หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ โมดูล OLED โมดูล OLED + Touch Screen
โมดูล OLED + Touch Screen

โมดูล OLED + Touch Screen

ตัวกรองผลลัพธ์

ตัวกรองผลลัพธ์

√ เลือก รูปแบบการแสดงผล ภาพ หมายเลขรุ่น โครงสร้าง ขนาด
(นิ้ว)
ขนาดโครงร่าง
(mm)
พื้นที่การมอง
(mm)
พื้นที่ใช้งานจริง
(mm)
ขนาดจุด
(mm)
ระดับจุด
(mm)
Duty แหล่งจ่ายไฟ อินเตอร์เฟซ IC Part No. Grayscale FPC options หน้าจอสัมผัส Detect Points
(Finger)
128×32
 - WEO012832M-CTP
WEO012832M-CTP COG 0.91 30×11.5 24.38×7.58 22.38×5.58 0.155×0.155 0.175×0.175 1/32 3V SPI,I2C SSD7317 No In-Cell 1
128×64
WEO012864A-CTP COG 1.54 43.04×28.22 37.05×19.52 35.05×17.51 0.249×0.249 0.274×0.274 1/64 3V 6800,8080,SPI,I2C SSD1309 No PCAP,OCA CTP 1
128×64
WEO012864G-CTP
WEO012864G-CTP COG 2.42 66.8×41.3 56.01×28.49 55.01×27.49 0.40×0.40 0.43×0.43 1/64 3V 6800,8080,SPI,I2C SSD1309 No PCAP 1
128×64
WEO012864J-CTP
WEO012864J-CTP COG+PCB+FR 2.42 75×52.7 57.01×29.49 55.01×27.49 0.40×0.40 0.43×0.43 1/64 3V 6800,8080,SPI,I2C SSD1309 No PCAP 1
128×64
2.7
WEO012864Q-CTP COG 2.7 73×41.16 63.41×32.69 61.41×30.69 0.45×0.45 0.48×0.48 1/64 3V 6800,8080,SPI,I2C SSD1309 No PCAP 1
128×128
WEO128128D-CTP
WEO128128D-CTP COG 1.18 Ø50.5 Ø31 Ø30 0.21×0.21 0.235×0.235 1/128 3V SPI,I2C SSD1327 Support PCAP 1
128×32
WEP012832A-CTP COG+PCB+FR 2.23 66.5×35 56.02×14.1 55.018×13.098 0.408×0.388 0.43×0.41 1/32 3V 6800,8080,SPI,I2C SSD1305 No PCAP 1
256×64
WEO025664D-CTP COG 3.55 100.4×36.1 88.52×22.28 87.52×21.28 0.312×0.303 0.342×0.333 1/64 3V 6800,8080,SPI SSD1322 Support PCAP 1
128×64
2.7
WEP012864Q-CTP COG+PCB+FR 2.7 82×47.5 63.41×32.69 61.41×30.69 0.45×0.45 0.48×0.48 1/64 3V 6800,8080,SPI,I2C SSD1309 No PCAP 1
128×64
2.7
WEP012864U-CTP COG+PCB+FR 2.7 82×47.5 63.41×32.69 61.41×30.69 0.45×0.45 0.48×0.48 1/64 3V 6800,8080,SPI,I2C SSD1357 Support PCAP 1
256×64
WEX025664B-CTP
WEX025664B-CTP COF 3.12 89.2×29 78.78×21.18 76.778×19.178 0.278×0.278 0.3×0.3 1/64 3V 6800,8080,SPI SSD1322 Support PCAP 1
256×64
WEN025664A-CTP
WEN025664A-CTP COF+PCB+FR 2.8 85×39.8 71.1×19.26 69.1×17.26 0.248×0.248 0.27×0.27 1/64 3V 6800,8080,SPI SSD1322 Support PCAP 1
256×64
WEN025664B-CTP
WEN025664B-CTP COF+PCB+FR 3.12 89.2×44 78.78×21.18 76.78×19.18 0.278×0.278 0.3×0.3 1/64 3V 6800,8080,SPI SSD1322 Support PCAP 1
256×64
WEN025664D-CTP COF+PCB+FR 5.5 147×59 137.5×35.59 135.65×33.89 0.5×0.5 0.53×0.53 1/64 3V 6800,8080,SPI SSD1322 Support PCAP 1
go top
close