หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ โมดูล OLED จอ OLED กราฟฟิก WEP012832A

2.23" OLED กราฟฟิก 128x32

หมายเลขรุ่น WEP012832A

►ประเภท: กราฟฟิก
►โครงสร้าง: COG+PCB+Frame
►ขนาด: 2.23 นิ้ว
►128 x 32 Dot Matrix
►ชุดควบคุมติดตั้งในตัว SSD1305
►แหล่งจ่ายไฟ 3V
►1/32 duty
►อินเตอร์เฟซ: 6800, 8080, SPI, I2C
►สีการแสดงผล: ขาว / สีเหลือง / สีน้ำเงิน

รายละเอียด

การร่าง

WEP012832A

Data source ref: WEP012832AWPP3N00000

ข้อมูลจำเพาะ

คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส

No. สัญลักษณ์ คุณสมบัติการทำงาน
1 VSS Ground.
2 VDD Power supply pin for core logic operation.
3 V0 Power supply for panel driving voltage. This is also the most positive power voltage supply pin.
4 D/C# This is Data/Command control pin. When it is pulled HIGH (i.e. connect to VDDIO), the data at D[7:0] is treated as data. When it is pulled LOW, the data at D[7:0] will be transferred to the command register.
In I2C mode, this pin acts as SA0 for slave address selection.
5 R/W# This is read / write control input pin connecting to the MCU interface.
When interfacing to a 6800-series microprocessor, this pin will be used as Read/Write (R/W#) selection input. Read mode will be carried out when this pin is pulled HIGH (i.e. connect to VDDIO) and write mode when LOW. When 8080 interface mode is selected, this pin will be the Write (WR#) input. Data write operation is initiated when this pin is pulled LOW and the chip is selected.
When serial interface is selected, this pin must be connected to VSS.
6 E/RD# When interfacing to a 6800-series microprocessor, this pin will be used as the Enable (E) signal. Read/write operation is initiated when this pin is pulled HIGH (i.e. connect to VDDIO) and the chip is selected.
When connecting to an 8080-microprocessor, this pin receives the Read (RD#) signal. Read operation is initiated when this pin is pulled LOW and the chip is selected.
When serial interface is selected, this pin must be connected to VSS.
7~14 DB0~DB7 These are 8-bit bi-directional data bus to be connected to the microprocessor’s data bus.
When serial interface mode is selected, D0 will be the serial clock input: SCLK; D1 will be the serial data input: SDIN and D2 should be left opened. When I2C mode is selected, D2, D1 should be tied together and serve as SDAout, SDAin in application and D0 is the serial clock input, SCL.
15 CS# This pin is the chip select input. (active LOW)
16 RES# This pin is reset signal input. When the pin is LOW, initialization of the chip is executed.
Keep this pin HIGH (i.e. connect to VDDIO) during normal operation.
17,18 BS2,BS1 Communicating Protocol Select.
These pins are MCU interface selection input. See the following table:
  68XX-parallel 80XX-parallel Serial I2C
BS1 0 1 0 1
BS2 1 1 0 0
19 N.C. No connection.
20 FG(GND) Ground.
21~25 N.C. No connection.
26 VSS Ground.
27 BSW Control the Piezoelectric Buzzer.
28 MSW Control the BLDC Vibration Motor.

ข้อมูลเชิงกล

รายการ ขนาด หน่วย
ความละเอียด 128 × 32 จุด
ขนาดโมดูล 66.5 × 35.0 × 9.0(Max) mm
พื้นที่ที่ใช้งานอยู่ 55.018 × 13.098 mm
ขนาดจุด 0.408 × 0.388 mm
ระดับจุด 0.43 × 0.41 mm
โหมดการแสดงผล พาสซีฟเมทริกซ์
สีการแสดงผล ขาวดำ
Drive Duty 1/32 Duty
IC SSD1305
อินเตอร์เฟซ 6800, 8080, SPI, I2C
ขนาด (เส้นทแยงมุม) 2.23 นิ้ว

ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก

รายการ สัญลักษณ์ เงื่อนไข ค่าต่ำสุด ค่าปกติ ค่าสูงสุด หน่วย
Supply Voltage for Logic VDD 2.8 3.0 5.0 V
Supply Voltage for Display V0 11.5 12.0 12.5 V
Input High Volt. VIH 0.8×VDD VDD V
Input Low Volt. VIL 0 0.2×VDD V
Output High Volt. VOH IOUT = 100uA, 3.3MHz 0.9×VDD VDD V
Output Low Volt. VOL IOUT = 100uA, 3.3MHz 0 0.1×VDD V
Operating Current for VDD IDD V0 =12.0V - 12.0(Ref) 14.0(Ref) mA
Supply Voltage for Buzzer BSW VDD=5.0V
1/2 square
0.8×VDD VDD V
Supply Voltage for Vibration Motor MSW 2.7 3.3 V

คะแนนสูงสุด

Parameter สัญลักษณ์ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด หน่วย
Supply Voltage for Logic VDD -0.3 4.0 V
Supply Voltage for Display V0 0 16.0 V
อุณหภูมิในการทำงาน TOP -40 +80 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ TSTG -40 +85 °C

Search keyword: 128x32 oled, oled 128x32, 2.23 oled, 2.23" oled, 2.23 inch oled, oled 2.23, oled 2.23"
go top
close