หน้าแรก บริษัท รางวัลที่ได้รับ

รางวัลที่ได้รับ

 • 2022 จอแสดงผล OLED รับรางวัลรางวัลยอดเยี่ยมแห่งไต้หวัน (Taiwan Excellence Award)

  2022 จอแสดงผล OLED รับรางวัลรางวัลยอดเยี่ยมแห่งไต้หวัน (Taiwan Excellence Award)
 • 2021 จอแสดงผล OLED รับรางวัลรางวัลยอดเยี่ยมแห่งไต้หวัน (Taiwan Excellence Award)

  2021 จอแสดงผล OLED รับรางวัลรางวัลยอดเยี่ยมแห่งไต้หวัน (Taiwan Excellence Award)
 • 2019 จอแสดงผล OLED รับรางวัลรางวัลยอดเยี่ยมแห่งไต้หวัน (Taiwan Excellence Award)

  2019 จอแสดงผล OLED รับรางวัลรางวัลยอดเยี่ยมแห่งไต้หวัน (Taiwan Excellence Award)
 • 2018 จอแสดงผล OLED รับรางวัลรางวัลยอดเยี่ยมแห่งไต้หวัน (Taiwan Excellence Award)

  2018 จอแสดงผล OLED รับรางวัลรางวัลยอดเยี่ยมแห่งไต้หวัน (Taiwan Excellence Award)
 • 2017 National Industrial Innovation Award

  National Industrial Innovation Award 2017 - Winstar Display
 • 2017 จอแสดงผล OLED รับรางวัลรางวัลยอดเยี่ยมแห่งไต้หวัน (Taiwan Excellence Award)

  2017 จอแสดงผล OLED รับรางวัลรางวัลยอดเยี่ยมแห่งไต้หวัน (Taiwan Excellence Award)
 • 2016 รางวัลนวัตกรรมเชิงอุตสาหกรรมของเมืองไทจง (Industrial Innovation Award)

  2016 รางวัลนวัตกรรมเชิงอุตสาหกรรมของเมืองไทจง (Industrial Innovation Award)
 • 2016 รางวัลผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมของ CTSP (CTSP Innovative Product Award)

  2016 รางวัลผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมของ CTSP (CTSP Innovative Product Award)
 • 2015 รางวัลนวัตกรรมเชิงอุตสาหกรรมของเมืองไทจง (Industrial Innovation Award)

  2015 รางวัลนวัตกรรมเชิงอุตสาหกรรมของเมืองไทจง (Industrial Innovation Award)
 • 2015 รางวัลผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมของ CTSP (CTSP Innovative Product Award)

  2015 รางวัลนวัตกรรมเชิงอุตสาหกรรมของเมืองไทจง (Industrial Innovation Award)
 • 2014 OLED แบบตัวอักษร ชนะรางวัลยอดเยี่ยมแห่งไต้หวัน (Taiwan Excellence Award)

  2014 OLED แบบตัวอักษร ชนะรางวัลยอดเยี่ยมแห่งไต้หวัน (Taiwan Excellence Award)
 • 2013 Venson Liao ซึ่งเป็น CEO ของเราและ Peter Tsai ซึ่งเป็นรองประธาน ชนะรางวัลแบบอย่างผู้ประกอบการของประเทศไต้หวัน (Model of Taiwan Entrepreneurs) ประจำปี 2013

  2013 Venson Liao ซึ่งเป็น CEO ของเราและ Peter Tsai ซึ่งเป็นรองประธาน ชนะรางวัลแบบอย่างผู้ประกอบการของประเทศไต้หวัน (Model of Taiwan Entrepreneurs) ประจำปี 2013
 • 2013 OLED ชนะรางวัลยอดเยี่ยมแห่งไต้หวัน (Taiwan Excellence Award)

  2013 OLED ชนะรางวัลยอดเยี่ยมแห่งไต้หวัน (Taiwan Excellence Award)
 • 2012 OLED รางวัลผลิตภัณฑ์โฟโตนิกส์ยอดเยี่ยม (Outstanding Photonics Product Award) ประจำปี 2012

  2012 OLED รางวัลผลิตภัณฑ์โฟโตนิกส์ยอดเยี่ยม (Outstanding Photonics Product Award) ประจำปี 2012
 • 2011 จอ OLED รับรางวัลรางวัลนวัตกรรม (Innovation Award)

  2011 จอ OLED รับรางวัลรางวัลนวัตกรรม (Innovation Award)
 • 2011 จอแสดงผล OLED รับรางวัลรางวัลยอดเยี่ยมแห่งไต้หวัน (Taiwan Excellence Award)

  2011 จอแสดงผล OLED รับรางวัลรางวัลยอดเยี่ยมแห่งไต้หวัน (Taiwan Excellence Award)
 • 2007 Winstar Display ชนะรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมแห่งชาติ (National SMEs Award)

  2007 Winstar Display ชนะรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมแห่งชาติ (National SMEs Award)
go top
close