หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ โมดูล OLED จอ OLED กราฟฟิก WEO009632B-ZIF

หมายเลขรุ่น WEO009632B-ZIF

►ประเภท: กราฟฟิก
►โครงสร้าง: COG + ZIF FPC
►ขนาด: 0.68 นิ้ว
►96 x 32 Dot Matrix
►ชุดควบคุมติดตั้งในตัว SSD1305
►แหล่งจ่ายไฟ 3V
►1/32 duty
►อินเตอร์เฟซ: 6800, 8080, SPI, I2C
►สีการแสดงผล: ขาว / สีเหลือง

รายละเอียด

 

การร่าง

96x32 OLED Graphic Display 0.68 inch - WEO009632B-ZIF

Data source ref: WEO009632BLAP3N00000

ข้อมูลจำเพาะ

คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส

Pin สัญลักษณ์ I/O คุณสมบัติการทำงาน
1 VSS - Reserved Pin(Supporting Pin)
The supporting pins can reduce the influences from stresses on the function pins. These pins must be connected to external ground.
2 GDR - Reserved pin, not connected.
3 VDDB P Reserved pin, not connected.
4 FB - Reserved pin, not connected.
5 NC - Not connected.
6 VBREF - Reserved pin, not connected.
7 NC - Not connected.
8 NC - Not connected.
9 VDD P Power supply pin for core logic operation.
10 BS1 I MCU bus interface selection pins. Select appropriate logic setting as described in the following table. BS2, and BS1 are pin select.
  4-line SPI I2C 8-bits 8080 8-bits 6800
BS1 0 1 1 0
BS2 0 0 1 1
11 BS2 I
12 NC - Not connected.
13 CS# I This pin is the chip select input connecting to the MCU.
The chip is enabled for MCU communication only when CS# is pulled LOW (active LOW).
14 RES# I This pin is reset signal input. When the pin is pulled LOW, initialization of the chip is executed. Keep this pin HIGH (i.e. connect to VDD) during normal operation.
15 D/C# I This pin is Data/Command control pin connecting to the MCU.
When the pin is pulled HIGH, the data at D[7:0] will be interpreted as data.
When the pin is pulled LOW, the data at D[7:0] will be transferred to a command register.
In I2C mode, this pin acts as SA0 for slave address selection.
16 WR# I This is read / write control input pin connecting to the MCU interface.
When interfacing to a 6800-series microprocessor, this pin will be used as Read/Write (R/W#) selection input. Read mode will be carried out when this pin is pulled HIGH (i.e. connect to VDD) and write mode when LOW.
When 8080 interface mode is selected, this pin will be the Write (WR#) input. Data write operation is initiated when this pin is pulled LOW and the chip is selected.
When serial or I2C interface is selected, this pin must be connected to VSS.
17 E/RD# I This pin is MCU interface input.
When 6800 interface mode is selected, this pin will be used as the Enable (E) signal. Read/write operation is initiated when this pin is pulled HIGH and the chip is selected.
When 8080 interface mode is selected, this pin receives the Read (RD#) signal. Read operation is initiated when this pin is pulled LOW and the chip is selected.
When serial or I2C interface is selected, this pin must be connected to VSS.
18~25 D0~D7 - These are 8-bit bi-directional data bus to be connected to the microprocessor’s data bus. When serial interface mode is selected, D0 will be the serial clock input: SCLK; D1 will be the serial data input: SDIN.
When I2C mode is selected, D2, D1 should be tied together and serve as SDAout, SDAin in application and D0 is the serial clock input, SCL.
26 IREF - This is segment output current reference pin.
When external IREF is used, a resistor should be connected between this pin and VSS to maintain the IREF current at 30uA.
27 VCOMH - COM signal deselected voltage level.
A capacitor should be connected between this pin and VSS.
28 VCC - Power supply for panel driving voltage. This is also the most positive power voltage supply pin.
When charge pump is enabled, a capacitor should be connected between this pin and VSS.

ข้อมูลเชิงกล

รายการ ขนาด หน่วย
ความละเอียด 96 × 32 จุด
ขนาดโมดูล 19.80 × 12.32 × 1.21 (mm) mm
พื้นที่ที่ใช้งานอยู่ 16.298 × 5.418 (mm) mm
ขนาดจุด 0.148 × 0.148 (mm) mm
ระดับจุด 0.17 × 0.17 (mm) mm
โหมดการแสดงผล พาสซีฟเมทริกซ์
สีการแสดงผล ขาวดำ
Drive Duty 1/32 Duty
IC SSD1305
อินเตอร์เฟซ 6800, 8080, SPI, I2C
เส้นทแยงมุม 0.68 นิ้ว

คะแนนสูงสุด

Parameter สัญลักษณ์ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด หน่วย
Supply Voltage for Logic VDD -0.3 4 V
Supply Voltage for Display VCC 0 16 V
อุณหภูมิในการทำงาน TOP -40 +80 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ TSTG -40 +85 °C

ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก

DC Characteristics

รายการ สัญลักษณ์ เงื่อนไข ค่าต่ำสุด ค่าปกติ ค่าสูงสุด หน่วย
Supply Voltage for Logic VDD 2.8 3.0 3.3 V
Supply Voltage for Display VCC 11.5 12 12.5 V
High Level Input VIH 0.8×VDD VDD V
Low Level Input VIL 0 0.2×VDD V
High Level Output VOH Iout = 100uA 0.9×VDD VDD V
Low Level Output VOL Iout = 100uA 0 0.1×VDD V
 
สัญลักษณ์ Parameter ค่าต่ำสุด ค่าปกติ ค่าสูงสุด หน่วย เงื่อนไข
ICC VCC Supply Current - 5.0 7.5 mA VDD =3.0V , Display 100% ON

Search keyword: 96x32 oled, oled 96x32, 0.68 oled, 0.68" oled, 0.68 นิ้ว oled, oled 0.68"
go top
close