หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ โมดูล OLED จอ OLED กราฟฟิก WEO012864V

หมายเลขรุ่น WEO012864V

►ประเภท: กราฟฟิก
►โครงสร้าง: COG
►ขนาด: 0.96 นิ้ว
►128 x 64 Dot Matrix
►ชุดควบคุมติดตั้งในตัว SSD1315
►แหล่งจ่ายไฟ 3V
►1/64 duty
►อินเตอร์เฟซ: SPI, I2C
►สีการแสดงผล: ขาว / สีเหลือง

การร่าง

SSD1315 OLED, 0.96 inch 128x64 SSD1315 OLED Display Module - WEO012864V

Data source ref: WEO012864VWPP3N0Y000

ข้อมูลจำเพาะ

คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส

No. สัญลักษณ์ คุณสมบัติการทำงาน
1 C2N C2P/C2N – Pin for charge pump capacitor; Connect to each other with a capacitor.
2 C2P
3 C1P C1P/C1N – Pin for charge pump capacitor; Connect to each other with a capacitor.
4 C1N
5 VBAT Power Supply for DC/DC Converter Circuit
This is the power supply pin for the internal buffer of the DC/DC voltage converter. It must be connected to external source when the converter is used. It should be float when the converter is not used.
6 VCC Power supply for panel driving voltage. This is also the most positive power voltage supply pin.
When charge pump is enabled, a capacitor should be connected between this pin and VSS.
7 VSS Ground of Logic Circuit
This is a ground pin. It acts as a reference for the logic pins. It must be connected to external ground.
8 VDD Power Supply for Logic
This is a voltage supply pin. It must be connected to external source.
9 BS0 Communicating Protocol Select
These pins are MCU interface selection input. See the
following table:
BS[1:0] Interface
00 4-line SPI
01 3-line SPI
10 I2C
10 BS1
11 CS# Chip Select
This pin is the chip select input. The chip is enabled for MCU communication only when CS# is pulled low.
12 RES# Power Reset for Controller and Driver
This pin is reset signal input. When the pin is low, initialization of the chip is executed.
13 D/C# In I2C mode, this pin acts as SA0 for slave address selection.
When 3-wire serial interface is selected, this pin must be connected to VSS.
14~16 D0~D2 When serial interface mode is selected, D0 will be the serial clock input: SCLK; D1 will be the serial data input: SDIN.
When I2C mode is selected, D2, D1 should be tied together and serve as SDAout, SDAin in application and D0 is the serial clock input, SCL.
17 IREF Current Reference for Brightness Adjustment
This pin is segment current reference pin. A resistor should be connected between this pin and VSS. Set the current lower than 30uA.
18 VCOMH COM signal deselected voltage level.
A capacitor should be connected between this pin and VSS.
19 VCC Power supply for panel driving voltage. This is also the most positive power voltage supply pin.
When charge pump is enabled, a capacitor should be connected between this pin and VSS.
20 VLSS Ground of Analog Circuit
This is an analog ground pin. It should be connected to VSS externally.

ข้อมูลเชิงกล

รายการ ขนาด หน่วย
ความละเอียด 128 x 64 Dots
ขนาดโมดูล 24.74 x 16.90 x 1.26 mm
พื้นที่ที่ใช้งานอยู่ 21.74 x 10.86 mm
ขนาดจุด 0.15 x 0.15 mm
ระดับจุด 0.17 x 0.17 mm
โหมดการแสดงผล พาสซีฟเมทริกซ์
สีการแสดงผล Monochrome
Drive Duty 1/64 Duty
IC การควบคุม SSD1315
อินเตอร์เฟซ 4-line/3-line SPI, I2C
ขนาด (เส้นทแยงมุม) 0.96 นิ้ว

คะแนนสูงสุด

Parameter สัญลักษณ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด หน่วย
Supply Voltage for Logic VDD -0.3 4.0 V
Charge Pump Regulator VBAT -0.3 6.0 V
Supply Voltage for Display VCC 0 18.0 V
อุณหภูมิในการทำงาน TOP -30 +70 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ TSTG -30 +70 °C

ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก

DC ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก

รายการ สัญลักษณ์ เงื่อนไข ค่าต่ำสุด ค่าปกติ ค่าสูงสุด หน่วย
Supply Voltage for Logic VDD 2.8 3.0 3.3 V
Supply Voltage for Display VCC 7.0 7.5 8.0 V
Input High Volt. VIH 0.8×VDD VDD V
Input Low Volt. VIL 0 0.2×VDD V
Output High Volt. VOH 0.9×VDD VDD V
Output Low Volt. VOL 0 0.1×VDD V
Operating Current for VCC (50% display ON) ICC 6 12 mA
 

Search keyword: 128x64 oled, oled 128x64, 0.96 oled, 0.96" oled, 0.96 นิ้ว oled, oled 0.96, oled 0.96"

go top
close