หน้าแรก เทคโนโลยี TFT โมดูล TFT LCD - ซีรี่ส์ Q

โมดูล TFT LCD - ซีรี่ส์ Q

TFT LCD – ซีรีส์ Q ของ Winstar

 

โมดูล TFT ตระกูลซีรีส์ Q ของ Winstar ซึ่งจะประกอบด้วยโมดูล 3.5 นิ้ว, 4.3 นิ้ว, 5.7 นิ้ว, 7.0 นิ้ว, 8.0 นิ้วและ 10.2 นิ้ว โมดูล TFT ซีรีส์ Q ของ Winstar นี้ทุกตัวมีตัวเชื่อมต่อชนิด 36 ขา อยู่ภายในบนแผงควบคุม SSD1963 โมดูลซีรีส์ Q เป็นผลิตภัณฑ์ที่แยกออกมาจาก โมดูล TFT แบบมาตรฐานของ Winstar ที่มีอยู่ ซึ่งกำหนดให้มี 36 ขาบนแผงควบคุมเหมือนกัน โมดูลซีรีส์ Q นี้เป็นการรวมกันของแผงควบคุม SSD1963 กับตัวเชื่อมต่อชนิด 36 ขา โมดูลซีรีส์ Q นี้มีตัวเลือกเป็นแบบ 8 บิตหรือ 16 บิต และกำหนดให้ขาที่ 33 - 36 เป็นแหล่งจ่ายไฟหลังจอ ดังนั้นลูกค้าจึงไม่จำเป็นต้องออกแบบเพิ่มเติมสำหรับวงจรไฟหลังจอ

จอซีรีส์ Q ของ Winstar รองรับการใช้งานร่วมกับแผงควบคุมโซโลมอน SSD1963 ซึ่งมีอินพุตแบบดั้งเดิมและขับเคลื่อน TFT ด้วยสัญญาณ VESA ลูกค้าไม่จำเป็นต้องออกแบบวงจร T-COM บนแผ่นวงจร นอกจากนั้นแล้วเราได้รวมทุกฟังก์ชั่นซึ่งประกอบด้วยการเชื่อมต่อจอ TFT, ตัวควบคุมไฟหลังจอและแผงระบบสัมผัสเข้าไปในการเชื่อมต่อเดียว จอซีรีส์ Q ของ Winstar ได้สร้างข้อได้เปรียบทางนวัตกรรมเพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพโดดเด่นและสะดวกในการใช้งานจอ TFT อย่างมีสีสัน

  • ซีรีส์ Q ได้ฝังตัวเชื่อมต่อชนิด 36 ขา อยู่บนแผงควบคุม SSD1963 และตัวเชื่อมต่อทุกตัวมีทิศทางเดียวกัน
  • โมดูลซีรีส์ Q ของ Winstar นี้มีตัวเลือกเป็นแบบ 8 บิตหรือ 16 บิต สำหรับการเชื่อมต่อแบบขนาน
  • ขาหมายเลข 33 ~ 36ได้กำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มให้เป็นแหล่งจ่ายพลังงานของไฟหลังจอ
  • มี IC ชุดควบคุมไฟหลังจออยู่ภายใน จอ TFT ซีรีส์ Q ทุกตัวสามารถใช้ไฟ 5.0V (ขนาด 3.5" และ 4.3" ยังรองรับไฟ 3.3V ด้วย) ลูกค้าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนวงจรควบคุมไฟหลังจอเมื่อทำการเปลี่ยนขนาดโมดูล TFT
  • ซีรีส์ Q ขนาด 5.7", 7.0", 8.0" และ 10.2" สามารถออกแบบ "โหมดนอน" (Sleep Mode) เพื่อปิดไฟเลี้ยง (VGH, VGL, AVDD) ในโหมดการใช้พลังงานต่ำ
  • จอระบบสัมผัสแบบค่าความต้านทาน มีให้เลือกใช้จอซีรีส์ Q ทุกตัว และสามารถป้อนสัญญาณ 4 เส้น (X1 ,Y1, X2, Y2) ได้จากตัวเชื่อมต่อ 36 ขา
  • จอระบบสัมผัสแบบค่าเก็บประจุ มีให้เลือกใช้จอซีรีส์ Q ทุกตัว และสามารถป้อนโปรโตคอล การอ่าน/การเขียนแบบ I2C ได้จากตัวเชื่อมต่อ 36 ขา
Winstar TFT LCD Display - Q Series - 3.5 inch tft lcd, 3.5 tft lcd, 3.5" tft lcd, tft lcd 3.5, tft lcd 3.5", 3.5 tft display, tft display 3.5

 


 

ข้อมูลทางเทคนิคของแผงควบคุม SSD1963 สำหรับ ซีรีส์ Q

 

4.3 inch tft lcd, 4.3 tft lcd, 4.3" tft lcd, tft lcd 4.3, tft lcd 4.3", 4.3 tft display, tft display 4.3, 10.2 inch tft lcd, 10.2 tft lcd, 10.2" tft lcd, tft lcd 10.2, tft lcd 10.2", 10.2 tft display, tft display 10.2


ขาฟังก์ชั่นและอินเตอร์เฟซสำหรับซีรีส์ Q ของ Winstar

 

ขาฟังก์ชั่นและอินเตอร์เฟซสำหรับซีรีส์ Q ของ Winstar - 5.7 inch tft lcd, 5.7 tft lcd, 5.7" tft lcd, tft lcd 5.7, tft lcd 5.7", 5.7 tft display, tft display 5.7

 


ขนาดซีรีส์ Q ของ Winstar ที่สามารถใช้ได้

 

7 inch tft lcd, 7 tft lcd, 7" tft lcd, tft lcd 7, tft lcd 7", 7 tft display, tft display 7, 7.0 tft lcd, 7.0 tft display, 8 inch tft lcd, 8 tft lcd, 8" tft lcd, tft lcd 8, tft lcd 8", 8 tft display, tft display 8, 8.0 tft lcd, 8.0 tft display

เชื่อมโยงไปยังหน้า ผลิตภัณฑ์จอ TFT LCD และแผงควบคุม TFT LCD ซีรีส์ Q

กลับไปที่รายการ
go top
close