หน้าแรก เทคโนโลยี TFT โมดูล TFT LCD - ซีรี่ส์ P

โมดูล TFT LCD - ซีรี่ส์ P

TFT– ซีรีส์ P ของ Winstar

 

โมดูล TFT ซีรีส์ P ของ Winstar มีความคล้ายคลึงกับ TFT ซีรีส์ Q ซึ่งยังคงรูปแบบที่รวมจุดเชื่อมต่อแบบ 36 ขา อยู่บนแผงควบคุม โมดูลซีรีส์ P เป็นผลิตภัณฑ์ที่แยกออกมาจาก โมดูล TFT แบบมาตรฐานที่มีอยู่ ของ Winstar ซึ่งมี 36 ขาเหมือนกัน อยู่บนแผงควบคุม RA8875 โมดูล TFT ซีรีส์ P ของ Winstar นี้ ได้แก่โมดูล TFT ขนาด 3.5 นิ้ว, 4.3 นิ้ว, 5.7 นิ้ว, 7.0 นิ้ว, 8.0 นิ้วและ 10.2 นิ้ว

โมดูล TFT ตระกูลซีรีส์ P ของ Winstar ซึ่งทุกตัวนั้นได้ติดตั้งจุดเชื่อมต่อแบบ 36 ขาบนแผงควบคุม RA8875 ซีรีส์ P นี้รองรับตัวเลือกเป็นแบบ 8 บิตหรือ 16 บิต และกำหนดให้ขาที่ 33 - 36 เป็นแหล่งจ่ายไฟหลังจอ ดังนั้นลูกค้าจึงไม่จำเป็นต้องออกแบบเพิ่มเติมสำหรับวงจรไฟหลังจอ ถ้าลูกค้าต้องการฟังก์ชันเพื่อควบคุมการทำงานที่แตกต่างออกไป คุณสามารถพิจารณาเลือก ซีรีส์ P ของ Winstar มันรองรับฟังก์ชันที่ป้อนเข้ามาหลากหลายได้แก่ การแสดงผลภาษาจีน, การปรับความสว่างไฟหลังจอ, หน่วยความจำแบบแฟลชและชุดควบคุมแผงจอสัมผัส

จอซีรีส์ P ของ Winstar ได้สร้างข้อได้เปรียบทางนวัตกรรมเพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพโดดเด่นและสะดวกในการใช้งานจอ แสดงผลอย่างมีสีสัน :

  • ทุกโมดูลซีรีส์ P ได้ติดตั้งตัวเชื่อมต่อชนิด 36 ขา อยู่บนแผงควบคุม RA8875 และตัวเชื่อมต่อทุกตัวมีทิศทางเดียวกัน
  • โมดูลซีรีส์ P ของ Winstar นี้มีตัวเลือกเป็นแบบ 8 บิตหรือ 16 บิต สำหรับการเชื่อมต่อแบบขนาน
  • ขาหมายเลข 33 ~ 36ได้กำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มให้เป็นแหล่งจ่ายพลังงานของไฟหลังจอ
  • มี IC ชุดควบคุมไฟหลังจออยู่ภายในทุกโมดูล TFT ของซีรีส์ P
  • จอระบบสัมผัสแบบค่าความต้านทาน ติดตั้งอยู่บนแผงควบคุม RA8875
  • จอระบบสัมผัสแบบค่าเก็บประจุ เป็นตัวเลือกให้ใช้ได้กับจอซีรีส์ P ทุกตัว
  • รองรับตัวอักษรภาษาจีน, การปรับความสว่างไฟหลังจอ, หน่วยความจำแบบแฟลชและชุดควบคุมแผงจอสัมผัส
TFT– ซีรีส์ P ของ Winstar - 3.5 inch tft lcd, 3.5 tft lcd, 3.5" tft lcd, tft lcd 3.5, tft lcd 3.5", 3.5 tft display, tft display 3.5

 


 

ข้อมูลทางเทคนิคของแผงควบคุม RA8875 สำหรับ ซีรีส์ P


4.3 inch tft lcd, 4.3 tft lcd, 4.3" tft lcd, tft lcd 4.3, tft lcd 4.3", 4.3 tft display, tft display 4.3, 5.7 inch tft lcd, 5.7 tft lcd, 5.7" tft lcd, tft lcd 5.7, tft lcd 5.7", 5.7 tft display, tft display 5.7

 


 

ขาฟังก์ชั่นและอินเตอร์เฟซสำหรับซีรีส์ P ของ Winstar

 
ขาฟังก์ชั่นและอินเตอร์เฟซสำหรับซีรีส์ P ของ Winstar - 7 inch tft lcd, 7 tft lcd, 7" tft lcd, tft lcd 7, tft lcd 7", 7 tft display, tft display 7, 7.0 tft lcd, 7.0 tft display

 


 

ขนาดซีรีส์ P ของ Winstar ที่สามารถใช้ได้


8 inch tft lcd, 8 tft lcd, 8" tft lcd, tft lcd 8, tft lcd 8", 8 tft display, tft display 8, 8.0 tft lcd, 8.0 tft display, 10.2 inch tft lcd, 10.2 tft lcd, 10.2" tft lcd, tft lcd 10.2, tft lcd 10.2", 10.2 tft display, tft display 10.2

เชื่อมโยงไปยังหน้า ผลิตภัณฑ์จอ TFT LCD และแผงควบคุม TFT LCD ซีรีส์ P
กลับไปที่รายการ
go top
close