หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ LCD ตัวอักษร WH1604A

หมายเลขรุ่น WH1604A

►ตัวอักษร 16 ตัว x 4 เส้น
►5x8 จุดรวมถึงเคอร์เซอร์
►ชุดควบคุมติดตั้งในตัว (ST7066 หรือเทียบเท่า)
►แหล่งจ่ายไฟ +5V (สามารถใช้ได้สำหรับ +3V ด้วย)
►WG16032D3 ตัวเลือกสำหรับอุปกรณ์จ่ายไฟ +3V
►1/16 duty cycle
►LED สามารถควบคุมได้ด้วย ขา1, ขา2, ขา15, ขา16 or A and K
►อินเตอร์เฟซ : 6800, ตัวเลือก SPI/I2C (RW1063 IC)

รายละเอียด

►WH1604A : 6800 interface (ST7066 IC)
►WH1604A1: SPI interface (RW1063 IC)
►WH1604A2: I2C interface (RW1063 IC)

การร่าง

Winstar Character LCD 16x4, Display 16x4, Display LCD 16x4 - WH1604A

ข้อมูลจำเพาะ

คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส

Pin No. สัญลักษณ์ คุณสมบัติการทำงาน
1 VSS Ground
2 VDD Power supply for logic
3 VO Contrast Adjustment
4 RS Data/ Instruction select signal
5 R/W Read/Write select signal
6 E Enable signal
7~14 DB0~DB7 Data bus line
15 A Power supply for B/L +
16 K Power supply for B/L -

ข้อมูลเชิงกล

รายการ ค่ามาตรฐาน หน่วย
ขนาดโมดูล 87.0 × 60.0 mm
พื้นที่สำหรับการดู 62.0 × 26.0 mm
รูติดตั้ง 82.0 × 55.0 mm
ขนาดตัวอักษร 2.95 × 4.75 mm

ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก

รายการ สัญลักษณ์ ค่ามาตรฐาน
ค่าปกติ
หน่วย
Input Voltage VDD 3/5 V
แรงดันไฟฟ้าสำหรับการทำงานของจอ LCD ที่แนะนำสำหรับอุณหภูมิปกติ โมดูลเวอร์ชั่น @25°C VDD-VO 4.35 V

Display Character Address Code

Display Position 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
DD RAM Address 00 01              0F
DD RAM Address 40 41              4F
DD RAM Address 10 11              1F
DD RAM Address 50 51              5F

Search Keyword: 16x4 lcd, 16 x 4 lcd, lcd 16x4, lcd 16 x 4
go top
close