หน้าแรก Video

OLED - WEP012832A

Model No. WEP012832A
►ประเภท: กราฟฟิก
►โครงสร้าง: COG
►ขนาด: 2.23 นิ้ว
►128 x 32 Dot Matrix
►ชุดควบคุมติดตั้งในตัว SSD1305Z
►แหล่งจ่ายไฟ 3V
►1/32 duty
►อินเตอร์เฟซ: 6800, 8080, SPI, I2C

วันที่:Apr 20, 2018

กลับไปที่รายการ
go top
close