หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ COG LCD WO12864D2

หมายเลขรุ่น WO12864D2

►COG LCD 128x64
►LCD กราฟฟิก
►ชุดควบคุมติดตั้งในตัว (ST7565P หรือเทียบเท่า)
►แหล่งจ่ายไฟ 3.3V
►1/64 duty cycle
►อินเตอร์เฟซ : 6800/8080/SPI

การร่าง

Winstar WO12864D2 LCD COG Module 128x64


Data source ref: WO12864D2-TFH#

ข้อมูลจำเพาะ

คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส

Pin No. สัญลักษณ Level รายละเอียด
1 /CS1   This is the chip select signal. When /CS1 = “L” , then the
chip select becomes active, and data/command I/O is enabled.
2 /RES   When /RES is set to “L” , the settings are initialized.
3 A0   This is connect to the least significant bit of the normal MPU address bus, and it determines whether the data bits are data or a command.
A0 = “H”: Indicates that D0 to D7 are display data.
A0 = “L”: Indicates that D0 to D7 are control data.
4 /WR(R/W)   When connected to an 8080 MPU, this is active LOW.
(R/W) This terminal connects to the 8080 MPU /WR signal. The signals on the data bus are latched at the rising edge of the /WR signal.
When connected to a 6800 Series MPU:
This is the read/write control signal input terminal.
When R/W = “H”: Read.
When R/W = “L”: Write.
5 /RD(E)   When connected to an 8080 MPU, this is active LOW.
(E) This pin is connected to the /RD signal of the 8080 MPU, and the ST7565P series data bus is in an output status when this signal is “L”.
When connected to a 6800 Series MPU, this is active HIGH.
This is the 6800 Series MPU enable clock input terminal.
6 DB0   This is an 8-bit bi-directional data bus that connects to an 8-bit or 16-bit standard MPU data
Bus.
7 DB1  
8 DB2  
9 DB3  
10 DB4  
11 DB5  
12 DB6  
13 DB7  
14 VDD   Shared with the MPU power supply terminal VDD. ( 3.3 V )
15 VSS   This is a 0V terminal connected to the system GND.
16 VOUT   DC/DC voltage converter. Connect a capacitor between this terminal and VSS.
17 CAP5+   DC/DC voltage converter. Connect a capacitor between this terminal and the CAP1- terminal.
18 CAP3+   DC/DC voltage converter. Connect a capacitor between this terminal and the CAP1- terminal.
19 CAP1-   DC/DC voltage converter. Connect a capacitor between this terminal and the CAP1+ terminal.
20 CAP1+   DC/DC voltage converter. Connect a capacitor between this terminal and the CAP1- terminal.
21 CAP2+   DC/DC voltage converter. Connect a capacitor between this terminal and the CAP2- terminal.
22 CAP2-   DC/DC voltage converter. Connect a capacitor between this terminal and the CAP2+ terminal.
23 CAP4+   DC/DC voltage converter. Connect a capacitor between this terminal and the CAP2- terminal.
24 VRS   This is the externally-input VREG power supply for the LCD power supply voltage regulator.
25 V4   This is a multi-level power supply for the liquid crystal drive. The voltage Supply applied is determined by the liquid crystal cell, and is changed through the use of a resistive voltage divided or through changing the impedance using an op. amp.
Voltage levels are determined based on Vss, and must maintain the relative magnitudes shown below.
V0 ≧V1 ≧V2 ≧V3 ≧V4 ≧Vss
When the power supply turns ON, the internal power supply circuits produce the V1 to V4 voltages shown below. The voltage settings are selected using the LCD bias set command.
26 V3  
27 V2  
28 V1  
29 V0  
30 VR   Output voltage regulator terminal. Provides the voltage between VDD and V5 through a resistive voltage divider.
IRS = “L” : the V5 voltage regulator internal resistors are not used .
IRS = “H” : the V5 voltage regulator internal resistors are used .
31 C86   This is the MPU interface switch terminal.
C86 = “H”: 6800 Series MPU interface.
C86 = “L”: 8080 MPU interface.
32 P/S   This is the parallel data input/serial data input switch terminal.
P/S = “H”: Parallel data input.
P/S = “L”: Serial data input.
The following applies depending on the P/S status:

When P/S = “L”, D0 to D5 may be “H”, “L” or Open.
RD (E) and WR (R/W) are fixed to either “H” or “L”.
With serial data input, It is impossible read data from RAM .
33 /HPM   This is the power control terminal for the power supply circuit for liquid crystal drive.
HPM = “H”: Normal mode
HPM = “L”: High power mode
34 IRS   This terminal selects the resistors for the V5 voltage level adjustment.
IRS = “H”: Use the internal resistors
IRS = “L”: Do not use the internal resistors. The V5 voltage level is regulated by an external resistive voltage divider attached to the VR terminal

ข้อกำหนดทั่วไป

รายการ ขนาด หน่วย
ความละเอียด 128 x 64 dots
ขนาดโมดูล 90.0 x 52.8 x 6.6 mm
พื้นที่สำหรับการดู 70.7 x 38.8 mm
พื้นที่ที่ใช้งานอยู่ 66.52 x 33.24 mm
ขนาดจุด 0.48 x0.48 mm
ระดับจุด 0.52 x 0.52 mm
Duty 1/64 , 1/9 Bias
ประเภทแสงไฟพื้นหลัง LED
IC ST7565P
อินเตอร์เฟซ 6800/8080/4-Line SPI

คะแนนสูงสุด

รายการ สัญลักษณ์ ค่าต่ำสุด ค่าปกติ ค่าสูงสุด หน่วย
อุณหภูมิในการทำงาน TOP -20 +70
อุณหภูมิในการจัดเก็บ TST -30 +80
Power Supply Voltage VDD -0.3 3.6 V
Power supply voltage (VDD standard) V0, VOUT -0.3 14.5 V
Power supply voltage (VDD standard) V1, V2, V3, V4 -0.3 V0+0.3 V

ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก

รายการ สัญลักษณ์ เงื่อนไข ค่าต่ำสุด ค่าปกติ ค่าสูงสุด หน่วย
Supply Voltage For Logic VDD-VSS 2.7 3.0 3.3 V
Supply Voltage For LCM V0-VSS Ta=-20℃
Ta=25℃
Ta=70℃
10.0
9.8
9.6
10.2
10.0
9.8
10.4
10.2
10.0
V
V
V
Input High Volt. VIH 0.8 VDD VDD V
Input Low Volt. VIL Vss 0.2 VDD V
Output High Volt. VOH 0.8 VDD VDD V
Output Low Volt. VOL Vss 0.2VDD V
Supply Current (LED backlight is not included) IDD VDD=3.0V   0.6 1 mA
 

Search Keyword: lcd 128x64, lcd 128 x 64, 128x64 lcd, 128 x 64 lcd

go top
close