หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ โมดูล OLED จอ OLED กราฟฟิก WEO025664D

หมายเลขรุ่น WEO025664D

►ประเภท: กราฟฟิก
►โครงสร้าง: COG
►ขนาด: 3.55 นิ้ว
►256×64 Dot Matrix
►ชุดควบคุมติดตั้งในตัว SSD1322
►แหล่งจ่ายไฟ 3V
►1/64 duty cycle
►อินเตอร์เฟซ: 6800, 8080, SPI
►สีการแสดงผล: ขาว / สีเหลือง
►Support Grayscale

การร่าง

3.55 inch 256x64 COG OLED Display Support Grayscale - WEO025664D

Data source ref: WEO025664DWPP3N00001

ข้อมูลจำเพาะ

คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส

Pin Number สัญลักษณ์ I/O คุณสมบัติการทำงาน
1 ESD_GND P Ground
2 VSS P Ground.
3 VCC P Power supply for panel driving voltage.
This is also the most positive power voltage supply pin.
4 VCOMH P COM signal deselected voltage level.
A capacitor should be connected between this pin and VSS.
5 VLSS P Analog system ground pin.
6~13 D7~D0 I/O Host Data Input/Output Bus
These pins are 8-bit bi-directional data bus to be connected to the microprocessor’s data bus.
When serial mode is selected, D1 will be the serial data input SDIN and D0 will be the serial clock input SCLK.
14 E/RD# I Read/Write Enable or Read
This pin is MCU interface input.
When interfacing to a 68XX-series microprocessor, this pin will be used as the Enable (E) signal. Read/write operation is initiated when this pin is pulled high and the CS# is pulled low.
When connecting to an 80XX-microprocessor, this pin receives the Read (RD#) signal. Data read operation is initiated when this pin is pulled low and CS# is pulled low.
When serial mode is selected, this pin must be connected to VSS.
15 R/W# I Read/Write Select or Write
This pin is MCU interface input. When interfacing to a 68XX-series microprocessor, this pin will be used as Read/Write (R/W#) selection input. Pull this pin to “High” for read mode and pull it to “Low” for write mode.
When 80XX interface mode is selected, this pin will be the Write (WR#) input. Data write operation is initiated when this pin is pulled low and the CS# is pulled low.
When serial mode is selected, this pin must be connected to VSS.
16 BS0 I Communicating Protocol Select
These pins are MCU interface selection input. See the following table:
BS[1:0] Bus Interface Selection
00 4 line SPI
01 3 line SPI
10 8-bit 8080 parallel
11 8-bit 6800 parallel

Note
(1) 0 is connected to VSS
(2) 1 is connected to VDDIO
17 BS1
18 D/C# I Data/Command Control
This pin is Data/Command control pin connecting to the MCU.
When the pin is pulled HIGH, the content at D[7:0] will be interpreted as data.
When the pin is pulled LOW, the content at D[7:0] will be interpreted as command.
19 CS# I Data/Command Control
This pin is the chip select input connecting to the MCU. The chip is enabled for MCU communication only when CS# is pulled LOW.
20 RES# I This pin is reset signal input.
When the pin is pulled LOW, initialization of the chip is executed.
Keep this pin pull HIGH during normal operation.
21 FR O This pin is No Connection pins. Nothing should be connected to this pin. This pin should be left open individually.
22 IREF I Current Reference for Brightness Adjustment
This pin is segment current reference pin. A resistor should be connected between this pin and VSS. Set the current lower than 10uA.
23 N.C. - Reserved Pin
The N.C. pin between function pins are reserved for compatible and flexible design.
24 VDDIO P Power Supply for I/O Pin
It should be matched with the MCU interface voltage level.
25 VDD P Power Supply for Core Logic Circuit
Power supply pin for core logic operation. A capacitor is required to connect between this pin and VSS
26 VCI P Power Supply for Operation
VCI must always be equal to or higher than VDD and VDDIO.
27 VSL P Voltage Output Low Level for SEG Signal
This is segment voltage reference pin.
When external VSL is not used, this pin should be left open.
When external VSL is used, this pin should connect with resistor and diode to ground.
28 VLSS P Ground of Analog Circuit
These are the analog ground pins. They should be connected to VSS externally.
29 VCC P Power Supply for OLED Panel
These are the most positive voltage supply pin of the chip. They must be connected to external source.
30 ESD GND P Ground

ข้อมูลเชิงกล

รายการ ขนาด หน่วย
ความละเอียด 256 × 64 -
ขนาดโมดูล 99.2 × 33.5 × 2.01 mm
พื้นที่ที่ใช้งานอยู่ 87.52 × 21.28 mm
ขนาดจุด 0.312 × 0.303 mm
ระดับจุด 0.342 × 0.333 mm
โหมดการแสดงผล พาสซีฟเมทริกซ์
สีการแสดงผล ขาวดำ
Drive Duty 1/64 Duty
Gray Scale 4 bits
IC SSD1322
อินเตอร์เฟซ 6800, 8080, SPI
ขนาด (เส้นทแยงมุม) 3.55 นิ้ว

คะแนนสูงสุด

Parameter สัญลักษณ์ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด หน่วย
Supply Voltage for Logic VDD -0.5 2.75 V
Low voltage power supply VCI -0.3 4.0 V
Supply Voltage for I/O Pins VDDIO -0.5 VCI V
Supply Voltage for Display VCC -0.5 20 V
อุณหภูมิในการทำงาน TOP -40 80 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ TSTG -40 85 °C

ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก

รายการ สัญลักษณ์ เงื่อนไข ค่าต่ำสุด ค่าปกติ ค่าสูงสุด หน่วย
Low Voltage power supply VCI 3.1 3.3 3.5 V
Supply Voltage for Display VCC 15.5 16.0 16.5 V
Logic supply voltage VDD 2.4 2.6 V
Power for I/O pins VDDIO 1.65   VCI V
High Level Input VIH 0.8×VDDIO VDDIO V
Low Level Input VIL 0 0.2×VDDIO V
High Level Output VOH 0.9×VDDIO VDDIO V
Low Level Output VOL 0 0.1×VDDIO V
50% Check Board operating Current VCC =16 V - 35 55 mA
go top
close