หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ โมดูล OLED จอ OLED กราฟฟิก WEO012864C-ZIF

หมายเลขรุ่น WEO012864C-ZIF

►ประเภท: กราฟฟิก
►โครงสร้าง: COG + ZIF FPC
►ขนาด: 0.96 นิ้ว
►128 x 64 Dot Matrix
►ชุดควบคุมติดตั้งในตัว SH1106
►แหล่งจ่ายไฟ 3V
►1/64 duty
►อินเตอร์เฟซ: 6800, 8080, SPI, I2C
►สีการแสดงผล: ขาว / สีเหลือง
►Other FPC options available in below table

การร่าง

WEO012864C-ZIF - Winstar Display

Data source ref: WEO012864CWAP3N00F00

ข้อมูลจำเพาะ

คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส

No. สัญลักษณ์ คุณสมบัติการทำงาน
1 NC No connection
2 C1N Connect to charge pump capacitor.
These pins are not used and should be disconnected when Vpp is supplied externally.
3 C1P
4 C2P Connect to charge pump capacitor.
These pins are not used and should be disconnected when Vpp is supplied externally.
5 C2N
6 VDD2 3.0 – 4.7V power supply pad for Power supply for charge pump circuit.
This pin should be disconnected when VPP is supplied externally
7 NC No connection
8 VSS Ground.
9 VDD1 Power supply input: 1.65 - 3.5V
10 IM0 These are the MPU interface mode select pads.
  8080 12C 6800 4-wire SPI 3-wire SPI
IM0 0 0 0 0 1
IM1 1 1 0 0 0
IM2 1 0 1 0 0
11 IM1
12 IM2
13 CSB This pad is the chip select input. When CSB = “L”, then the chip select becomes active, and data/command I/O is enabled.
14 RESB This is a reset signal input pad. When RES is set to “L”, the settings are initialized. The reset operation is performed by the RES signal level.
15 A0 This is the Data/Command control pad that determines whether the data bits are data or a command.
A0 = “H”: the inputs at D0 to D7 are treated as display data.
A0 = “L”: the inputs at D0 to D7 are transferred to the command registers.
In I2C interface, this pad serves as SA0 to distinguish the different address of OLED driver.
16 WRB This is a MPU interface input pad.
When connected to an 8080 MPU, this is active LOW. This pad connects to the 8080 MPU WR signal. The signals on the data bus are latched at the rising edge of the WR signal.
When connected to a 6800 Series MPU: This is the read/write control signal input terminal.
When R/W = “H”: Read.
When R/W = “L”: Write.
17 RDB This is a MPU interface input pad.
When connected to an 8080 series MPU, it is active LOW. This pad is connected to the RD signal of the 8080 series MPU, and the data bus is in an output status when this signal is “L”.
When connected to a 6800 series MPU , this is active HIGH. This is used as an enable clock input of the 6800 series MPU.
When RD = “H”: Enable.
When RD = “L”: Disable.
18 D0 This is an 8-bit bi-directional data bus that connects to an 8-bit or 16-bit standard MPU data bus.
When the serial interface is selected, then D0 serves as the serial clock input pad (SCL) and D1 serves as the serial data input pad (SI). At this time, D2 to D7 are set to high impedance.
When the I2C interface is selected, then D0 serves as the serial clock input pad (SCL) and D1 serves as the serial data input pad (SDAI). At this time, D2 to D7 are set to high impedance.
19 D1
20 D2
21 D3
22 D4
23 D5
24 D6
25 D7
26 IREF This is a segment current reference pad. A resistor should be connected between this pad and VSS. Set the current at 18.75uA.
27 VCOMH This is a pad for the voltage output high level for common signals.
A capacitor should be connected between this pad and VSS.
28 VPP OLED panel power supply. Generated by internal charge pump.
Connect to capacitor. It could be supplied externally.
29 NC No connection
30 NC No connection

ข้อกำหนดทั่วไป

รายการ ขนาด หน่วย
ความละเอียด 128 x 64
ขนาดโมดูล 26.70 × 19.26 ×1.26 mm
พื้นที่ที่ใช้งานอยู่ 21.74 × 10.86 mm
ขนาดจุด 0.148 × 0.148 mm
ระดับจุด 0.170 × 0.170 mm
โหมดการแสดงผล พาสซีฟเมทริกซ์
สีการแสดงผล ขาวดำ
Drive Duty 1/64 Duty
IC การควบคุม SH1106
อินเตอร์เฟซ 6800, 8080, SPI, I2C
ขนาด (เส้นทแยงมุม) 0.96 นิ้ว

คะแนนสูงสุด

Parameter สัญลักษณ์ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด หน่วย
Supply Voltage for Logic VDD1 -0.3 3.6 V
Power supply for charge pump circuit VDD2 -0.3 4.8 V
Supply Voltage for Display VPP -0.3 14.5 V
อุณหภูมิในการทำงาน TOP -40 +80 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ TSTG -40 +85 °C

ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก

DC ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก

รายการ สัญลักษณ์ เงื่อนไข ค่าต่ำสุด ค่าปกติ ค่าสูงสุด หน่วย
Supply Voltage for Logic VDD1 2.8 3.0 3.3 V
Power supply for charge pump circuit VDD2 3.5 3.8 4.2 V
Charge Pump Output Voltage for Display
(Generated by Internal DC/DC)
Charge Pump
VPP
7.5 8 8.5 V
High Level Input VIH 0.8xVDD1 VDD1 V
Low Level Input VIL VSS 0.2xVDD1 V
High Level Output VOH 0.8xVDD1 VDD1 V
Low Level Output VOL VSS 0.2xVDD1 V
Operating Current for VDD2 Display 50% ON IDD2 10 16 mA

FPC options

Drawing FPC Length PIN Pitch ZIF FPC or HOTBAR FPC Interface FPC No. Create Date
FPC2070003001XXXXX09_WEO012864CWAP3N00001 13 30 0.7 HOTBAR FPC 6800, 8080, 4-Wire SPI, I2C FPC2070003001XXXXX09 20180613
FPC2050003011XXXXX23_WEO012864CWAP3N00F00 40.95 30 0.5 ZIF  6800, 8080, SPI, I2C FPC2050003011XXXXX23 20190412

Search keyword: 128x64 oled, oled 128x64, 0.96 oled, 0.96" oled, 0.96 นิ้ว oled, oled 0.96, oled 0.96"
go top
close