หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ โมดูล OLED โมดูล OLED + Touch Screen WEX025664B-CTP

หมายเลขรุ่น WEX025664B-CTP

►ประเภท: กราฟฟิก
►โครงสร้าง: COF
►ขนาด: 3.12 นิ้ว
►256×64 Dot Matrix
►ชุดควบคุมติดตั้งในตัว SSD1322
►แหล่งจ่ายไฟ 3V
►1/64 duty cycle
►อินเตอร์เฟซ: 6800, 8080, SPI
►หน้าจอสัมผัส : พร้อมแผงระบบสัมผัส (หน้าจอ) แบบ Capacitive (CTP)
►Detect Point : 1 Finger
►สีการแสดงผล: ขาว / สีเหลือง / สีฟ้าคราม / สีเขียว
►Support Grayscale

รายละเอียด

 

การร่าง

3.12 inch 256x64 OLED Display with Touch Panel - WEX025664B-CTP

Data source ref: WEX025664BWPP3D00000

ข้อมูลจำเพาะ

คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส

No. สัญลักษณ์ คุณสมบัติการทำงาน
1 N.C. Reserved Pin
The N.C. pin between function pins are reserved for compatible and flexible design.
2 VSS Ground.
3 VCC Power supply for panel driving voltage.
This is also the most positive power voltage supply pin.
4 VCOMH COM signal deselected voltage level.
A capacitor should be connected between this pin and VSS.
5 VLSS Analog system ground pin.
6~13 D7~D0 Host Data Input/Output Bus
These pins are 8-bit bi-directional data bus to be connected to the microprocessor’s data bus.
When serial mode is selected, D1 will be the serial data input SDIN and D0 will be the serial clock input SCLK.
14 E/RD# Read/Write Enable or Read
This pin is MCU interface input.
When interfacing to a 68XX-series microprocessor, this pin will be used as the Enable (E) signal. Read/write operation is initiated when this pin is pulled high and the CS# is pulled low.
When connecting to an 80XX-microprocessor, this pin receives the Read (RD#) signal. Data read operation is initiated when this pin is pulled low and CS# is pulled low.
When serial mode is selected, this pin must be connected to VSS.
15 R/W# Read/Write Select or Write
This pin is MCU interface input. When interfacing to a 68XX-series microprocessor, this pin will be used as Read/Write (R/W#) selection input. Pull this pin to “High” for read mode and pull it to “Low” for write mode.
When 80XX interface mode is selected, this pin will be the Write (WR#) input. Data write operation is initiated when this pin is pulled low and the CS# is pulled low.
When serial mode is selected, this pin must be connected to VSS.
16 BS0 Communicating Protocol Select
These pins are MCU interface selection input. See the following table:
BS[2:0] Interface
00 4 line SPI
01 3 line SPI
10 8-bit 8080 parallel
11 8-bit 6800 parallel
Note
(1) 0 is connected to VSS
(2) 1 is connected to VDDIO
17 BS1
18 D/C# Data/Command Control
This pin is Data/Command control pin connecting to the MCU.
When the pin is pulled HIGH, the content at D[7:0] will be interpreted as data.
When the pin is pulled LOW, the content at D[7:0] will be interpreted as command.
19 CS# Data/Command Control
This pin is the chip select input connecting to the MCU. The chip is enabled for MCU communication only when CS# is pulled LOW.
20 RES# This pin is reset signal input.
When the pin is pulled LOW, initialization of the chip is executed.
Keep this pin pull HIGH during normal operation.
21 FR This pin is No Connection pins. Nothing should be connected to this pin. This pin should be left open individually.
22 IREF Current Reference for Brightness Adjustment
This pin is segment current reference pin. A resistor should be connected between this pin and VSS. Set the current lower than 10uA.
23 N.C. Reserved Pin
The N.C. pin between function pins are reserved for compatible and flexible design.
24 VDDIO Power Supply for I/O Pin
It should be matched with the MCU interface voltage level.
25 VDD Power Supply for Core Logic Circuit
Power supply pin for core logic operation. A capacitor is required to connect between this pin and VSS
26 VCI Power Supply for Operation
VCI must always be equal to or higher than VDD and VDDIO.
27 VSL Voltage Output Low Level for SEG Signal
This is segment voltage reference pin.
When external VSL is not used, this pin should be left open.
When external VSL is used, this pin should connect with resistor and diode to ground.
28 VLSS Ground of Analog Circuit
These are the analog ground pins. They should be connected to VSS externally.
29 VCC Power Supply for OLED Panel
These are the most positive voltage supply pin of the chip. They must be connected to external source.
30 N.C. Reserved Pin
The N.C. pin between function pins are reserved for compatible and flexible design.

