หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ โมดูล OLED จอ OLED กราฟฟิก WEO009664B-Hotbar

หมายเลขรุ่น WEO009664B-Hotbar

►ประเภท: กราฟฟิก
►โครงสร้าง: COG + Hotbar FPC
►ขนาด: 1.1 นิ้ว
►96 x 64 Dot Matrix
►ชุดควบคุมติดตั้งในตัว SSD1327
►แหล่งจ่ายไฟ 3V
►1/64 duty
►อินเตอร์เฟซ: 6800, 8080, SPI, I2C
►สีการแสดงผล: ขาว / สีเหลือง / Support Grayscale
►Other FPC options available in below table

การร่าง

96x64 OLED Display, OLED 96x64, OLED 9664, Square OLED Display, SSD1327 OLED - Hotbar - WEO009664B

ข้อมูลจำเพาะ

คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส

No. สัญลักษณ์ คุณสมบัติการทำงาน
1 VSS Ground pin. It must be connected to external ground.
2 VCC Power supply for panel driving voltage. This is also the most positive power voltage supply pin. It is supplied by external high voltage source.
3 VCOMH COM signal deselected voltage level.
A capacitor should be connected between this pin and VSS. No external power supply is allowed to connect to this pin.
4 VCI Low voltage power supply and power supply for interface logic level. It should match with the MCU interface voltage level and must be connected to external source.
VCI must always set to be equivalent to or higher than VDD.
5 VDD Power supply pin for core logic operation.
6 BS1 MCU bus interface selection pins. Select appropriate logic setting as described in the following table. BS2, BS1 and BS0 are pin select.
Bus Interface selection
BS[2:1] Interface
00 4 line SPI
01 I2C
11 8-bit 8080 parallel
10 8-bit 6800 parallel
Note  (1) 0 is connected to VSS  (2) 1 is connected to VCI
7 BS2
8 VSS Ground pin. It must be connected to external ground.
9 IREF This pin is the segment output current reference pin
10 CS# This pin is the chip select input connecting to the MCU.
The chip is enabled for MCU communication only when CS# is pulled LOW (active LOW).
11 RES# This pin is reset signal input.
When the pin is pulled LOW, initialization of the chip is executed.
Keep this pin pull HIGH during normal operation.
12 D/C# This pin is Data/Command control pin connecting to the MCU.
When the pin is pulled HIGH, the data at D[7:0] will be interpreted as data.
When the pin is pulled LOW, the data at D[7:0] will be transferred to a command register.
In I2C mode, this pin acts as SA0 for slave address selection.
When 3-wire serial interface is selected, this pin must be connected to VSS.
13 R/W# This pin is read / write control input pin connecting to the MCU interface.
When 6800 interface mode is selected, this pin will be used as Read/Write (R/W#) selection input. Read mode will be carried out when this pin is pulled HIGH and write mode when LOW.
When 8080 interface mode is selected, this pin will be the Write (WR#) input. Data write operation is initiated when this pin is pulled LOW and the chip is selected.
14 E This pin is MCU interface input.
When 6800 interface mode is selected, this pin will be used as the Enable (E) signal.
Read/write operation is initiated when this pin is pulled HIGH and the chip is
selected.
When 8080 interface mode is selected, this pin receives the Read (RD#) signal. Read operation is initiated when this pin is pulled LOW and the chip is selected.
When serial or I2C interface is selected, this pin must be connected to VSS.
15 D0 These pins are bi-directional data bus connecting to the MCU data bus.
Unused pins are recommended to tie LOW.
When serial interface mode is selected, D0 will be the serial clock input: SCLK; D1 will be the serial data input: SDIN and D2 should be kept NC.
When I2C mode is selected, D2, D1 should be tied together and serve as SDAout, SDAin in application and D0 is the serial clock input, SCL.
16 D1
17 D2
18 D3
19 D4
20 D5
21 D6
22 D7
23 VCC Power supply for panel driving voltage. This is also the most positive power voltage supply pin. It is supplied by external high voltage source.
24 VSS Ground pin.

ข้อมูลเชิงกล

รายการ ขนาด หน่วย
ความละเอียด 96 x 64 จุด
ขนาดโมดูล 29.00 × 22.50 × 1.65 mm
พื้นที่ที่ใช้งานอยู่ 22.53 × 15.01 mm
ขนาดจุด 0.205 × 0.205 mm
ระดับจุด 0.235 × 0.235 mm
โหมดการแสดงผล พาสซีฟเมทริกซ์
สีการแสดงผล ขาวดำ
Drive Duty 1/64 Duty
IC SSD1327
อินเตอร์เฟซ 4-Wire SPI, I2C, 6800, 8080
ขนาด (เส้นทแยงมุม) 1.1 นิ้ว

ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก

รายการ สัญลักษณ์ เงื่อนไข ค่าต่ำสุด ค่าปกติ ค่าสูงสุด หน่วย
Supply Voltage for Logic VCI 2.8 3.0 3.3 V
Supply Voltage for Display VCC 8.0 8.5 9.0 V
Input High Volt. VIH 0.8×VCI VCI V
Input Low Volt. VIL VSS 0.2×VCI V
Output High Volt. VOH 0.9×VCI VCI V
Output Low Volt. VOL VSS 0.1×VCI V
50% Check Board operating Current ICC VCC=8.5V 13.0 26.0 mA

คะแนนสูงสุด

Parameter สัญลักษณ์ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด หน่วย
Supply Voltage for Operation VCI -0.3 4.0 V
Supply Voltage for Logic VDD -0.5 2.75 V
Supply Voltage for Display VCC -0.5 19.0 V
อุณหภูมิในการทำงาน TOP -40 80 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ TSTG -40 85 °C

FPC options

Drawing FPC Length PIN Pitch ZIF FPC or HOTBAR FPC Interface FPC No. Create Date
FPC2050002411XXXXX02_WEO009664BLAP3N00000 25.05 24 0.5 ZIF FPC  4-Wire SPI, I2C, 6800, 8080 FPC2050002411XXXXX02 20170602
FPC2070002401XXXXX00_WEO009664BLAP3N00H00 17.8 24 0.7 HOTBAR 4-Wire SPI, I2C, 6800, 8080 FPC2070002401XXXXX00 20171222

Search keyword: 96x64 oled, oled 96x64, 1.1 oled, 1.1" oled, 1.1 นิ้ว oled, oled 1.1, oled 1.1"
go top
close