หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ TFT LCD Standart Renkli TFT LCD WF70A7TIAHLNB0

หมายเลขรุ่น WF70A7TIAHLNB0

►นาด : 7 นิ้ว
►ความละเอียด : 1024×600 จุด
►ทิศทางการมอง : 12H
►อินเตอร์เฟซ : LVDS
►TFT IC ไดรเวอร์ :EK79001HE + EK73215BCGA
►แผงควบคุม : No
►ความสว่าง (cd/m2): 450
►เฟรมแบบ รูทะลุ : No
►หน้าจอสัมผัส : PCAP พร้อมแผงระบบสัมผัส (หน้าจอ) แบบ Capacitive
►PCAP อินเตอร์เฟซ : USB (I2C available)

การร่าง

1024x600 Display, USB PCAP TFT Display 7 - WF70A7TIAHLNB0 - Winstar Display

ข้อมูลจำเพาะ

คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส

LCM PIN Definition
Pin No. สัญลักษณ์ I/O คุณสมบัติการทำงาน
1 VCOM P Common Voltage
2 VDD P Digital circuit
3 VDD P Digital circuit
4 NC --- No connection
5 Reset I Global reset pin
6 STBYB I Standby mode, Normally pulled high
STBYB = “1”, normal operation
STBYB = “0”, timing controller, source driver will turn off, all output are High-Z
7 GND P Ground
8 RXIN0- I Negative LVDS differential data input
9 RXIN0+ I Positive LVDS differential data input
10 GND P Ground
11 RXIN1- I Negative LVDS differential data input
12 RXIN1+ I Positive LVDS differential data input
13 GND P Ground
14 RXIN2- I Negative LVDS differential data input
15 RXIN2+ I Positive LVDS differential data input
16 GND P Ground
17 RXCLKIN- I Negative LVDS differential clock input
18 RXCLKIN+ I Positive LVDS differential clock input
19 GND P Ground
20 RXIN3- I Negative LVDS differential data input
21 RXIN3+ I Positive LVDS differential data input
22 GND P Ground
23 NC --- No connection
24 NC --- No connection
25 GND P Ground
26 NC --- No connection
27 DIMO O Backlight CABC controller signal output
28 SELB I 6bit/8bit mode select    H:6bit / L:8bit
29 AVDD P Power for Analog Circuit
30 GND P Ground
31 LED- P LED Cathode
32 LED- P LED Cathode
33 L/R I Horizontal inversion
34 U/D I Vertical inversion
35 VGL P Negative power for TFT
36 GND P Ground
37 GND P Ground
38 VGH P Positive power for TFT
39 LED+ P LED Anode
40 LED+ P LED Anode

PCAP PIN Definition
Pin สัญลักษณ์ คุณสมบัติการทำงาน
1 USB_VSS System ground
2 USB_VDD 5V Power supply
3 USB_D+ Data +
4 USB_D- Data -
5 VSS System ground
6 SDA I2C data input and output
7 SCL I2C clock input
8 RST External Reset, Low is active
9 INT External interrupt to the host
10 VDDT 3.3 Power supply

ข้อกำหนดทั่วไป

รายการ ขนาด หน่วย
ขนาด (เส้นทแยงมุม) 7.0 นิ้ว
ความละเอียด 1024 × RGB × 600(TFT) จุด
ขนาดโมดูล 202.0 (W) × 135.5 (H) × 8.73 (D) mm
พื้นที่ที่ใช้งานอยู่ 154.2144 × 85.92 mm
ระดับจุด 0.1506× 0.1432 mm
ประเภท LCD TFT, ขาว, ทรานสมิสซีฟ
ทิศทางการมอง 12 o'clock
ทิศทางการผกผันระดับสีเทา 6 o'clock
อัตราส่วนภาพ 16:9
IC การควบคุม --
TFT IC ไดรเวอร์ EK79001HE + EK73215BCGA
TFT อินเตอร์เฟซ LVDS
ประเภทแสงไฟพื้นหลัง LED, ขาว
หน้าจอสัมผัส พร้อมแผงระบบสัมผัส (หน้าจอ) แบบ Capacitive
PCAP IC ILI2511
PCAP อินเตอร์เฟซ USB (I2C available)
PCAP FW Version V 6. 0. 0. 0. 7.65. 0. 1
พื้นผิว แสงจ้า

คะแนนสูงสุด

รายการ สัญลักษณ์ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด หน่วย
อุณหภูมิในการทำงาน TOP -20 +70
อุณหภูมิในการจัดเก็บ TST -30 +80

ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก

Typical Operation Conditions

รายการ สัญลักษณ์ ค่ามาตรฐาน หน่วย
ค่าต่ำสุด ค่าปกติ ค่าสูงสุด
Power voltage DVDD 3.0 3.3 3.6 V
AVDD 9.4 9.6 9.8 V
VGH 17 18 19 V
VGL -6.6 -6.0 -5.4 V
Supply Voltage For Touch
Logic
VDDT 4.4 5.0 5.5 V
Input signal voltage VCOM 3.1 3.3 3.6 V
Input logic high voltage VIH 0.7 DVDD - DVDD V
Input logic low voltage VIL 0 - 0.3 DVDD V

Current Consumption

รายการ สัญลักษณ์ ค่ามาตรฐาน หน่วย
ค่าต่ำสุด ค่าปกติ ค่าสูงสุด

Current for Driver

IGH - 0.2 1.0 mA
IGL - 0.2 1.0 mA
IDVDD - 4.0 10 mA
IAVDD - 20 50 mA

Backlight Driving Conditions

รายการ สัญลักษณ์ ค่ามาตรฐาน หน่วย
ค่าต่ำสุด ค่าปกติ ค่าสูงสุด
Voltage for LED backlight VL 8.4 9.8 10.8 V
Current for LED backlight IL -- 300 -- mA
LED life time - - 50,000 - Hr
go top
close