หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ โมดูล OLED จอ OLED กราฟฟิก WEO006448A

หมายเลขรุ่น WEO006448A

►ประเภท: กราฟฟิก
►โครงสร้าง: COG
►ขนาด: 0.66 นิ้ว
►64 x 48 Dot Matrix
►ชุดควบคุมติดตั้งในตัว SSD1306
►แหล่งจ่ายไฟ 3V
►1/48 duty
►อินเตอร์เฟซ: 6800, 8080, SPI, I2C
►สีการแสดงผล: ขาว / สีเหลือง / สีน้ำเงิน / สีฟ้าคราม

รายละเอียด

 TAIWAN EXCELLENCE

 

การร่าง

0.66 Mini OLED, 64x48 pixel OLED Display, Mini OLED Screen - WEO006448A

ข้อมูลจำเพาะ

คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส

Pin No. สัญลักษณ์ คุณสมบัติการทำงาน
1 ESD GND ESD Ground Pin
2 C2N Charge pump Capacitor
3 C2P Charge pump Capacitor
4 C1P Charge pump Capacitor
5 C1N Charge pump Capacitor
6 VBAT Charge pump regulator
7 VSS Ground Pin
8 VDD Voltage for logic
9 BS1 Interface selection
10 BS2 Interface selection
11 CS# Chip Select Pin
12 RES# Reset Signal Pin
13 D/C# Data/Command Control Pin
14 R/W# Read/Write Control
15 E/RD# Chip Enable Signal
16~23 D0~D7 Data Bus
24 IRFF SEG output current refer pin
25 VCOMH COM deselected level
26 VCC Panel driving voltage
27 VLSS Analog system ground pin
28 ESD GND ESD Ground Pin

ข้อมูลเชิงกล

รายการ ขนาด หน่วย
ขนาดโมดูล 18.46 × 18.10 mm
Viewing area 15.42 × 12.06 mm
พื้นที่ที่ใช้งานอยู่ 13.42 × 10.06 mm
ขนาดจุด 0.210 × 0.210 mm
ระดับจุด 0.185 × 0.185 mm

ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก

รายการ สัญลักษณ์ เงื่อนไข ค่ามาตรฐาน หน่วย
ค่าต่ำสุด ค่าปกติ ค่าสูงสุด
Input Voltage VDD --- 2.8 3.0 3.3 V
 

Search keyword: 64x48 oled, oled 64x48, 0.66 oled, 0.66" oled, 0.66 inch oled, oled 0.66, oled 0.66", I2C oled display, SPI oled

go top
close