หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ โมดูล OLED จอ OLED กราฟฟิก WEX025664A

หมายเลขรุ่น WEX025664A

►ประเภท: กราฟฟิก (ไม่มีกรอบ)
►โครงสร้าง: COF
►ขนาด: 2.8 นิ้ว
►256 x 64 Dot Matrix
►ชุดควบคุมติดตั้งในตัว SSD1322
►แหล่งจ่ายไฟ 3V
►1/64 duty
►อินเตอร์เฟซ: 6800, 8080, SPI
►สีการแสดงผล: ขาว / สีเหลือง / สีฟ้าคราม
►Support Grayscale

การร่าง

2.8 OLED, OLED 256x64, OLED Display 256x64, SSD1322 OLED - WEX025664A

ข้อมูลจำเพาะ

คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส

Pin No. สัญลักษณ์ คุณสมบัติการทำงาน
1 NC No Connection
2 VSS Ground Pin
3 VCC Panel driving voltage
4 VCOMH COM deselected level
5 VLSS Analog system ground pin
6~13 D7~D0 Data Bus
14 E/RD# Chip Enable Signal
15 R/W# Read/Write Control
16 BS0 Interface selection
17 BS1 Interface selection
18 D/C# Data/Command Control Pin
19 CS# Chip Select Pin
20 RES# Reset Signal Pin
21 FR Not Connected
22 IREF SEG output current refer pin
23 NC No Connection
24 VDDIO Voltage for interface logic
25 VDD Voltage for logic
26 VCI Low voltage power supply
27 VSL SEG voltage refer Pin
28 VLSS Analog system ground pin
29 VCC Panel driving voltage
30 NC No Connection

ข้อมูลเชิงกล

รายการ ขนาด หน่วย
ขนาดโมดูล 84.0 × 25.8 mm
พื้นที่สำหรับการดู 71.104 × 19.264 mm
พื้นที่ที่ใช้งานอยู่ 69.098 × 17.258 mm
ระดับจุด 0.27 × 0.27 mm
ขนาดจุด 0.248 × 0.248 mm

ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก

รายการ สัญลักษณ์ เงื่อนไข ค่ามาตรฐาน หน่วย
ค่าต่ำสุด ค่าปกติ ค่าสูงสุด
Supply Voltage VDD --- 2.8 3.0 3.3 V

Search keyword: 256x64 oled, oled 256x64, 2.8 oled, 2.8" oled, 2.8 inch oled, oled 2.8, oled 2.8"

go top
close