หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ Smart Display แผงจอแสดงผล CAN
แผงจอแสดงผล CAN

แผงจอแสดงผล CAN

Try before you buy! Contact us to download Winstar GUIBuilder application.

ตัวกรองผลลัพธ์

ตัวกรองผลลัพธ์

√ เลือก รูปแบบการแสดงผล ภาพ หมายเลขรุ่น โครงสร้าง ขนาด
(นิ้ว)
ขนาดโครงร่าง
(mm)
แหล่งจ่ายไฟ อินเตอร์เฟซ (System) อุณหภูมิ
(°C)
ผลิตภัณฑ์ Protocol การประยุกต์ใช้งาน
320×240
WL0F00035000XGAAASB00
WL0F00035000XGAAASB00 -- 3.5 76.84×63.84 5V CAN -20~70 TFT CANopen Industrial
320×240
WL0F00035000XGAAASC00
WL0F00035000XGAAASC00 -- 3.5 76.84×63.84 5V CAN -20~70 TFT CANopen Vehicle
320×240
WL0F00035000XGAAASD00
WL0F00035000XGAAASD00 -- 3.5 76.84×63.84 5V CAN -20~70 TFT CANopen Medical
480×128
WL0F00039000QGAAASB00
WL0F00039000QGAAASB00 -- 3.9 105.5×37.0 5V CAN -10~70 TFT CANopen Industrial
480×128
WL0F00039000QGAAASC00
WL0F00039000QGAAASC00 -- 3.9 105.5×37.0 5V CAN -10~70 TFT CANopen Vehicle
480×128
WL0F00039000QGAAASD00
WL0F00039000QGAAASD00 -- 3.9 105.5×37.0 5V CAN -10~70 TFT CANopen Medical
480×272
WL0F00043000WGAAASB00
WL0F00043000WGAAASB00 -- 4.3 105.5×67.2 5V CAN -30~80 TFT CANopen Industrial
480×272
WL0F00043000WGAAASC00
WL0F00043000WGAAASC00 -- 4.3 105.5×67.2 5V CAN -30~80 TFT CANopen Vehicle
480×272
WL0F00043000WGAAASD00
WL0F00043000WGAAASD00 -- 4.3 105.5×67.2 5V CAN -30~80 TFT CANopen Medical
800×480
WL0F00050000FGAAASB00
WL0F00050000FGAAASB00 -- 5 120.7×75.8 5V CAN -20~70 TFT CANopen Industrial
800×480
WL0F00050000FGAAASC00
WL0F00050000FGAAASC00 -- 5 120.7×75.8 5V CAN -20~70 TFT CANopen Vehicle
800×480
WL0F00050000FGAAASD00
WL0F00050000FGAAASD00 -- 5 120.7×75.8 5V CAN -20~70 TFT CANopen Medical
1024×600
WL0F0007000A8GAAASB00
WL0F0007000A8GAAASB00 -- 7 169.9×103.4 12V CAN -20~70 TFT CANopen Industrial
1024×600
WL0F0007000A8GAAASC00
WL0F0007000A8GAAASC00 -- 7 169.9×103.4 12V CAN -20~70 TFT CANopen Vehicle
1024×600
WL0F0007000A8GAAASD00
WL0F0007000A8GAAASD00 -- 7 169.9×103.4 12V CAN -20~70 TFT CANopen Medical
go top
close