หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ โมดูล OLED โมดูล OLED + Touch Screen WEP012832A-CTP

หมายเลขรุ่น WEP012832A-CTP

►ประเภท: กราฟฟิก
►โครงสร้าง: COG+PCB+Frame
►ขนาด: 2.23 นิ้ว
►128×32 Dot Matrix
►ชุดควบคุมติดตั้งในตัว SSD1305
►แหล่งจ่ายไฟ 3V
►1/32 duty cycle
►อินเตอร์เฟซ: 6800, 8080, SPI, I2C
►หน้าจอสัมผัส : พร้อมแผงระบบสัมผัส (หน้าจอ) แบบ Capacitive (CTP)
►Detect Point : 1 Finger
►สีการแสดงผล: ขาว / สีเหลือง / สีน้ำเงิน

การร่าง

2.23 128x32 Capacitive Touch OLED Display - WEP012832A-CTP - Winstar Display

Data source ref: WEP012832AWPP3D00001

ข้อมูลจำเพาะ

คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส

No. สัญลักษณ์ คุณสมบัติการทำงาน
1 VSS Ground.
2 VDD Power supply pin for core logic operation.
3 V0 Keep float (i.e. disable). Power supply for panel driving voltage. This is also the most positive power voltage supply pin.
4 D/C# This is Data/Command control pin. When it is pulled HIGH (i.e. connect to VDDIO), the data at D[7:0] is treated as data. When it is pulled LOW, the data at D[7:0] will be transferred to the command register.
In I2C mode, this pin acts as SA0 for slave address selection.
5 R/W# This is read / write control input pin connecting to the MCU interface.
When interfacing to a 6800-series microprocessor, this pin will be used as Read/Write (R/W#) selection input. Read mode will be carried out when this pin is pulled HIGH (i.e. connect to VDDIO) and write mode when LOW. When 8080 interface mode is selected, this pin will be the Write (WR#) input. Data write operation is initiated when this pin is pulled LOW and the chip is selected.
When serial interface is selected, this pin must be connected to VSS.
6 E/RD# When interfacing to a 6800-series microprocessor, this pin will be used as the Enable (E) signal. Read/write operation is initiated when this pin is pulled HIGH (i.e. connect to VDDIO)
and the chip is selected.
When connecting to an 8080-microprocessor, this pin receives the Read (RD#) signal. Read operation is initiated when this pin is pulled LOW and the chip is selected.
When serial interface is selected, this pin must be connected to VSS.
7~14 DB0~DB7 These are 8-bit bi-directional data bus to be connected to the microprocessor’s data bus.
When serial interface mode is selected, D0 will be the serial clock input: SCLK; D1 will be the serial data input: SDIN and D2 should be left opened. When I2C mode is selected, D2, D1 should be tied together and serve as SDAout, SDAin in application and D0 is the serial clock input, SCL.
15 CS# This pin is the chip select input. (active LOW)
16 RES# This pin is reset signal input. When the pin is LOW, initialization of the chip is executed.
Keep this pin HIGH (i.e. connect to VDDIO) during normal operation.
17,18 BS1, BS2 Communicating Protocol Select.
These pins are MCU interface selection input. See the following table:
  68XX-parallel 80XX-parallel Serial I2C
BS1 0 1 0 1
BS2 1 1 0 0
19 N.C. No connection.
20 FG(GND) Ground.
21 TP_SCK I2C Clock
22 TP_SDA I2C Data
23 TP_INT Interrupt Output
This pin is used as the dedicated interrupt output signal.
24 TP_RST Hardware Reset
This pin is to reset hardware for this chip.
25 TP_VDD Power supply pin for only touch panel (3.3V).
26 VSS Ground.
27 N.C. No connection.
28 N.C. No connection.

ข้อมูลเชิงกล

รายการ ขนาด หน่วย
ความละเอียด 128 × 32 จุด
ขนาดโมดูล 66.5 × 35.0 × 10.55 (Max) mm
พื้นที่ที่ใช้งานอยู่ 55.018 × 13.098 mm
ขนาดจุด 0.408 × 0.388 mm
ระดับจุด 0.43 × 0.41 mm
โหมดการแสดงผล พาสซีฟเมทริกซ์
สีการแสดงผล แบบขาวดำ
Drive Duty 1/32 Duty
IC SSD1305
OLED อินเตอร์เฟซ 6800, 8080, 4-Wire SPI, I2C
ขนาด 2.23 นิ้ว
 
CTP IC FT6336U
Detect Point 1
CTP อินเตอร์เฟซ I2C
พื้นผิว แสงจ้า

คะแนนสูงสุด

Parameter สัญลักษณ์ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด หน่วย
Supply Voltage for Logic VDD -0.3 4.0 V
Supply Voltage for Display V0 0 16.0 V
อุณหภูมิในการทำงาน TOP -20 +70 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ TSTG -40 +85 °C
 

Touch Panel Controller FT6336U

Parameter สัญลักษณ์ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด หน่วย
Power Supply Voltage VDD -0.3 3.6 V

ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก

DC ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก

รายการ สัญลักษณ์ เงื่อนไข ค่าต่ำสุด ค่าปกติ ค่าสูงสุด หน่วย
Supply Voltage for Logic VDD 3.2 3.3 3.5 V
Supply Voltage for Display V0 12.0 12.5 13.0 V
Input High Volt. VIH 0.8×VDD VDD V
Input Low Volt. VIL 0 0.2×VDD V
Output High Volt. VOH IOUT = 100uA, 3.3MHz 0.9×VDD VDD V
Output Low Volt. VOL IOUT = 100uA, 3.3MHz 0 0.1×VDD V
Operating Current for VDD 50% Check Board IDD V0 =12.5V - 85 128 mA
 

Touch Panel Controller FT6336U

รายการ สัญลักษณ์ เงื่อนไข ค่าต่ำสุด ค่าปกติ ค่าสูงสุด หน่วย
Supply Voltage VDD 2.8 3.0 3.3 V
Input High Volt. VIH 0.7xVDD VDD V
Input Low Volt. VIL -0.3 0.3xVDD V
Output High Volt. VOH IOH = -0.1mA 0.7xVDD V
Output Low Volt. VOL IOH = 0.1mA 0.3xVDD V

Search keyword: 128x32 oled, oled 128x32, 2.23 oled, 2.23" oled, 2.23 นิ้ว oled, oled 2.23, oled 2.23"
go top
close