หน้าแรก เทคโนโลยี เครื่องคิดเลขในแนวทแยง

เครื่องคิดเลขในแนวทแยง

โปรดใช้ ขนาด "พื้นที่ใช้งานจริง" จากข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ที่ "ความกว้าง" และ "ความสูง" ที่อยู่ด้านล่าง อย่าใช้ขนาด "พื้นที่การมอง" เพื่อคำนวณขนาดเส้นทแยงมุม ด้านล่างเป็นตัวอย่างเพื่อใช้อ้างอิงของคุณ
ความกว้าง (mm) ความสูง (mm) เส้นทแยงมุม (นิ้ว)
go top
close