หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ โมดูล OLED จอ OLED ตัวอักษร WEO002002A

หมายเลขรุ่น WEO002002A

►ประเภท: ตัวอักษร (ไม่มีกรอบ)
►โครงสร้าง: COG
►ตัวอักษร 20 ตัว x 2 เส้น
►ชุดควบคุมติดตั้งในตัว SSD1311M1Z
►แหล่งจ่ายไฟ 3V/5V
►1/16 duty
►อินเตอร์เฟซ: 6800, 8080, SPI, I2C
►สีการแสดงผล: ขาว / สีเหลือง

การร่าง

WEO002002A - 20x2 OLED Character Display

ข้อมูลจำเพาะ

คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส

Pin No. สัญลักษณ์ คุณสมบัติการทำงาน
1 NC Not Connected
2 VSL SEG voltage refer Pin
3 VSS Ground Pin
4 REGVDD Internal VDD regulator
5 SHLC COM Scan Direction
6 SHLS SEG Scan Direction
7 VDD Voltage for logic
8 VDDIO Voltage for interface logic 
9~11 BS0~BS2 Interface Selection
12 GPIO GPIO pin
13 CS# Chip Select Pin
14 RES# Reset Signal Pin  
15 D/C# Data/Command Control Pin
16 R/W# Read/Write Control
17 E(RD#)  Chip Enable Signal
18~25 D0~D7 Data Bus
26 IREF SEG Current Refer Pin
27~28 ROM0~ROM1 Character ROM selection
29~30 OPR0~OPR1 Character RAM selection
31 VCOMH COM deselected level
32 VCC Panel driving voltage

ข้อมูลเชิงกล

รายการ ขนาด หน่วย
ขนาดโมดูล 84.5 × 19.28 mm
พื้นที่สำหรับการดู 75.52 × 13.52 mm
พื้นที่ที่ใช้งานอยู่ 73.52 × 11.52 mm
ระดับจุด 0.65 × 0.70 mm
ขนาดจุด 0.62 × 0.67 mm

ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก

รายการ สัญลักษณ์ เงื่อนไข ค่าต่ำสุด ค่าปกติ ค่าสูงสุด หน่วย
Supply Voltage VDD --- 2.8 / 4.8 3.0 / 5.0 3.3 / 5.3 V

Search keyword: oled 20x2, 20x2 oled

go top
close