หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ โมดูล OLED จอ OLED กราฟฟิก WEO012864U

หมายเลขรุ่น WEO012864U

►ประเภท: กราฟฟิก
►โครงสร้าง: COG; Frame Option
►ขนาด: 2.7 นิ้ว
►128 x 64 Dot Matrix
►ชุดควบคุมติดตั้งในตัว SSD1357
►แหล่งจ่ายไฟ 3V
►1/64 duty
►อินเตอร์เฟซ: 6800, 8080, SPI, I2C
►สีการแสดงผล: ขาว / สีเหลือง
►Support Grayscale

รายละเอียด

     Frame Option

การร่าง

2.7 OLED, I2C OLED 128x64, 128x64 I2C OLED, OLED 128x64 Display I2C, I2C 128x64 OLED Display - WEO012864U

Data source ref:WEO012864UWPP3N00000

ข้อมูลจำเพาะ

คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส

No. สัญลักษณ์ คุณสมบัติการทำงาน
1 NC(GND) No connection.
2 VSS Ground of Logic Circuit.
This is a ground pin. It also acts as a reference for the logic pins.
It must be connected to external ground.
3 VCC Power supply for panel driving voltage. This is also the most positive power voltage supply pin.
4 VCOMH Voltage Output High Level for COM Signal.
This pin is the input pin for the voltage output high level for COM signals.
A tantalum capacitor should be connected between this pin and VSS.
5 VLSS Ground of Analog Circuit
These are the analog ground pins. They should be connected to VSS externally.
6~13 D7~D0 These pins are bi-directional data bus connecting to the MCU data bus.
Unused pins are recommended to tie LOW.
When serial interface mode is selected, D0 will be the serial clock input: SCLK; D1 will be the serial data input: SDIN and D2 should be kept NC.
When I2C mode is selected, D2, D1 should be tied together and serve as SDAout,
SDAin in application and D0 is the serial clock input, SCL.
14 E/RD# This pin is MCU interface input.
When 6800 interface mode is selected, this pin will be used as the Enable (E) signal.
Read/write operation is initiated when this pin is pulled HIGH and the chip is selected.
When 8080 interface mode is selected, this pin receives the Read (RD#) signal. Read operation is initiated when this pin is pulled LOW and the chip is selected.
When serial or I2C interface is selected, this pin must be connected to VSS.
15 R/W# This pin is read / write control input pin connecting to the MCU interface.
When 6800 interface mode is selected, this pin will be used as Read/Write (R/W#) selection input. Read mode will be carried out when this pin is pulled HIGH and write mode when LOW.
When 8080 interface mode is selected, this pin will be the Write (WR#) input. Data write operation is initiated when this pin is pulled LOW and the chip is selected.
When serial or I2C interface is selected, this pin must be connected to VSS.
16
17
BS1
BS2
Communicating Protocol Select.
These pins are MCU interface selection input. See the following table:
  BS1 BS2
I2C 1 0
4-wire Serial 0 0
8-bit 68XX Parallel 1 1
8-bit 80XX Parallel 0 1
18 D/C# This pin is Data/Command control pin connecting to the MCU.
When the pin is pulled HIGH, the data at D[7:0] will be interpreted as data.
When the pin is pulled LOW, the data at D[7:0] will be transferred to a command register.
In I2C mode, this pin acts as SA0 for slave address selection.
When 3-wire serial interface is selected, this pin must be connected to VSS.
19 CS# Chip Select
This pin is the chip select input. The chip is enabled for MCU communication only
when CS# is pulled low.
20 RES# This pin is reset signal input.
When the pin is pulled LOW, initialization of the chip is executed.
Keep this pin pull HIGH during normal operation.
21 FR Frame Frequency Triggering Signal
This pin will send out a signal that could be used to identify the driver status.
Nothing should be connected to this pin. It should be left open individually.
22 IREF This pin is the segment output current reference pin.
IREF is supplied externally.
23 N.C. Reserved Pin
The N.C. pin between function pins is reserved for compatible and flexible design.
24 VDD Power Supply for I/O Pin.
This pin is a power supply pin of I/O buffer. It should be connected to VCI or external source. All I/O signal should have VIH reference to VDDIO. When I/O signal pins (BS0~BS1, D0~D7, control signals…) pull high, they should be connected to VDDIO.
25 VP Power Supply for Core Logic Circuit
This is a voltage supply pin. It can be supplied externally (within the range of 2.4~2.6V) or regulated internally from VCI. A capacitor should be connected between this pin & VSS under all circumstances.
26 VDD Power Supply for Operation.
This is a voltage supply pin. It must be connected to external source & always be equal to or higher than VDD & VDDIO.
27 VSL Voltage Output Low Level for SEG Signal
This is segment voltage (output low level) reference pin.
This pin has to connect with resistor and diode to ground (details depends on application).
28 VLSS Ground of Analog Circuit
These are the analog ground pins. They should be connected to VSS externally.
29 VCC Power Supply for OEL Panel
These are the most positive voltage supply pin of the chip. They must be connected to external source.
30 NC(GND) No connection

ข้อมูลเชิงกล

รายการ ขนาด หน่วย
ความละเอียด 128 x 64 จุด
ขนาดโมดูล 73.0 × 41.86 × 2.01 mm
พื้นที่ที่ใช้งานอยู่ 61.41 × 30.69 mm
ขนาดจุด 0.45 × 0.45 mm
ระดับจุด 0.48 × 0.48 mm
โหมดการแสดงผล พาสซีฟเมทริกซ์
สีการแสดงผล ขาวดำ
Drive Duty 1/64 Duty
IC SSD1357
อินเตอร์เฟซ 6800, 8080, SPI, I2C
ขนาด (เส้นทแยงมุม) 2.7 นิ้ว

ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก

รายการ สัญลักษณ์ เงื่อนไข ค่าต่ำสุด ค่าปกติ ค่าสูงสุด หน่วย
Supply Voltage for Logic VDD 2.8 3.0 3.3 V
Supply Voltage for Display VCC 9.5 10.0 10.5 V
High Level Input VIH 0.8×VDD V
Low Level Input VIL 0.2×VDD V
High Level Output VOH 0.9×VDD V
Low Level Output VOL 0.1×VDD V
50% Check Board operating Current VCC =10.0V 46 69 mA

คะแนนสูงสุด

Parameter สัญลักษณ์ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด หน่วย
Supply Voltage for Logic VDD -0.3 4.0 V
Supply Voltage for Display VCC 0 15.0 V
อุณหภูมิในการทำงาน TOP -40 80 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ TSTG -40 85 °C

Frame Option:

Drawing Material FR No. Detailed Drawing Create Date
WEF012864U SUS-304 FFL60128640A221XXX00 View 20120131
go top
close