Home فناوری ماشین جساب مورب

ماشین جساب مورب

لطفا از ابعاد سطح فعال برای مشخصات محصول در قسمت پهنا و طول استفاده نمایید. از ابعاد سطح دید برای محاسبه سایزهای مورب استفاده نکنید. در زیر مثالی برای ارجاع شما وجود دارد.
عرض (میلی‌متر) ارتفاع (میلی‌متر) قطری(اینچ)
go top
close