หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ COG LCD WO12864C2

หมายเลขรุ่น WO12864C2

►COG LCD 128x64
►LCD กราฟฟิก
►ชุดควบคุมติดตั้งในตัว (ST7565P หรือเทียบเท่า)
►แหล่งจ่ายไฟ 3.3V
►1/64 duty cycle
►อินเตอร์เฟซ : 6800/8080/SPI

การร่าง

Winstar Chip-on-Glass LCD Module 128x64 - WO12864C2
Data source ref:WO12864C2-TFH#

ข้อมูลจำเพาะ

คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส

Pin No. สัญลักษณ์ คุณสมบัติการทำงาน
1 IRS Selects the resistors for the V0 voltage level adjustment
2 /HPM Control power supply for LCD “H”: Normal mode,  “L”: High power mode
3 P/S Selects the interface type: Serial or Parallel.
4 C86 Interface selection 6800/8080
5 VR LCD Contrast Adjustment when IRS = “L” 
6~10 V0~V4 Bias voltage levels for LCD driving
11 VRS This is the internal-output VREG power supply for the LCD power supply voltage regulator.
12 CAP4+ DC/DC voltage converter.
13 CAP2- DC/DC voltage converter.
14 CAP2+ DC/DC voltage converter.
15 CAP1+ #N/A
16 CAP1- DC/DC voltage converter.
17 CAP3+ DC/DC voltage converter.
18 CAP5+ DC/DC voltage converter
19 Vout Positive Voltage output
20 VSS Ground
21 VDD Power supply for logic
22~29 D7~D0 #N/A
30 /RD(E) 8080 family: Read signal, 6800 family: Enable clock
31 /WR(RW) 8080 family: Write signal, 6800 family: Read/Write signal
32 A0 Data/ Instruction  select signal
33 /RES Controller reset signal, Active Low
34 /CS1 This is the chip select signal.

ข้อมูลเชิงกล

รายการ ค่ามาตรฐาน หน่วย
ขนาดโมดูล 55.2 × 39.8 mm
พื้นที่สำหรับการดู 45.2 × 27.0 mm
ระดับจุด 0.32 × 0.38 mm
ขนาดจุด 0.28 × 0.34 mm

ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก

รายการ สัญลักษณ์ ค่ามาตรฐาน
ค่าปกติ
หน่วย
Input Voltage VDD 3.0 V
แรงดันไฟฟ้าสำหรับการทำงานของจอ LCD ที่แนะนำสำหรับอุณหภูมิปกติ โมดูลเวอร์ชั่น @25°C Vo-Vss 9.60 V

Search Keyword: lcd 128x64, lcd 128 x 64, 128x64 lcd, 128 x 64 lcd
go top
close