Home شرکت Milestone

Milestone

 • 2024

  Taiwan Golden Root Award

 • 2023

  جوایز محصول نوآورانه CTSP

 • 2022

  OLED وینستار جایزه تعالی تایوان 2022 را دریافت کرد.

 • 2021

  OLED وینستار جایزه تعالی تایوان 2021 را دریافت کرد.

 • 2019

  OLED وینستار جایزه تعالی تایوان 2019 را دریافت کرد.

  گواهینامه ایزو Winstar ISO 9001:2015

 • 2018

  OLED وینستار جایزه تعالی تایوان 2018 را دریافت کرد.

  گواهینامه ایزو Winstar (Changshu) ISO 9001:2015

 • 2017

  National Industrial Innovation Award

  OLED وینستار جایزه تعالی تایوان 2017 را دریافت کرد.

 • 2016

  Operation Center Relocation at Central Taiwan Science ParK

  جوایز محصول نوآورانه CTSP

  جایزه نوآوری صنعتی شهر تایچونگ

 • 2015

  جایزه نوآوری صنعتی شهر تایچونگ

  CTSP Innovative Product Awards

  سمینار محصول در اروپا

 • 2014

  دریافت جایزه تعالی تایوان توسط OLED های وینستار

 • 2013

  مدیرعامل، Venson Liao و نایب رئیس، Peter Tsaiبرندۀ مدل 2013 کارآفرینان تایوان شدند.

  دریافت جایزه تعالی تایوان توسط OLED

 • 2012
 • 2011

  گواهینامه ایزو 14001

  گواهینامه TS16949

  OLED وینستار جایزه نوآوری خودرو 2011 را دریافت کرد.

  OLED وینستار جایزه تعالی تایوان 2011 را دریافت کرد.

 • 2010

  گواهینامه ایزو 9001:2008

  راه اندازی شعبه پکن در کشور چین

  راه اندازی کارخانه دانگوان چین

 • 2008

  راه اندازی خط تولید پنل OLED

 • 2007

  ویسنتار برندۀ جایزه ملی SME ها (بنگاه های کوچک و متوسط) شد.

 • 2006

  راه اندازی خط تولید TFT در چین

 • 2004

  گواهینامه ایزو 2000-9001

 • 2001

  گواهینامه ایزو 9001

 • 2000

  تأسیس اولین کارخانه در جیانگ سو، چین

 • 1998

  تأسیس کارخانه در تایوان

go top
close