หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ โมดูล OLED จอ OLED กราฟฟิก WEX025664B

หมายเลขรุ่น WEX025664B

►ประเภท: กราฟฟิก (ไม่มีกรอบ)
►โครงสร้าง: COF
►ขนาด: 3.12 นิ้ว
►256 x 64 Dot Matrix
►ชุดควบคุมติดตั้งในตัว SSD1322
►แหล่งจ่ายไฟ 3V
►1/64 duty
►อินเตอร์เฟซ: 6800, 8080, SPI
►สีการแสดงผล: ขาว / สีเหลือง / สีน้ำเงิน / สีฟ้าคราม / สีฟ้าคราม / Support Grayscale

การร่าง

WEX025664B - OLED 256x64, 3.12 inch OLED Display Drawing

ข้อมูลจำเพาะ

คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส

Pin No. สัญลักษณ์ คุณสมบัติการทำงาน
1 NC No Connection
2 VSS Ground Pin
3 VCC Panel driving voltage
4 VCOMH COM deselected level
5 VLSS Analog system ground pin
6~13 D7~D0 Data Bus
14 E/RD# Chip Enable Signal
15 R/W# Read/Write Control
16~17 BS0~BS1 Interface selection
18 D/C# Data/Command Control Pin
19 CS# Chip Select Pin
20 RES# Reset Signal Pin  
21 FR Not Connected
22 IREF SEG output current refer pin
23 NC No Connection
24 VDDIO Voltage for interface logic 
25 VDD Voltage for logic
26 VCI Low voltage power supply
27 VSL SEG voltage refer Pin
28 VLSS Analog system ground pin
29 VCC Panel driving voltage
30 NC No Connection

ข้อมูลเชิงกล

รายการ ขนาด หน่วย
ขนาดโมดูล 88.0 × 27.8 mm
พื้นที่สำหรับการดู 78.78 × 21.18 mm
พื้นที่ที่ใช้งานอยู่ 76.778 × 19.178  mm
ระดับจุด 0.278 × 0.278 mm
ขนาดจุด 0.30 × 0.30  mm

ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก

รายการ สัญลักษณ์ เงื่อนไข ค่ามาตรฐาน หน่วย
ค่าต่ำสุด ค่าปกติ ค่าสูงสุด
Supply Voltage VDD --- 2.8 3.0 3.3 V
 

Search keyword: 256x64 oled, oled 256x64, 3.12 oled, 3.12" oled, 3.12 inch oled, oled 3.12, oled 3.12"

go top
close