หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ TFT LCD หน้าจอสัมผัส TST0005R7E4111XXXX02

หน้าจอสัมผัส 5.7"

หมายเลขรุ่น TST0005R7E4111XXXX02

►ขนาด : 5.7 นิ้ว
►โครงสร้าง : G-G
►Outline Dimension : 125.7 x 101.25 mm
►Viewing Area : 116.4 × 87.76 mm
►อินเตอร์เฟซ : I2C
►ชุดควบคุมติดตั้งในตัว : ILI2130
►Series for : WF57B, WF57C, WF57D, WF57E, WF57M, WF57Q, WF57P, WF57Y

การร่าง

5.7 inch Touch Screen, 5.7" Touch Panel - Winstar Display

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อกำหนดทั่วไป

NO. รายการ ข้อมูลจำเพาะ หน่วย
1 ขนาด 5.7 (เส้นทแยงมุม) นิ้ว
2 โครงสร้าง CTP  
3 พื้นที่การมอง 116.40(H)x87.76(V) mm
4 ขนาดโครงร่าง 125.70(H)x101.25(V)x1.74(D) mm

Feature

NO. รายการ ข้อมูลจำเพาะ
1 หน้าจอสัมผัส พร้อมแผงระบบสัมผัส (หน้าจอ) แบบ Capacitive (PCAP)
2 Input Mode Finger
3 ตัวเชื่อมต่อ COF-FPC

คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส

NO. สัญลักษณ์ I/O รายละเอียด
1 VSS --- System ground
2 VDDT --- Power supply
3 SCL I/O I2C clock signal
4 NC --- No Connection
5 SDA I/O I2C data signal
6 NC --- No Connection
7 RST I External reset signal, active low
8 NC --- No Connection
9 INT O Interrupt signal, active low, asserted to request
Host start a new transcation
10 VSS --- System ground

IC ข้อมูลจำเพาะ

NO. สัญลักษณ์ รายละเอียด
1 IC ไดรเวอร์ ILI2130
2 Detect Points 5
3 อินเตอร์เฟซ I2C
4 แหล่งจ่ายไฟ 3.3V

FW:FN057IGRGXX001A_ILI2130_V01_20210319.hex
Test config:FN057IGRGXX001A_ILI2130_TP_Test_MP.ini
Version: 0x07.0x00.0x00.0x00.0xA1.0x01.0x57.0x00

Other

Environment Conditions:

NO. สัญลักษณ ข้อมูลจำเพาะ
1 อุณหภูมิในการทำงาน -20~70℃
2 อุณหภูมิในการจัดเก็บ -30~80℃
go top
close