หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ โมดูล OLED โมดูล OLED + Touch Screen
โมดูล OLED + Touch Screen

โมดูล OLED + Touch Screen

ตัวกรองผลลัพธ์

ตัวกรองผลลัพธ์

√ เลือก รูปแบบการแสดงผล ภาพ หมายเลขรุ่น โครงสร้าง ขนาด
(นิ้ว)
ขนาดโครงร่าง
(mm)
พื้นที่การมอง
(mm)
พื้นที่ใช้งานจริง
(mm)
ขนาดจุด
(mm)
ระดับจุด
(mm)
Duty แหล่งจ่ายไฟ อินเตอร์เฟซ IC Grayscale FPC options หน้าจอสัมผัส Detect Points
(Finger)
128×32
WEO012832M-CTP
WEO012832M-CTP COG 0.91 30×11.5 24.38×7.58 22.38×5.58 0.155×0.155 0.175×0.175 1/32 3V SPI,I2C SSD7317 No In-Cell 1
128×64
WEO012864A-CTP COG 1.54 43.04×28.22 37.05×19.52 35.05×17.51 0.249×0.249 0.274×0.274 1/64 3V 6800,8080,SPI,I2C SSD1309 No PCAP,OCA 1
128×64
WEO012864G-CTP
WEO012864G-CTP COG 2.42 66.8×41.3 56.01×28.49 55.01×27.49 0.40×0.40 0.43×0.43 1/64 3V 6800,8080,SPI,I2C SSD1309 No PCAP 1
128×64
WEO012864J-CTP
WEO012864J-CTP COG+PCB+FR 2.42 75×52.7 57.01×29.49 55.01×27.49 0.40×0.40 0.43×0.43 1/64 3V 6800,8080,SPI,I2C SSD1309 No PCAP 1
128×64
2.7, 128x64 โมดูลจอ CTP OLED กราฟฟิก - WEO012864Q-CTP
WEO012864Q-CTP COG 2.7 73×41.16 63.41×32.69 61.41×30.69 0.45×0.45 0.48×0.48 1/64 3V 6800,8080,SPI,I2C SSD1309 No PCAP 1
128×128
WEO128128D-CTP
WEO128128D-CTP COG 1.18 Ø50.5 Ø31 Ø30 0.21×0.21 0.235×0.235 1/128 3V SPI,I2C SSD1327 Support PCAP 1
128×32
WEP012832A-CTP COG+PCB+FR 2.23 66.5×35 56.02×14.1 55.018×13.098 0.408×0.388 0.43×0.41 1/32 3V 6800,8080,SPI,I2C SSD1305 No PCAP 1
256×64
WEO025664D-CTP
WEO025664D-CTP COG 3.55 100.4×36.1 88.52×22.28 87.52×21.28 0.312×0.303 0.342×0.333 1/64 3V 6800,8080,SPI SSD1322 Support PCAP 1
128×64
2.7, 128x64 โมดูลจอ CTP OLED กราฟฟิก +Frame +PCB - WEP012864Q-CTP
WEP012864Q-CTP COG+PCB+FR 2.7 82×47.5 63.41×32.69 61.41×30.69 0.45×0.45 0.48×0.48 1/64 3V 6800,8080,SPI,I2C SSD1309 No PCAP 1
128×64
2.7
WEP012864U-CTP COG+PCB+FR 2.7 82×47.5 63.41×32.69 61.41×30.69 0.45×0.45 0.48×0.48 1/64 3V 6800,8080,SPI,I2C SSD1357 Support PCAP 1
256×64
WEX025664B-CTP
WEX025664B-CTP COF 3.12 89.2×29 78.78×21.18 76.778×19.178 0.278×0.278 0.3×0.3 1/64 3V 6800,8080,SPI SSD1322 Support PCAP 1
256×64
WEN025664A-CTP
WEN025664A-CTP COF+PCB+FR 2.8 85×39.8 71.1×19.26 69.1×17.26 0.248×0.248 0.27×0.27 1/64 3V 6800,8080,SPI SSD1322 Support PCAP 1
256×64
WEN025664B-CTP
WEN025664B-CTP COF+PCB+FR 3.12 89.2×44 78.78×21.18 76.78×19.18 0.278×0.278 0.3×0.3 1/64 3V 6800,8080,SPI SSD1322 Support PCAP 1
256×64
WEN025664D-CTP
WEN025664D-CTP COF+PCB+FR 5.5 147×59 137.5×35.59 135.65×33.89 0.5×0.5 0.53×0.53 1/64 3V 6800,8080,SPI SSD1322 Support PCAP 1
go top
close