หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ โมดูล OLED จอ OLED กราฟฟิก WEX025664B

หมายเลขรุ่น WEX025664B

►ประเภท: กราฟฟิก
►โครงสร้าง: COF
►ขนาด: 3.12 นิ้ว
►256 x 64 Dot Matrix
►ชุดควบคุมติดตั้งในตัว SSD1322
►แหล่งจ่ายไฟ 3V
►1/64 duty
►อินเตอร์เฟซ: 6800, 8080, SPI
►สีการแสดงผล: ขาว / สีเหลือง / สีน้ำเงิน / สีฟ้าคราม / สีฟ้าคราม
►Support Grayscale

การร่าง

WEX025664B - OLED 256x64, 3.12 inch OLED Display Drawing

Data source ref: WEX025664BWPP3N00000

ข้อมูลจำเพาะ

คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส

Pin Number สัญลักษณ I/O คุณสมบัติการทำงาน
1 N.C. (GND) P Ground
2 VSS P Ground.
3 VCC P Power supply for panel driving voltage.
This is also the most positive power voltage supply pin.
4 VCOMH P COM signal deselected voltage level.
A capacitor should be connected between this pin and VSS.
5 VLSS P Analog system ground pin.
6~13 D7~D0 I/O Host Data Input/Output Bus
These pins are 8-bit bi-directional data bus to be connected to the microprocessor’s data bus.
When serial mode is selected, D1 will be the serial data input SDIN and D0 will be the serial clock input SCLK.
14 E/RD# I Read/Write Enable or Read
This pin is MCU interface input.
When interfacing to a 68XX-series microprocessor, this pin will be used as the Enable (E) signal. Read/write operation is initiated when this pin is pulled high and the CS# is pulled low.
When connecting to an 80XX-microprocessor, this pin receives the Read (RD#) signal. Data read operation is initiated when this pin is pulled low and CS# is pulled low.
When serial mode is selected, this pin must be connected to VSS.
15 R/W# I Read/Write Select or Write
This pin is MCU interface input. When interfacing to a 68XX-series microprocessor, this pin will be used as Read/Write (R/W#) selection input. Pull this pin to “High” for read mode and pull it to “Low” for write mode.
When 80XX interface mode is selected, this pin will be the Write (WR#) input. Data write operation is initiated when this pin is pulled low and the CS# is pulled low.
When serial mode is selected, this pin must be connected to VSS.
16 BS0 I Communicating Protocol Select
These pins are MCU interface selection input. See the following table:
BS:[1:0] Bus Interface Selection
00 4 line SPI
01 3 line SPI
10 8-bit 8080 parallel
11 8-bit 6800 parallel
Note
(1) 0 is connected to VSS
(2) 1 is connected to VDDIO
17 BS1
18 D/C# I Data/Command Control
This pin is Data/Command control pin connecting to the MCU.
When the pin is pulled HIGH, the content at D[7:0] will be interpreted as data.
When the pin is pulled LOW, the content at D[7:0] will be interpreted as command.
19 CS# I Data/Command Control
This pin is the chip select input connecting to the MCU. The chip is enabled for MCU communication only when CS# is pulled LOW.
20 RES# I This pin is reset signal input.
When the pin is pulled LOW, initialization of the chip is executed.
Keep this pin pull HIGH during normal operation.
21 FR O This pin is No Connection pins. Nothing should be connected to this pin. This pin should be left open individually.
22 IREF I Current Reference for Brightness Adjustment
This pin is segment current reference pin. A resistor should be connected between this pin and VSS. Set the current lower than 10uA.
23 N.C. - Reserved Pin
The N.C. pin between function pins are reserved for compatible and flexible design.
24 VDDIO P Power Supply for I/O Pin
It should be matched with the MCU interface voltage level.
25 VDD P Power Supply for Core Logic Circuit
Power supply pin for core logic operation. A capacitor is required to connect between this pin and VSS
26 VCI P Power Supply for Operation
VCI must always be equal to or higher than VDD and VDDIO.
27 VSL P Voltage Output Low Level for SEG Signal
This is segment voltage reference pin.
When external VSL is not used, this pin should be left open.
When external VSL is used, this pin should connect with resistor and diode to ground.
28 VLSS P Ground of Analog Circuit
These are the analog ground pins. They should be connected to VSS externally.
29 VCC P Power Supply for OLED Panel
These are the most positive voltage supply pin of the chip. They must be connected to external source.
30 N.C. (GND) P Ground

ข้อมูลเชิงกล

รายการ ขนาด หน่วย
ความละเอียด 256 × 64 Dots
ขนาดโมดูล 88.0 × 27.8 × 2.15 mm
พื้นที่ที่ใช้งานอยู่ 76.778×19.178 mm
ขนาดจุด 0.278×0.278 mm
ระดับจุด 0.3×0.3 mm
โหมดการแสดงผล พาสซีฟเมทริกซ์
สีการแสดงผล ขาวดำ
Drive Duty 1/64 Duty
Gray Scale 4 bits
IC SSD1322 (COF)
อินเตอร์เฟซ 6800, 8080, SPI
ขนาด (เส้นทแยงมุม) 3.12 นิ้ว

คะแนนสูงสุด

Parameter สัญลักษณ์ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด หน่วย
Supply Voltage for Operation VCI -0.3 4 V
Supply Voltage for Logic VDD -0.5 2.75 V
Supply Voltage for I/O Pins VDDIO -0.5 VCI V
Supply Voltage for Display VCC -0.5 20 V
อุณหภูมิในการทำงาน TOP -40 80 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ TSTG -40 85 °C

ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก

รายการ สัญลักษณ์ เงื่อนไข ค่าต่ำสุด ค่าปกติ ค่าสูงสุด หน่วย
Supply Voltage for Logic VDD 2.4 2.5 2.6 V
Power Supply for I/O pins VDDIO 1.65 3.0 VCI V
Low voltage power supply VCI 2.4 3.0 3.5 V
Supply Voltage for Display VCC 11.5 14.5 15 V
High Level Input VIH 0.8×VDDIO VDDIO V
Low Level Input VIL 0 0.2×VDDIO V
High Level Output VOH 0.9×VDDIO VDDIO V
Low Level Output VOL 0 0.1×VDDIO V
50% Check Board operating Current ICC VCC =12V 24 32 mA
VCC =14.5V 32 42.5 mA
 

Search keyword: 256x64 oled, oled 256x64, 3.12 oled, 3.12" oled, 3.12 inch oled, oled 3.12, oled 3.12"

go top
close