CTP Pin Function

1 GND Ground
2 VDD Power Supply Voltage of CTP
3 INT External interrupt to the host
4 SDA I2C data input and output
5 SCL I2C clock input
6 RST External Reset, Low is active
7-10 GND Ground.

ข้อมูลเชิงกล

รายการ ขนาด หน่วย
ความละเอียด 256 x 64 Dots
ขนาดโมดูล 89.2 × 29.0 × 3.17 mm
พื้นที่ที่ใช้งานอยู่ 76.778×19.178 mm
ขนาดจุด 0.278×0.278 mm
ระดับจุด 0.3×0.3 mm
โหมดการแสดงผล พาสซีฟเมทริกซ์
สีการแสดงผล ขาวดำ
Drive Duty 1/64 Duty
Gray Scale 4 bits
OLED IC SSD1322 (COF)
OLED อินเตอร์เฟซ 6800, 8080, SPI
ขนาด (เส้นทแยงมุม) 3.12 นิ้ว
CTP IC FT6336U
Detect Point 1
CTP อินเตอร์เฟซ I2C
พื้นผิว แสงจ้า

คะแนนสูงสุด

คะแนนสูงสุด

Parameter สัญลักษณ์ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด หน่วย
Supply Voltage for Operation VCI -0.3 4 V
Supply Voltage for Logic VDD -0.5 2.75 V
Supply Voltage for I/O Pins VDDIO -0.5 VCI V
Supply Voltage for Display VCC -0.5 20 V
อุณหภูมิในการทำงาน TOP -20 +70 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ TSTG -30 +80 °C

Touch Panel Controller FT6336U

Parameter สัญลักษณ์ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด หน่วย
Power Supply Voltage VDD -0.3 3.6 V

ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก

DC ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก

รายการ สัญลักษณ์ เงื่อนไข ค่าต่ำสุด ค่าปกติ ค่าสูงสุด หน่วย
Supply Voltage for Operation VCI Note 2.8 3.0 3.3 V
Supply Voltage for Display VCC 14 14.5 15 V
Logic supply voltage VDD 2.4 2.6 V
Power for I/O pins VDDIO 1.65   VCI V
High Level Input VIH 0.8×VDDIO VDDIO V
Low Level Input VIL 0 0.2×VDDIO V
High Level Output VOH 0.9×VDDIO VDDIO V
Low Level Output VOL 0 0.1×VDDIO V
50% Check Board operating Current VCC =14.5V 32 48 mA

Touch Panel Controller FT6336U

รายการ สัญลักษณ์ เงื่อนไข ค่าต่ำสุด ค่าปกติ ค่าสูงสุด หน่วย
Supply Voltage VDD   2.8 3.0 3.3 V
Input High Volt. VIH   0.7xVDD VDD V
Input Low Volt. VIL   -0.3 0.3xVDD V
Output High Volt. VOH IOH = -0.1mA 0.7xVDD V
Output Low Volt. VOL IOH = 0.1mA 0.3xVDD V
 

Search keyword: 256x64 oled, oled 256x64, 3.12 oled, 3.12" oled, 3.12 นิ้ว oled, oled 3.12"

go top
close