หน้าแรก เทคโนโลยี TFT Bar TFT - ซีรี่ส์ 5.2 นิ้ว

Bar TFT - ซีรี่ส์ 5.2 นิ้ว

Bar TFT - Application

5.2” WF52A Bar TFT 

ภาพ หมายเลขรุ่น รายละเอียด อินเตอร์เฟซ ชุดควบคุมติดตั้งในตัว หน้าจอสัมผัส
 WF52ATLASDNN0 - Winstar Display WF52ATLASDNN0 5.2" Bar TFT แผงจอ
ความสว่าง 500 nits 
RGB No No
 WF52ATLASDNT0 - Winstar Display WF52ATLASDNT0 5.2" Bar TFT แผงจอ
ความสว่าง 350 nits
พร้อมแผงระบบสัมผัส แบบ Resistive(RTP)
RGB No พร้อมแผงระบบสัมผัส แบบ Resistive
(RTP)
 WF52ATLASDNG0 - Winstar Display WF52ATLASDNG0 5.2" Bar TFT แผงจอ
ความสว่าง 400 nits         
พร้อมแผงระบบสัมผัส แบบ Capacitive (PCAP)
RGB No พร้อมแผงระบบสัมผัส แบบ Capacitive
(PCAP)
 WF52ATZASDNN0 - Winstar Display WF52ATZASDNN0 5.2" Bar TFT แผงจอ
ความสว่าง 400 nits            
with O-Film technology 
RGB No No
 WF52ATZASDNG0 - Winstar Display WF52ATZASDNG0 5.2" Bar TFT แผงจอ
with O-Film on panel
ความสว่าง 350 nits
พร้อมแผงระบบสัมผัส แบบ Capacitive (PCAP)
RGB No พร้อมแผงระบบสัมผัส แบบ Capacitive
​(PCAP)
 WF52ASZASDNN0 - Winstar Display WF52ASZASDNN0 5.2" Bar TFT แผงจอ
ความสว่าง 800~850 nits,
with O-Film on panel having wider viewing angle 
RGB No No
 WF52ASZASDNG0 - Winstar Display WF52ASZASDNG0 5.2" Bar TFT แผงจอ
ความสว่าง 700 nits,
O-Film on pane having wider viewing angle.
พร้อมแผงระบบสัมผัส แบบ Capacitive (PCAP)
RGB No พร้อมแผงระบบสัมผัส แบบ Capacitive
​(PCAP)
 WF52ASLASDNN0 - Winstar Display WF52ASLASDNN0 5.2" Bar TFT Panel
ความสว่าง 1100 nits
RGB No No
 WF52ASLASDNG0 - Winstar Display WF52ASLASDNG0

5.2" Bar TFT แผงจอ
ความสว่าง 880 nits
พร้อมแผงระบบสัมผัส แบบ Capacitive (PCAP)

RGB No พร้อมแผงระบบสัมผัส แบบ Capacitive
​(PCAP)


Link to Winstar WF52A series web page

 

5.2” WF52Q Bar TFT 

ภาพ หมายเลขรุ่น รายละเอียด อินเตอร์เฟซ ชุดควบคุมติดตั้งในตัว หน้าจอสัมผัส
 WF52QSZBSDBN0 - Winstar Display WF52QSZBSDBN0

5.2" Bar TFT โมดูล
Supports 8080 family MPU
ความสว่าง 850 cd/m²
With frame and controller board
O-Film เทคโนโลยี

8080,MPU SSD1963 No
 WF52QTLBSDBN0 - Winstar Display WF52QTLBSDBN0 5.2" Bar TFT โมดูล
Supports 8080 family MPU
ความสว่าง 500 cd/m²
With frame and controller board
8080,MPU SSD1963 No
 WF52QTLBSDBG0 - Winstar Display WF52QTLBSDBG0

5.2" Bar TFT โมดูล
Supports 8080 family MPU
ความสว่าง 400 cd/m²
With frame and controller board
พร้อมแผงระบบสัมผัส แบบ Capacitive (PCAP)

8080,MPU SSD1963 พร้อมแผงระบบสัมผัส แบบ Capacitive
​(PCAP)
 WF52QTZBSDBN0 - Winstar Display WF52QTZBSDBN0 5.2" Bar TFT โมดูล
Supports 8080 family MPU
ความสว่าง 400 cd/m²
With frame and controller board
O-Film เทคโนโลยี
8080,MPU SSD1963 No


Link to Winstar WF52Q series web page

 

กลับไปที่รายการ
go top
close