หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ โมดูล OLED OLED Knob
OLED Knob

OLED Knob

ตัวกรองผลลัพธ์

ตัวกรองผลลัพธ์

√ เลือก รูปแบบการแสดงผล ภาพ หมายเลขรุ่น โครงสร้าง ขนาด
(นิ้ว)
ขนาดโครงร่าง
(mm)
พื้นที่การมอง
(mm)
พื้นที่ใช้งานจริง
(mm)
ขนาดจุด
(mm)
ระดับจุด
(mm)
Duty แหล่งจ่ายไฟ อินเตอร์เฟซ IC Part No. Grayscale FPC options หน้าจอสัมผัส Detect Points
(Finger)
128×64
WEO012864Z
WEO012864Z COG 0.96 Ø39.4×24.8 22.74×11.86 21.74×10.86 0.148×0.148 0.17×0.17 1/64 3V SPI,I2C SSD1306 No No
128×128
WEO128128D-CTP-Knob
WEO128128D-CTP-Knob COG 1.18 Ø56 Ø31 Ø30 0.21×0.21 0.235×0.235 1/128 3V SPI,I2C SSD1327 Support PCAP 1
go top
close