หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ โมดูล OLED จอ OLED กราฟฟิก WEO009632B-Hotbar

หมายเลขรุ่น WEO009632B-Hotbar

►ประเภท: กราฟฟิก
►โครงสร้าง: COG + Hotbar FPC
►ขนาด: 0.68 นิ้ว
►96 x 32 Dot Matrix
►ชุดควบคุมติดตั้งในตัว SSD1305
►แหล่งจ่ายไฟ 3V
►1/32 duty
►อินเตอร์เฟซ: 6800, 8080, SPI, I2C
►สีการแสดงผล: ขาว / สีเหลือง
►Other FPC options available in below table

การร่าง

0.68 inch COG Graphic Display with Hotbar FPC - Winstar Display

Data source ref: WEO009632BWPP3N00H00

ข้อมูลจำเพาะ

คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส

Pin No. สัญลักษณ์ I/O คุณสมบัติการทำงาน
1 N.C. - Reserved Pin(Supporting Pin)
The supporting pins can reduce the influences from stresses on the function pins. These pins must be connected to external ground.
2,23 VSS P Ground of Logic Circuit
This is a ground pin. It also acts as a reference for the logic pins. It must be connected to external ground.
3,24 VCC P Power Supply for OLED Panel
This is the most positive voltage supply pin of the chip. It must be supplied externally.
4 VCOMH O Voltage Output High Level for COM Signal
This pin is the input pin for the voltage output high level for COM signals. A capacitor should be connected between this pin and VSS.
5 IREF I Current Reference for Brightness Adjustment
This pin is segment current reference pin. A resistor should be connected between this pin and VSS. Set the current lower than 10μA.
6 D0~D7 I/O Host Data In put/ Output Bus
These pins are 8-bit bi-directional data bus to be connected to the microprocessor’s data bus. When serial mode is selected, D1 will be the serial data input SDIN and D0 will be the serial clock input SCLK. When I2Cmode is selected, D2 & D1 should be tired together and serve as SDAout & SDAin in application and D0 is the serial clock input SCL.
7
8
9
10
11
12
13
14 E(RD#) I Read/Write Enable or Read
This pin is MCU interface input. When interfacing to a68XX-series microprocessor, this pin will be used as the Enable (E) signal. Read/write operation is initiated when this pin is pulled high and the CS# is pulled low.
When connecting to an 80XX-microprocessor, this pin receives the Read (RD#) signal. Data read operation is initiated when this pin is pulled low and CS# is pulled low.
15 R/W#
(WR#)
I Read/ Write Selector Write
This pin is MCU interface input. When interfacing to a68XX-series microprocessor, this pin will be used as Read/Write (R/W#) selection input. Pull this pin to “High” for read mode and pull it to “Low” for write mode.
When 80XXinterface mode is selected, this pin will be the Write (WR#) input. Data write operation is initiated when this pin is pulled low and the CS# is pulled low.
16 D/C# I Data/ Command Control
This pin is Data/Command control pin. When the pin is pulled high, the input at D7~D0 is treated as display data. When the pin is pulled low, the input at D7~D0 will be transferred to the command register. For detail relationship to MCU interface signals, please refer to the Timing Characteristics Diagrams.
When the pin is pulled high and serial interface mode is selected, the data at SDIN is treated as data. When it is pulled low, the data at SDIN will be transferred to the command register. In I2C mode, this pin acts as SA0 for slave address selection.
17 RES# I Power Reset for Controller and Driver
This pin is reset signal input. When the pin is low, initialization of the chip is executed.
18 CS# I Chip Select
This pin is the chip select input. The chip is enabled for MCU communication only when CS# is pulled low.
19 BS2 I Communicating Protocol Select
These pins are MCU interface selection input. See the following table:
  68XX-parallel 80XX-parallel Serial I2C
BS1 0 1 0 1
BS2 1 1 0 0
Note
(1) 0 is connected to VSS
(2) 1 is connected to VDDIO
20 BS1 I
21 VDDIO P Power supply for interface logic level.
It should be match with MCU interface voltage level. VDDIO must always be equal or lower than VDD.
22 VDD P Power Supply for Logic Circuit
This is a voltage supply pin. It must be connected to external source.
25 N.C. - Reserved Pin(Supporting Pin)
The supporting pins can reduce the influences from stresses on the function pins. These pins must be connected to external ground.

ข้อมูลเชิงกล

รายการ ขนาด หน่วย
ความละเอียด 96 × 32 จุด
ขนาดโมดูล 19.80 × 12.32 × 1.21 (mm) mm
พื้นที่ที่ใช้งานอยู่ 16.298 × 5.418 (mm) mm
ขนาดจุด 0.148 × 0.148 (mm) mm
ระดับจุด 0.17 × 0.17 (mm) mm
โหมดการแสดงผล พาสซีฟเมทริกซ์
สีการแสดงผล ขาวดำ
Drive Duty 1/32 Duty
IC SSD1305
อินเตอร์เฟซ 6800, 8080, SPI, I2C
เส้นทแยงมุม 0.68 นิ้ว

คะแนนสูงสุด

Parameter สัญลักษณ์ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด หน่วย
Supply Voltage for Logic VDD -0.3 4 V
Supply Voltage for Display VCC 0 16 V
อุณหภูมิในการทำงาน TOP -40 +80 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ TSTG -40 +85 °C

ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก

DC Characteristics

รายการ สัญลักษณ์ เงื่อนไข ค่าต่ำสุด ค่าปกติ ค่าสูงสุด หน่วย
Supply Voltage for Logic VDD 2.8 3.0 3.3 V
Supply Voltage for Display VCC 11.5 12 12.5 V
High Level Input VIH 0.8×VDD VDD V
Low Level Input VIL 0 0.2×VDD V
High Level Output VOH Iout = 100uA 0.9×VDD VDD V
Low Level Output VOL Iout = 100uA 0 0.1×VDD V
 
สัญลักษณ์ Parameter ค่าต่ำสุด ค่าปกติ ค่าสูงสุด หน่วย เงื่อนไข
ICC VCC Supply Current - 6 9 mA VDD =3.0V , Display 100% ON

FPC options

Drawing FPC Length PIN pitch ZIF FPC or HOTBAR FPC Interface FPC No. Create Date
FPC2050002811XXXXX01_WEO009632BWAP3N00000 30 28 0.5 ZIF FPC 6800, 8080,4-Wire SPI, I2C FPC2050002811XXXXX01 20180131
FPC2065002501XXXXX00_WEO009632BWPP3N00H00 8.479 25 0.65 HOTBAR FPC 6800, 8080,4-Wire SPI, I2C FPC2065002501XXXXX00 20190906

Search keyword: 96x32 oled, oled 96x32, 0.68 oled, 0.68" oled, 0.68 นิ้ว oled, oled 0.68"
go top
close