หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ โมดูล OLED OLED Knob
OLED Knob

OLED Knob

ตัวกรองผลลัพธ์

ตัวกรองผลลัพธ์

√ เลือก รูปแบบการแสดงผล ภาพ หมายเลขรุ่น โครงสร้าง ขนาด
(นิ้ว)
ขนาดโครงร่าง
(mm)
พื้นที่การมอง
(mm)
พื้นที่ใช้งานจริง
(mm)
ขนาดจุด
(mm)
ระดับจุด
(mm)
Duty แหล่งจ่ายไฟ อินเตอร์เฟซ IC Grayscale FPC options หน้าจอสัมผัส Detect Points
(Finger)
128×64
WEO012864Z
WEO012864Z COG 0.96 Ø39.4×24.8 22.74×11.86 21.74×10.86 0.148×0.148 0.17×0.17 1/64 3V SPI,I2C SSD1306 No No
128×128
WEO128128D-CTP-Knob
WEO128128D-CTP-Knob COG 1.18 Ø56 Ø31 Ø30 0.21×0.21 0.235×0.235 1/128 3V SPI,I2C SSD1327 Support PCAP 1
go top
close