หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ LCD ตัวอักษร WH2004D

หมายเลขรุ่น WH2004D

►ตัวอักษร 20 ตัว x 4 เส้น
►5x8 จุดรวมถึงเคอร์เซอร์
►ชุดควบคุมติดตั้งในตัว (ST7066 หรือเทียบเท่า)
►แหล่งจ่ายไฟ +5V (สามารถใช้ได้สำหรับ +3V ด้วย)
►แรงดันไฟฟ้าแบบลบ สำหรับแหล่งจ่ายไฟฟ้า +3V
►1/16 duty cycle
►LED สามารถควบคุมได้ด้วย ขา1, ขา2, ขา15, ขา16 or A and K
►อินเตอร์เฟซ : 6800, ตัวเลือก SPI/I2C (RW1063 IC)

รายละเอียด

►WH2004D : 6800 interface (ST7066 IC)
►WH2004D1 : SPI interface (RW1063 IC)
►WH2004D2 : I2C interface (RW1063 IC)

การร่าง

WH2004D Character Display Modules, LCD Module 20x4, Display LCD 20x4

ข้อมูลจำเพาะ

คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส

Pin No. สัญลักษณ์ คุณสมบัติการทำงาน
1 VSS Ground
2 VDD Power supply for logic
3 VO Contrast Adjustment
4 RS Data/ Instruction select signal
5 R/W Read/Write select signal
6 E Enable signal
7~14 DB0~DB7 Data bus line
15 A Power supply for B/L +
16 K Power supply for B/L -

ข้อมูลเชิงกล

รายการ ค่ามาตรฐาน หน่วย
ขนาดโมดูล 77.0 × 47.0 mm
พื้นที่สำหรับการดู 60.0 × 22.0 mm
รูติดตั้ง 70.0 × 40.0 mm
ขนาดตัวอักษร 2.30 × 4.03 mm

ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก

รายการ สัญลักษณ์ ค่ามาตรฐาน
ค่าปกติ
หน่วย
Input Voltage VDD 3/5 V
แรงดันไฟฟ้าสำหรับการทำงานของจอ LCD ที่แนะนำสำหรับอุณหภูมิปกติ โมดูลเวอร์ชั่น @25°C VDD-VO 4.50 V

Display Character Address Code

Display Position 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 --- --- 20
DD RAM Address 00 01              13
DD RAM Address 40 41              53
 
DD RAM Address 14 15              27
DD RAM Address 54 35              67

Search Keyword: 20x4 lcd, 20 x 4 lcd, lcd 20x4, lcd 20 x 4
go top
close