หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ โมดูล OLED จอ OLED กราฟฟิก WEO012864K

หมายเลขรุ่น WEO012864K

►ประเภท: กราฟฟิก (ไม่มีกรอบ)
►โครงสร้าง: COG
►ขนาด: 2.7 นิ้ว
►128 x 64 Dot Matrix
►ชุดควบคุมติดตั้งในตัว SSD1309ZC
►แหล่งจ่ายไฟ 3V
►1/64 duty
►อินเตอร์เฟซ: 6800, 8080, SPI, I2C
►สีการแสดงผล: ขาว / สีเหลือง / สีน้ำเงิน / สีฟ้าคราม / สีฟ้าคราม

การร่าง

Winstar WEO012864K 2.7 Graphic OLED Monochrome 128x64

ข้อมูลจำเพาะ

คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส

Pin No. สัญลักษณ์ คุณสมบัติการทำงาน
1 NC No Connection
2 VSS Ground Oin
3~10 NC No Connection
11 VDD Voltage for logic
12~13 BS1~BS2 Interface selection
14 NC No Connection
15 CS# Chip Select Pin
16 RES# Reset Signal Pin
17 D/C# Data/Command Control Pin
18 R/W# Read/Write Control
19 E/RD# Chip Enable Signal
20~27 D0~D7 Data Bus
28 IREF SEG output current refer pin
29 VCOMH COM deselected level
30 VCC Panel driving voltage
31 NC No Connection

ข้อมูลเชิงกล

รายการ ขนาด หน่วย
ขนาดโมดูล 73.0 × 41.86 mm
พื้นที่สำหรับการดู 63.41 × 32.69 mm
พื้นที่ที่ใช้งานอยู่ 61.41 × 30.69 mm
ระดับจุด 0.48 × 0.48 mm
ขนาดจุด 0.45 × 0.45 mm

ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก

รายการ สัญลักษณ์ เงื่อนไข ค่ามาตรฐาน หน่วย
ค่าต่ำสุด ค่าปกติ ค่าสูงสุด
Supply Voltage VDD --- 2.8 3.0 3.3 V

Search keyword: 128x64 oled, oled 128x64, 2.7 oled, 2.7" oled, 2.7 inch oled, oled 2.7, oled 2.7"

go top
close