หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ โมดูล OLED จอ OLED กราฟฟิก WEO012864L-Hotbar

หมายเลขรุ่น WEO012864L-Hotbar

►ประเภท: กราฟฟิก (ไม่มีกรอบ)
►โครงสร้าง: COG + Hot bar FPC
►ขนาด: 1.28 นิ้ว
►128x64 Dot Matrix
►แหล่งจ่ายไฟ 3V
►1/64 duty cycle
►อินเตอร์เฟซ: 6800 / 8080 / 3-SPI /4-SPI / I2C
►ชุดควบคุมติดตั้งในตัว: SH1106G (SH1106 OLED)
►สีการแสดงผล: ขาว / สีเหลือง / สีน้ำเงิน / สีฟ้าคราม

การร่าง

Winstar 1.28" SH1106 OLED Display Module 128x64 - WEO012864L-Hotbar

ข้อมูลจำเพาะ

คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส

No. สัญลักษณ์ คุณสมบัติการทำงาน
1 NC(GND) No connection
2 C1N Connect to charge pump capacitor.
These pins are not used and should be disconnected when Vpp is supplied externally.
3 C1P
4 C2P Connect to charge pump capacitor.
These pins are not used and should be disconnected when Vpp is supplied externally.
5 C2N
6 VDD2 3.0 – 4.7V power supply pad for Power supply for charge pump circuit.
This pin should be disconnected when VPP is supplied externally
7 NC No connection
8 VSS Ground.
9 VDD1 Power supply input: 1.65 - 3.5V
10 IM0 These are the MPU interface mode select pads.
  8080 I2C 6800 4-wire SPI 3-wire SPI
IM0 0 0 0 0 1
IM1 1 1 0 0 0
IM2 1 0 1 0 0
11 IM1
12 IM2
13 CSB This pad is the chip select input. When CSB = “L”, then the chip select becomes active, and data/command I/O is enabled.
14 RESB This is a reset signal input pad. When RES is set to “L”, the settings are initialized. The reset operation is performed by the RES signal level.
15 A0 This is the Data/Command control pad that determines whether the data bits are data or a command.
A0 = “H”: the inputs at D0 to D7 are treated as display data.
A0 = “L”: the inputs at D0 to D7 are transferred to the command registers.
In I2C interface, this pad serves as SA0 to distinguish the different address of OLED driver.
16 WRB This is a MPU interface input pad.
When connected to an 8080 MPU, this is active LOW. This pad connects to the 8080 MPU WR signal. The signals on the data bus are latched at the rising edge of the WR signal.
When connected to a 6800 Series MPU: This is the read/write control signal input terminal.
When R/W = “H”: Read.
When R/W = “L”: Write.
17 RDB This is a MPU interface input pad.
When connected to an 8080 series MPU, it is active LOW. This pad is connected to the RD signal of the 8080 series MPU, and the data bus is in an output status when this signal is “L”.
When connected to a 6800 series MPU , this is active HIGH. This is used as an enable clock input of the 6800 series MPU.
When RD = “H”: Enable.
When RD = “L”: Disable.
18 D0 This is an 8-bit bi-directional data bus that connects to an 8-bit or 16-bit standard MPU data bus.
When the serial interface is selected, then D0 serves as the serial clock input pad (SCL) and D1 serves as the serial data input pad (SI). At this time, D2 to D7 are set to high impedance.
When the I2C interface is selected, then D0 serves as the serial clock input pad (SCL) and D1 serves as the serial data input pad (SDAI). At this time, D2 to D7 are set to high impedance.
19 D1
20 D2
21 D3
22 D4
23 D5
24 D6
25 D7
26 IREF This is a segment current reference pad. A resistor should be connected between this pad and VSS. Set the current at 18.75uA.
27 VCOMH This is a pad for the voltage output high level for common signals.
A capacitor should be connected between this pad and VSS.
28 VPP OLED panel power supply. Generated by internal charge pump.
Connect to capacitor. It could be supplied externally.
29 VSL This is a segment voltage reference pad.
This pad should be connected to VSS externally.
30 NC(GND) No connection

ข้อมูลเชิงกล

รายการ ขนาด หน่วย
ความละเอียด 128 x 64
ขนาดโมดูล 34.50 × 23.00 × 1.65 mm
พื้นที่ที่ใช้งานอยู่ 29.42 × 14.20 mm
ขนาดจุด 0.205 × 0.197 mm
ระดับจุด 0.230 × 0.222 mm
โหมดการแสดงผล พาสซีฟเมทริกซ์
สีการแสดงผล ขาวดำ
Drive Duty 1/64 Duty
IC การควบคุม SH1106G
อินเตอร์เฟซ 6800/8080/3-SPI /4-SPI / I2C
ขนาด (เส้นทแยงมุม) 1.28 นิ้ว

คะแนนสูงสุด

Parameter สัญลักษณ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด หน่วย
Supply Voltage for Logic VDD1 -0.3 3.6 V
Power supply for charge pump circuit VDD2 -0.3 4.8 V
Supply Voltage for Display VPP -0.3 14.5 V
อุณหภูมิในการทำงาน TOP -40 +80 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ TSTG -40 +85 °C

ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก

DC ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก

รายการ สัญลักษณ์ เงื่อนไข ค่าต่ำสุด ค่าปกติ ค่าสูงสุด หน่วย
Supply Voltage for Logic VDD1 2.8 3.0 3.3 V
Supply Voltage for Display VPP 6.75 7.25 7.75 V
High Level Input VIH 0.8xVDD1 VDD1 V
Low Level Input VIL VSS 0.2xVDD1 V
High Level Output VOH 0.8xVDD1 VDD1 V
Low Level Output VOL VSS 0.2xVDD1 V
50% Check Board operating Current VPP =7.25V 5.0 6.0 7.0 mA

Search keyword: 128x64 oled, oled 128x64, 1.28 oled, 1.28" oled, 1.28นิ้วoled, oled 1.28, oled 1.28"

go top
close