หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ COG LCD WO1602L

หมายเลขรุ่น WO1602L

►COG LCD
►LCD ตัวอักษร
►ตัวอักษร 16 ตัว x 2 เส้น
►5 x 8 จุดรวมถึงเคอร์เซอร์
►ชุดควบคุมติดตั้งในตัว ST7032Ai
►แหล่งจ่ายไฟ 3V/5V
►1/16 duty cycle
►อินเตอร์เฟซ: I2C

การร่าง

ST7032Ai COG LCD Character Display 16x2 - WO1602L

ข้อมูลจำเพาะ

คุณสมบัติ

Pin No. สัญลักษณ รายละเอียด
1 VG VG is the LCD driving voltage for segment circuits.
VGO is the output of VG regulator. VGS is the feedback of VG regulator.
VGI is the VG input of segment circuits.
1.6 ≤ VG < VDD2.
2 XV0 XV0 is the LCD driving voltage for common circuits at positive frame.
XV0OUT is the output of XV0 regulator. XV0S is the feedback of XV0 regulator.
XV0I is the V0 input of common circuits.
3 V0 V0 is the LCD driving voltage for common circuits at negative frame.
V0OUT is the output of V0 regulator. V0S is the feedback of V0 regulator.
V0I is the V0 input of common circuits.
Be sure that: V0 ≥ VG > VM > VSS ≥ XV0 (under operation).
4 VDD Power supply input.
5 VSS Ground
6 SDA Serial data input
7 SCL Serial clock input
8 RST Hardware reset input pin. When RSTB is “L”, internal initialization is executed and the internal registers will be initialized

 

ข้อมูลเชิงกล

รายการ ขนาด หน่วย
รูปแบบการแสดงผล ตัวอักษร 16 ตัว x 2 เส้น
ขนาดโมดูล 62.8 x 23 x 6.3 mm
พื้นที่สำหรับการดู 51.5 x 12.23 mm
พื้นที่ที่ใช้งานอยู่ 47.6 x 9.74 mm
ขนาดจุด 0.48 x 0.54 mm
ระดับจุด 0.53 x 0.59 mm
ขนาดตัวอักษร 2.60 x 4.67 mm
Character pitch 3.00 x 5.07 mm
Duty 1/16 , 1/5 Bias
ประเภทแสงไฟพื้นหลัง LED
IC ST7032Ai
อินเตอร์เฟซ I2C

คะแนนสูงสุด

รายการ สัญลักษณ์ ค่าต่ำสุด ค่าปกติ ค่าสูงสุด หน่วย
อุณหภูมิในการทำงาน TOP -20 +70
อุณหภูมิในการจัดเก็บ TST -30 +80
Input Voltage VIN -0.3 VDD+0.3 V
Power Supply Voltage VDD-VSS -0.3 +4.0 V
LCD Driver Voltage VLCD -0.3 7.0 V

ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก

รายการ สัญลักษณ์ เงื่อนไข ค่าต่ำสุด ค่าปกติ ค่าสูงสุด หน่วย
Supply Voltage For Logic VDD-VSS 2.9 3.0 3.1 V
Supply Voltage For LCD VOP Ta=-20℃
Ta=25℃
Ta=70℃

4.3

4.5

4.7
V
V
V
Input High Volt. VIH 0.7 VDD VDD V
Input Low Volt. VIL VSS 0.3VDD V
Supply Current (LED backlight is not included) IDD 0.2 0.5 mA
go top
close