หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ โมดูล OLED จอ OLED ตัวอักษร WEO002004C

หมายเลขรุ่น WEO002004C

►ประเภท: ตัวอักษร
►โครงสร้าง: COG
►ตัวอักษร 20 ตัว x 4 เส้น
►ชุดควบคุมติดตั้งในตัว SSD1311
►แหล่งจ่ายไฟ 3V/5V
►1/32 duty
►อินเตอร์เฟซ: 6800, 8080, SPI, I2C
►สีการแสดงผล: ขาว / สีเหลือง
►Other FPC options available in below table

รายละเอียด


   FPC Options

 

การร่าง

 6800 / 8080 /SPI / I2C 20x4 OLED Display -  WEO002004C Drawing

Data source ref: WEO002004CLPP5N00000

ข้อมูลจำเพาะ

คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส

Pin No. สัญลักษณ์ Pin Type คุณสมบัติการทำงาน
1 NC No connection
2 VSL P This is segment voltage (output low level) reference pin.  
When external VSL is not used, this pin should be left open. 
When external VSL is used, connect with resistor and diode to ground (details depend on application).
3 VSS P Ground pin.  It must be connected to external ground.  
4 REGVDD I Internal VDD regulator selection pin in 5V I/O application mode.  
When this pin is pulled HIGH, internal VDD regulator is enabled (5V I/O application). 
When this pin is pulled LOW, internal VDD regulator is disabled (Low voltage I/O application).  
5 SHLC I This pin is used to determine the Common output scanning direction.
COM scan direction
SHLC COM scan direction
1 COM0 to COM31   (Normal)
0 COM31 to COM0   (Reverse)
Note
(1) 0 is connected to VSS
(2) 1 is connected to VDDIO
6 SHLS I This pin is used to change the mapping between the display data column address and the Segment driver. 
SEG scan direction
SHLS SEG direction
1 SEG0 to SEG99  (Normal)
0 SEG99 to SEG0  (Reverse)
Note
(1) 0 is connected to VSS
(2) 1 is connected to VDDIO
7 VDD P Power supply for core logic operation.  
VDD can be supplied externally or regulated internally.   
In LV IO application (internal VDD is disabled), this is a power input pin.
In 5V IO application (internal VDD is enabled), VDD is regulated internally from VDDIO. 
A capacitor should be connected between VDD and VSS under all circumstances.
8 VDDIO P Low voltage power supply and power supply for interface logic level in both Low Voltage I/O and 5V I/O application.  It should match with the MCU interface voltage level and must be connected to external source.
9 BS0 I MCU bus interface selection pins.  Select appropriate logic setting as described in the following table. BS2, BS1 and BS0 are pin select.
Bus Interface selection
BS[2:0] Interface
000 Serial Interface
001 Invalid
010 I2C
011 Invalid
100 8-bit 6800 parallel
101 4-bit 6800 parallel
110 8-bit 8080 parallel
111 4-bit 8080 parallel
Note
(1) 0 is connected to VSS
(2) 1 is connected to VDDIO
10 BS1
11 BS2
12 GPIO I/O It is a GPIO pin. Details refer to OLED command DCh.
13 CS# I This pin is the chip select input connecting to the MCU.  
The chip is enabled for MCU communication only when CS# is pulled LOW (active LOW).
In I2C mode, this pin must be connected to VSS.  
14 RES# I This pin is reset signal input.  
When the pin is pulled LOW, initialization of the chip is executed.
Keep this pin pull HIGH during normal operation.
15 D/C# I This pin is Data/Command control pin connecting to the MCU.
When the pin is pulled HIGH, the data at D[7:0] will be interpreted as data. 
When the pin is pulled LOW, the data at D[7:0] will be transferred to a command register.   
In I2C mode, this pin acts as SA0 for slave address selection.
When serial interface is selected, this pin must be connected to VSS.
16 R/W#(WR#) I This pin is read / write control input pin connecting to the MCU interface.  
When 6800 interface mode is selected, this pin will be used as Read/Write (R/W#) selection input. Read mode will be carried out when this pin is pulled HIGH and write mode when LOW. 
When 8080 interface mode is selected, this pin will be the Write (WR#) input. Data write operation is initiated when this pin is pulled LOW and the chip is selected.
When serial or I2C interface is selected, this pin must be connected to VSS.
17 E(RD#) I This pin is MCU interface input.  
When 6800 interface mode is selected, this pin will be used as the Enable (E) signal.
Read/write operation is initiated when this pin is pulled HIGH and the chip is selected.
When 8080 interface mode is selected, this pin receives the Read (RD#) signal. Read operation is initiated when this pin is pulled LOW and the chip is selected.  
When serial or I2C interface is selected, this pin must be connected to VSS.
18 D0 I/O These pins are bi-directional data bus connecting to the MCU data bus. 
Unused pins are recommended to tie LOW.   
When serial interface mode is selected, D0 will be the serial clock input: SCLK; D1 will be the serial data input: SID and D2 will be the serial data output: SOD.
When I2C mode is selected, D2, D1 should be tied together and serve as SDAout, SDAin in application and D0 is the serial clock input, SCL.
19 D1
20 D2
21 D3
22 D4
23 D5
24 D6
25 D7
26 IREF I This pin is the segment output current reference pin.  
IREF is supplied externally.  
A resistor should be connected between this pin and VSS to maintain current of around 15uA.
27 ROM0 I These pins are used to select Character ROM; select appropriate logic setting as described in the following table.  ROM1 and ROM0 are pin select as shown in below table:
Character ROM selection
ROM1 ROM0 ROM
0 0 A
0 1 B
1 0 C
1 1 S/W selectable(3)
Note
(1) 0 is connected to VSS
(2) 1 is connected to VDDIO
28 ROM1
29 OPR0 I This pin is used to select the character number of character generator. 
Character RAM selection
OPR1 OPR0 CGROM CGRAM
1 1 256 0
0 1 248 8
1 0 250 6
0 0 240 8

