หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ โมดูล OLED จอ OLED กราฟฟิก WEO012864G-CTP

หมายเลขรุ่น WEO012864G-CTP

►ประเภท: กราฟฟิก
►โครงสร้าง: COG
►ขนาด: 2.42 นิ้ว
►128 x 64 Dot Matrix
►ชุดควบคุมติดตั้งในตัว SSD1309
►แหล่งจ่ายไฟ 3V
►1/64 duty
►อินเตอร์เฟซ: 6800, 8080, SPI, I2C
►พร้อมแผงระบบสัมผัส (หน้าจอ) แบบ Capacitive
►สีการแสดงผล: ขาว / สีเหลือง / สีน้ำเงิน / สีฟ้าคราม / สีฟ้าคราม

รายละเอียด

การร่าง

2.42 OLED Touch Display, Touch OLED, OLED Touch Screen Module, Touch Screen OLED Display 128x64 - WEO012864G-CTP

ข้อมูลจำเพาะ

คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส

No. สัญลักษณ์ คุณสมบัติการทำงาน
1 NC(GND) No connection
2 VSS Ground.
3-10 NC No connection
11 VDD Power supply pin for core logic operation
12 BS1 MCU bus interface selection pins. Select appropriate logic setting as described in the following table. BS2, BS1 and BS0 are pin select
  BS1 BS2
I2C 1 0
4-wire Serial 0 0
8-bit 68XX Parallel 0 1
8-bit 80XX Parallel 1 1
Note
(1) 0 is connected to VSS
(2) 1 is connected to VDD
13 BS2
14 NC No connection
15 CS# This pin is the chip select input connecting to the MCU.
The chip is enabled for MCU communication only when CS# is pulled LOW (active LOW).
16 RES# This pin is reset signal input.
When the pin is pulled LOW, initialization of the chip is executed.
Keep this pin pull HIGH during normal operation.
17 D/C# This pin is Data/Command control pin connecting to the MCU.
When the pin is pulled HIGH, the data at D[7:0] will be interpreted as data.
When the pin is pulled LOW, the data at D[7:0] will be transferred to a command register.
In I2C mode, this pin acts as SA0 for slave address selection.
When 3-wire serial interface is selected, this pin must be connected to VSS.
18 R/W# This pin is read / write control input pin connecting to the MCU interface.
When 6800 interface mode is selected, this pin will be used as Read/Write (R/W#) selection input. Read mode will be carried out when this pin is pulled HIGH and write mode when LOW.
When 8080 interface mode is selected, this pin will be the Write (WR#) input. Data write operation is initiated when this pin is pulled LOW and the chip is selected.
When serial or I2C interface is selected, this pin must be connected to VSS.
19 E/RD# This pin is MCU interface input.
When 6800 interface mode is selected, this pin will be used as the Enable (E) signal.
Read/write operation is initiated when this pin is pulled HIGH and the chip is selected.
When 8080 interface mode is selected, this pin receives the Read (RD#) signal. Read operation is initiated when this pin is pulled LOW and the chip is selected.
When serial or I2C interface is selected, this pin must be connected to VSS.
20~27 D0~D7 These pins are bi-directional data bus connecting to the MCU data bus.
Unused pins are recommended to tie LOW.
When serial interface mode is selected, D0 will be the serial clock input: SCLK; D1 will be the serial data input: SDIN and D2 should be kept NC.
When I2C mode is selected, D2, D1 should be tied together and serve as SDAout,
SDAin in application and D0 is the serial clock input, SCL.
28 IREF This pin is the segment output current reference pin.
IREF is supplied externally.
29 VCOMH COM signal deselected voltage level.
A capacitor should be connected between this pin and VSS.
30 VCC Power supply for panel driving voltage. This is also the most positive power voltage supply pin.
31 NC(GND) No connection


CTP PIN Definition

No. สัญลักษณ์ คุณสมบัติการทำงาน
1 GND Power ground
2 VDD Power supply
3 INT Interrupt signal, active low, asserted to request
Host start a new transaction
4 SDA I2C data signal
5 SCL I2C clock signal
6 RST External reset signal, active low
7 GND Power ground
8 GND Power ground
9 GND Power ground
10 GND Power ground

ข้อมูลเชิงกล

รายการ ขนาด หน่วย
ความละเอียด 128 x 64 จุด
ขนาดโมดูล 66.8 × 41.3 × 3.71 mm
พื้นที่ที่ใช้งานอยู่ 55.01 × 27.49 mm
ขนาดจุด 0.40 × 0.40 mm
ระดับจุด 0.43 × 0.43 mm
โหมดการแสดงผล พาสซีฟเมทริกซ์
สีการแสดงผล Monochrome
อินเตอร์เฟซ 8Bits 6800 8000/ SPI/ I2C
Drive Duty 1/64 Duty
OLED IC SSD1309
ขนาด 2.4 นิ้ว
CTP IC GT911
Detect Point 1
CTP อินเตอร์เฟซ I2C
CTP FW Version VER95
พื้นผิว แสงจ้า

คะแนนสูงสุด

Parameter สัญลักษณ์ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด หน่วย
Supply Voltage for Logic VDD -0.3 3.47 V
Supply Voltage for Display VCC 0 15 V
อุณหภูมิในการทำงาน TOP -20 70 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ TSTG -30 80 °C

ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก

DC ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก

รายการ สัญลักษณ์ เงื่อนไข ค่าต่ำสุด ค่าปกติ ค่าสูงสุด หน่วย
Supply Voltage for Logic VDD 2.8 3.0 3.3 V
Supply Voltage for Display VCC 12.5 13 13.5 V
High Level Input VIH 0.8×VDD V
Low Level Input VIL 0.2×VDD V
High Level Output VOH 0.9×VDD V
Low Level Output VOL 0.1×VDD V
50% Check Board operating Current VCC =13.0V - 25 36 mA
go top
close