หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ โมดูล OLED จอ OLED กราฟฟิก WEX025664B-PCB

หมายเลขรุ่น WEX025664B-PCB

►ประเภท: กราฟฟิก
►โครงสร้าง: COF+PCB+Frame
►ขนาด: 3.12 นิ้ว
►256 x 64 Dot Matrix
►ชุดควบคุมติดตั้งในตัว SSD1322
►แหล่งจ่ายไฟ 3V
►1/64 duty
►อินเตอร์เฟซ: 6800, 8080, SPI
►สีการแสดงผล: ขาว / สีเหลือง / สีน้ำเงิน / สีฟ้าคราม / สีฟ้าคราม
►Support Grayscale

การร่าง

WEX025664B


Data source ref: WEX025664BWAP3N00002

ข้อมูลจำเพาะ

คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส

Pin
Number
สัญลักษณ I/O คุณสมบัติการทำงาน
1 VSS P Ground.
2 VDD P Power Supply for Core Logic Circuit
Power supply pin for core logic operation. A capacitor is required to connect between this pin and VSS
3 N.C. P Reserved Pin
The N.C. pin between function pins are reserved for compatible and flexible design.
4 D/C# I Data/Command Control
This pin is Data/Command control pin connecting to the MCU.
When the pin is pulled HIGH, the content at D[7:0] will be interpreted as data.
When the pin is pulled LOW, the content at D[7:0] will be interpreted as command.
5 R/W#
(WR#)
I Read/Write Select or Write
This pin is MCU interface input. When interfacing to a 68XX-series microprocessor, this pin will be used as Read/Write (R/W#) selection input. Pull this pin to “High” for read mode and pull it to “Low” for write mode.
When 80XX interface mode is selected, this pin will be the Write (WR#) input. Data write operation is initiated when this pin is pulled low and the CS# is pulled low.
When serial mode is selected, this pin must be connected to VSS.
6 E/RD# I Read/Write Enable or Read
This pin is MCU interface input.
When interfacing to a 68XX-series microprocessor, this pin will be used as the Enable (E) signal. Read/write operation is initiated when this pin is pulled high and the CS# is pulled low.
When connecting to an 80XX-microprocessor, this pin receives the Read (RD#) signal. Data read operation is initiated when this pin is pulled low and CS# is pulled low.
When serial mode is selected, this pin must be connected to VSS.
7~14 DB0 I/O Host Data Input/Output Bus
These pins are 8-bit bi-directional data bus to be connected to the microprocessor’s data bus.
When serial mode is selected, D1 will be the serial data input SDIN and D0 will be the serial clock input SCLK.
DB1
DB2
DB3
DB4
DB5
DB6
DB7
15 NC P Reserved Pin
The N.C. pin between function pins are reserved for compatible and flexible design.
16 RES# I This pin is reset signal input.
When the pin is pulled LOW, initialization of the chip is executed.
Keep this pin pull HIGH during normal operation.
17 CS# I Data/Command Control
This pin is the chip select input connecting to the MCU. The chip is enabled for MCU communication only when CS# is pulled LOW.

18
NC P Reserved Pin
The N.C. pin between function pins are reserved for compatible and flexible design.
19 BS1 I Communicating Protocol Select
These pins are MCU interface selection input. See the following table:
BS:[1:0] Bus Interface Selection
00 4 line SPI
01 3 line SPI
10 8-bit 8080 parallel
11 8-bit 6800 parallel
Note
(1) 0 is connected to VSS
(2) 1 is connected to VDD
20 BS0
21~24 NC P Reserved Pin
The N.C. pin between function pins are reserved for compatible and flexible design.

ข้อมูลเชิงกล

รายการ ขนาด หน่วย
ความละเอียด 256 x 64 Dots
ขนาดโมดูล 89.2 × 44.0 × 3.3 Max. mm
พื้นที่ที่ใช้งานอยู่ 76.78 × 19.18 mm
ขนาดจุด 0.278 × 0.278 mm
ระดับจุด 0.3×0.3 mm
โหมดการแสดงผล พาสซีฟเมทริกซ์
สีการแสดงผล ขาวดำ
Drive Duty 1/64 Duty
Gray Scale 4 bits
IC SSD1322 (COF)
อินเตอร์เฟซ 6800, 8080, SPI
ขนาด (เส้นทแยงมุม) 3.12 นิ้ว

คะแนนสูงสุด

Parameter สัญลักษณ์ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด หน่วย
Supply Voltage for Display VDD -0.3 4 V
อุณหภูมิในการทำงาน TOP -40 80 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ TSTG -40 85 °C

ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก

รายการ สัญลักษณ์ เงื่อนไข ค่าต่ำสุด ค่าปกติ ค่าสูงสุด หน่วย
Supply Voltage for Logic VDD 2.8 3.0 3.3 V
High Level Input VIH 0.8×VDD VDD V
Low Level Input VIL 0 0.2×VDD V
High Level Output VOH 0.9×VDD VDD V
Low Level Output VOL 0 0.1×VDD V
50% Check Board operating Current IDD VCC =3V 150 300 mA
 

Search keyword: 256x64 oled, oled 256x64, 3.12 oled, 3.12" oled, 3.12 inch oled, oled 3.12, oled 3.12"

go top
close