Note
(1) 0 is connected to VSS
(2) 1 is connected to VDDIO
30 OPR1
31 VCOMH P COM signal deselected voltage level.  
A capacitor should be connected between this pin and VSS.  
No external power supply is allowed to connect to this pin. 
32 VCC P Power supply for panel driving voltage.  This is also the most positive power voltage supply pin. It is supplied by external high voltage source.
33 NC No connection

ข้อมูลเชิงกล

รายการ ขนาด หน่วย
รูปแบบการแสดงผล ตัวอักษร 20 ตัว x 4 เส้น
ขนาดโมดูล 84.5 x 27.5 x 2.17 mm
พื้นที่สำหรับการดู 72.42 x 22.82 mm
พื้นที่ที่ใช้งานอยู่ 70.42 x 20.82 mm
ขนาดจุด 0.57 x 0.57 mm
ระดับจุด 0.60 x 0.60 mm
ขนาดตัวอักษร 2.97 x 4.77 mm
Character pitch 3.55 x 5.35 mm
ประเภท LCD OLED , ขาวดำ
Duty 1/32
IC SSD1311
อินเตอร์เฟซ 6800,8080,SPI,I2C
ขนาด (เส้นทแยงมุม) 2.89 นิ้ว

คะแนนสูงสุด

รายการ สัญลักษณ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด หน่วย
Supply Voltage For Logic VDD -0.3 VDDIO V
Power Supply for I/O pins VDDIO -0.3 6 V
Operating Voltage VCC 0 16 V
อุณหภูมิในการทำงาน TOP -40 +80 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ TST -40 +85 °C
 

ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก

DC ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก

รายการ สัญลักษณ์ เงื่อนไข ค่าต่ำสุด ค่าปกติ ค่าสูงสุด หน่วย
Supply Voltage For Logic VDD Low Voltage I/O 2.4 3.0 3.3 V
5V I/O
(VDD as output)
V
Power supply for I/O pins VDDIO Low Voltage I/O 2.4 3.0 3.3 V
5V I/O 4.4 5.0 5.3 V
Operating Voltage VCC 8.0 10.0 10.5 V
8.0 12.0 12.5 V
Input High Volt. VIH 0.8xVDDIO V
Input Low Volt. VIL 0.2xVDDIO V
Output High Volt. VOH IOH=-0.5mA 0.9xVDDIO V
Output Low Volt. VOL IOL=0.5mA 0.1xVDDIO V
50% Check Board Operating Current ICC VCC=10V 19 29 mA
VCC=12V 23 35 mA

FPC Options:

Drawing FPC Length PIN pitch ZIF FPC or HOTBAR FPC Interface FPC No. Create Date
FPC2070003111XXXXX00_WEO002004CLPP5N00000 35.2 31 0.7 BOTBAR FPC 6800,8080,SPI,I2C FPC2070003111XXXXX00 20120921
FPC2005003421XXXXX00_WEO002004CLPP5N00001 31 34 0.5 ZIF FPC 6800,8080,SPI,I2C FPC2005003421XXXXX00 20151223

Search keyword: oled 20x4, 20x4 oled

go top
close