หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ โมดูล OLED จอ OLED กราฟฟิก WEO025664A

หมายเลขรุ่น WEO025664A

►ประเภท: กราฟฟิก
►โครงสร้าง: COG
►ขนาด: 2.08 นิ้ว
►256x64 Dot Matrix
►ชุดควบคุมติดตั้งในตัว SSD1362
►แหล่งจ่ายไฟ 3V
►1/64 duty
►อินเตอร์เฟซ: 6800, 8080, SPI, I2C
►สีการแสดงผล: ขาว / สีเหลือง
►Support Grayscale
►Other FPC options available in below table

รายละเอียด

     FPC Options

การร่าง

2.08 OLED Display Module 256x64 (Hotbar FPC) - WEO025664A

Data source ref: WEO025664ALAP3N00H00

ข้อมูลจำเพาะ

คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส

No. สัญลักษณ์ คุณสมบัติการทำงาน
1 VCC Power supply for panel driving voltage. This is also the most positive power voltage supply pin. It is supplied by external high voltage source.
2 VP This pin is the segment pre-charge voltage reference pin.
A capacitor should be connected between this pin and VSS.
No external power supply is allowed to connect to this pin.
3 VCOMH COM signal deselected voltage level.
A capacitor should be connected between this pin and VSS.
No external power supply is allowed to connect to this pin.
4 VDD Power supply for core logic operation.
VDD can be supplied externally (within the range of 1.65V to 2.6V) or regulated internally from VCI when VCI is >2.6V.
A capacitor should be connected between VDD and VSS under all circumstances.
5 IREF This pin is the segment output current reference pin.
When external IREF is used, a resistor should be connected between this pin and VSS to maintain current of around 18.75uA.
When internal IREF is used, this pin should be kept NC.
6 VSS Ground pin. It must be connected to external ground.
7 VSS Ground pin. It must be connected to external ground.
8 VCI Low voltage power supply.
VCI must always be equal to or higher than VDD and VDDIO.
9 BS0 MCU bus interface selection pins. Select appropriate logic setting as described in the following table. BS2 and BS1, BS0 are pin select.
BS[2:0] Interface
000 4 line SPI
001 3 line SPI
110 8-bit 8080 parallel
100 8-bit 6800 parallel
010 I2C
Note  (1) 0 is connected to VSS  (2) 1 is connected to VCI
10 BS1
11 BS2
12 CS This pin is the chip select input connecting to the MCU.
The chip is enabled for MCU communication only when CS is pulled LOW (active LOW).
In I2C mode, this pin must be connected to VSS.
13 RES This pin is reset signal input.
When the pin is pulled LOW, initialization of the chip is executed.
Keep this pin pull HIGH during normal operation.
14 D/C This pin is Data/Command control pin connecting to the MCU.
When the pin is pulled HIGH, the data at D[7:0] will be interpreted as data.
When the pin is pulled LOW, the data at D[7:0] will be transferred to a command register.
In I2C mode, this pin acts as SA0 for slave address selection.
When 3-wire serial interface is selected, this pin must be connected to VSS.
15 R/W This pin is read / write control input pin connecting to the MCU interface.
When 6800 interface mode is selected, this pin will be used as Read/Write (R/W) selection input. Read mode will be carried out when this pin is pulled HIGH and write mode when LOW.
When 8080 interface mode is selected, this pin will be the Write (WR) input. Data write operation is initiated when this pin is pulled LOW and the chip is selected.
When serial or I2C interface is selected, this pin must be connected to VSS.
16 RD This pin is MCU interface input.
When 6800 interface mode is selected, this pin will be used as the Enable signal.
Read/write operation is initiated when this pin is pulled HIGH and the chip is selected.
When 8080 interface mode is selected, this pin receives the Read (RD) signal. Read operation is initiated when this pin is pulled LOW and the chip is selected.
When serial or I2C interface is selected, this pin must be connected to VSS.
17 D0 These pins are bi-directional data bus connecting to the MCU data bus.
Unused pins are recommended to tie LOW.
When serial interface mode is selected, D0 will be the serial clock input: SCLK; D1 will be the serial data input: SID.
When I2C mode is selected, D2, D1 should be tied together and serve as SDAout, SDAin in application and D0 is the serial clock input, SCL.
18 D1
19 D2
20 D3
21 D4
22 D5
23 D6
24 D7

ข้อมูลเชิงกล

รายการ ขนาด หน่วย
ความละเอียด 256 x 64 จุด
ขนาดโมดูล 60.5 x 19.0 x 1.61 mm
พื้นที่ที่ใช้งานอยู่ 51.18 x 12.78 mm
ขนาดจุด 0.18 x 0.18 mm
ระดับจุด 0.2 x 0.2 mm
โหมดการแสดงผล พาสซีฟเมทริกซ์
สีการแสดงผล ขาวดำ
Drive Duty 1/64 Duty
Gray Scale 4 Bits
IC SSD1362
อินเตอร์เฟซ 3-Wire and 4-Wire SPI, I2C, 6800, 8080
ขนาด (เส้นทแยงมุม) 2.08 นิ้ว

คะแนนสูงสุด

Parameter สัญลักษณ์ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด หน่วย
Supply Voltage for Operation VCI -0.5 5.5 V
Supply Voltage for Logic VDD -0.5 2.75 V
Supply Voltage for Display VCC -0.5 21 V
อุณหภูมิในการทำงาน TOP -40 80 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ TSTG -40 85 °C

ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก

DC Electrical Characteristics

รายการ สัญลักษณ์ เงื่อนไข ค่าต่ำสุด ค่าปกติ ค่าสูงสุด หน่วย
Supply Voltage for Logic VCI 2.8 3.0 3.3 V
Supply Voltage for Display VCC 11.5 12 12.5 V
Input High Volt. VIH 0.8×VCI VCI V
Input Low Volt. VIL VSS 0.2×VCI V
Output High Volt. VOH 0.9×VCI VCI V
Output Low Volt. VOL VSS 0.1×VCI V
50% Check Board operating Current ICC VCC=12V 15 30 mA

FPC Options:

Drawing FPC Length PIN Pitch ZIF or HOTBAR FPC Interface FPC No. Create Date
FPC2070002401XXXXX02_WEO025664ALAP3N00H00 23 24 0.7 HOTBAR 3-Wire and 4-Wire SPI, I2C, 6800, 8080 FPC2070002401XXXXX02 20180611
FPC2030003111XXXXX02_WEO025664ALAP3N00000 21 31 0.3 ZIF 3-Wire and 4-Wire SPI, I2C, 6800, 8080 FPC2030003111XXXXX02 20171107
go top
close