หน้าแรก เทคโนโลยี TFT TFT – โอฟิล์ม (O Film)

TFT – โอฟิล์ม (O Film)

TFT โอฟิล์ม - มุมมองกว้าง ของ Winstar

 

การใช้งานจำนวนมากต้องการจอ TFT ที่มีมุมมองกว้างขึ้น เทคโนโลยี TFT โอฟิล์มของ Winstar จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุด มีเทคโนโลยีเพื่อมุมมองที่กว้างขึ้นมากมายสำหรับจอ TFT ในตลาด เช่น MVA (Multi-domain Vertical Alignment) และ IPS (In-Plane Switching) เมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยี MVA และ IPS, TFT โอฟิล์มมีข้อได้เปรียบเรื่องราคา และสำคัญยิ่งกว่านั้น ข้อกำหนดทางเทคนิคและขนาดของ MVA และ TFT แบบ IPS ในตลาดนั้นเหมาะสำหรับเป็นอุปกรณ์ทั่วไปมากกว่าเช่น แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ซึ่งไม่เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรม

ส่วนใหญ่กระจกของ TFT-LCD สำหรับงานอุตสาหกรรมในตลาดเป็นประเภท TN-LCD แต่เทคโนโลยี TN ต้องรองรับผลเสียจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่าโทนสีเทาผกผัน ซึ่งหมายความว่าจอแสดงผลมีมุมการดูด้านข้างในจุดหนึ่งที่เกิดการเปลี่ยนสีอย่างทันทีทันใดเมื่อเกินมุมนั้น ดั้งนั้นมุมมองของโมดูล TFTแบบธรรมดาจึงมีข้อจำกัด ซึ่ง Winstar ได้เสนอการแก้ปัญหาโดยใช้ TFT โอ-ฟิล์ม เพื่อเพิ่มมุมมองของกระจก TFT-LCD และแก้ปัญหาโทนสีเทาผกผัน ด้านล่างนี้คือการเปรียบเทียบ TFTแบบธรรมดา กับ TFT โอ-ฟิล์มของ Winstar


Winstar O Film TFT - Wide View Angle TFT

 


 

การเปรียบเทียบมุมในการมอง

 

Winstar นำเสนอโซลูชั่นมุมมองที่กว้างกว่าด้วยสายผลิตภัณฑ์ TFT ของ Winstar เราได้เพิ่มโอฟิล์มที่ด้านบนของกระจกจอ TFT TN-LCD เพื่อปรับเพิ่มมุมมอง ด้านล่างนี้เป็นแผนภูมิเปรียบเทียบ TFTแบบธรรมดา กับ TFT โอฟิล์ม ซึ่งคุณสามารถเห็นได้ว่ามุมมองของ TFT โอฟิล์ม ดีกว่าอย่างมาก และเป็นการใช้งานที่คุ้มค่าในอุตสาหกรรมสำหรับจอ TFT แบบสี


1. มุมมองสำหรับ TFTแบบธรรมดา
Item   Symbol Condition. Min Typ. Max. Unit
Viewing angle Hor. ΘR CR≧10 55 65 - Deg.
ΘL 55 65 -
Ver. ΦT 45 55 -
ΦB 45 55 -

2. มุมมองสำหรับ TFT โอฟิล์ม
Item   Symbol Condition. Min Typ. Max. Unit
Viewing angle
(Gray Scale inversion Direction)
Hor. ΘR CR≧10 - 75 - Deg.
ΘL - 75 -
Ver. ΦT - 75 -
ΦB - 75 -

 

 

คำจำกัดความของ "ทิศทางการดู" และ "ทิศทางโทนสีเทาผกผัน" ใน ข้อกำหนดทางเทคนิค ของ Winstar สำหรับจอ TFT นั้นแตกต่างกัน "ทิศทางการดู" ในข้อกำหนดทางเทคนิคของ TFT ของเรา หมายถึงมุมมองไปยังจอที่ให้ผลที่ดีที่สุดจากหนึ่งในมุมมองที่กระทำ "ทิศทางโทนสีเทาผกผัน"ของโมดูล TFT จะถูกกำหนดโดยแผงจอ TFT LCD ซึ่งถูกผลิตก่อนที่จะถูกเพิ่มฟิลเตอร์สีและ BEF ด้านล่างนี้คือแปลนภาพสำหรับทิศทางมุมมองและทิศทางโทนสีเทาของ TFT โอฟิล์ม เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิ


View Direction - TFT

 


 

เปรียบเทียบมุมมองของ TFTแบบธรรมดา กับ TFT โอฟิล์ม


 


 

รายการผลิตภัณฑ์ TFT โอฟิล์ม


3.5 tft lcd, 3.5" tft lcd, tft lcd 3.5, tft lcd 3.5", 3.5 tft display, tft display 3.5, 4.3 tft lcd, 4.3 tft lcd, 4.3" tft lcd, tft lcd 4.3, tft lcd 4.3", 4.3 tft display, tft display 4.3, 5.7 tft lcd, 5.7" tft lcd, tft lcd 5.7, tft lcd 5.7", 5.7 tft display, tft display 5.7, 7 tft lcd, 7" tft lcd, tft lcd 7, tft lcd 7", 7 tft display, tft display 7, 7.0 tft lcd, 7.0 tft display
กลับไปที่รายการ
go top
close