หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ TFT LCD หน้าจอสัมผัส TST0005R7E4111XXXX01

หน้าจอสัมผัส 5.7"

หมายเลขรุ่น TST0005R7E4111XXXX01

►ขนาด : 5.7 นิ้ว
►โครงสร้าง : G-G
►Outline Dimension : 125.7 x 101.25 x 1.575 mm
►Viewing Area : 117.9 x 89.1 mm
►อินเตอร์เฟซ : I2C
►ชุดควบคุมติดตั้งในตัว : FT5426DQ8
►Series for : WF57B, WF57C, WF57D, WF57E, WF57M, WF57Q, WF57P, WF57Y

การร่าง

5.7 inch Touch Screen, 5.7" Touch Panel - Winstar Display

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อกำหนดทั่วไป

NO. รายการ ข้อมูลจำเพาะ หน่วย
1 ขนาด 5.7 (เส้นทแยงมุม) นิ้ว
2 โครงสร้าง G+G  
3 พื้นที่การมอง 117.90(H)x89.10(V) mm
4 ขนาดโครงร่าง 125.70(H)x101.25(V)x1.575(D) mm

Feature

NO. รายการ ข้อมูลจำเพาะ
1 หน้าจอสัมผัส พร้อมแผงระบบสัมผัส (หน้าจอ) แบบ Capacitive (PCAP)
2 Input Mode Finger
3 ตัวเชื่อมต่อ COF-FPC

คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส

NO. สัญลักษณ์ I/O รายละเอียด
1 VSS --- Ground
2 VDD --- Power supply
3 SCL I/O I2C clock signal
4 NC --- No Connection
5 SDA I/O I2C data signal
6 NC --- No Connection
7 RST I External reset signal, active low
8 NC --- No Connection
9 INT O Interrupt signal, active low, asserted to request
Host start a new transcation
10 VSS --- Ground

IC ข้อมูลจำเพาะ

NO. สัญลักษณ์ รายละเอียด
1 IC ไดรเวอร์ FT5426
2 Detect Points 5
3 อินเตอร์เฟซ I2C
4 แหล่งจ่ายไฟ 2.8V
go top
close