 2.42 นิ้ว
►128 x 64 Dot Matrix
►ชุดควบคุมติดตั้งในตัว SSD1309ZC
►แหล่งจ่ายไฟ 3V
►1/64 duty
►อินเตอร์เฟซ: 6800, 8080, SPI, I2C
►สีการแสดงผล: ขาว / สีเหลือง / สีน้ำเงิน / สีฟ้าคราม / สีฟ้าคราม

การร่าง

2.42 OLED Graphic Display 128x64 - WEO012864G

ข้อมูลจำเพาะ

คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส

Pin No. สัญลักษณ์ คุณสมบัติการทำงาน
1 NC No Connection
2 VSS Ground Oin
3~10 NC No Connection
11 VDD Voltage for logic
12~13 BS1~BS2 Interface selection
14 NC No Connection
15 CS# Chip Select Pin
16 RES# Reset Signal Pin
17 D/C# Data/Command Control Pin
18 R/W# Read/Write Control
19 E/RD# Chip Enable Signal
20~27 D0~D7 Data Bus
28 IREF SEG output current refer pin
29 VCOMH COM deselected level
30 VCC Panel driving voltage
31 NC No Connection

ข้อมูลเชิงกล

รายการ ขนาด หน่วย
ขนาดโมดูล 60.5 × 37.0 mm
พื้นที่สำหรับการดู 57.01 × 28.91 mm
พื้นที่ที่ใช้งานอยู่ 55.01 × 27.49 mm
ระดับจุด 0.43 × 0.43 mm
ขนาดจุด 0.40 × 0.40 mm

ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก

รายการ สัญลักษณ์ เงื่อนไข ค่ามาตรฐาน หน่วย
ค่าต่ำสุด ค่าปกติ ค่าสูงสุด
Supply Voltage VDD --- 2.8 3.0 3.3 V

Search keyword: 128x64 oled, oled 128x64, 2.42 oled, 2.42" oled, 2.42 inch oled, oled 2.42, oled 2.42"

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

go top
close