หน้าแรก Video

OLED - WEO012864D

►หมายเลขรุ่น WEO012864D
►ประเภท: กราฟฟิก (ไม่มีกรอบ)
►โครงสร้าง: COG
►ขนาด: 0.96 นิ้ว Suitable for wearable device
►128 x 64 Dot Matrix
►ชุดควบคุมติดตั้งในตัว SSD1306BZ
►แหล่งจ่ายไฟ 3V
►1/64 duty
►อินเตอร์เฟซ: 6800, 8080, SPI, I2C
วันที่:May 10, 2018

กลับไปที่รายการ
go top
close