หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ โมดูล OLED จอ OLED กราฟฟิก WEO012832K

หมายเลขรุ่น WEO012832K

►ประเภท: กราฟฟิก
►โครงสร้าง: COG
►ขนาด: 2 นิ้ว
►128 x 32 Dot Matrix
►ชุดควบคุมติดตั้งในตัว SSD1315
►แหล่งจ่ายไฟ 3V
►1/32 duty
►อินเตอร์เฟซ: 8 Bits 6800 8080/ SPI/ I2C

รายละเอียด

  • WEO012832KWPP3N00000 : ขาว

 

การร่าง

2 inch 128x32 OLED Display Module - WEO012832K - Winstar

ข้อมูลจำเพาะ

คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส

No. สัญลักษณ์ คุณสมบัติการทำงาน
1 NC No connection
2 VCC Power supply for panel driving voltage. This is also the most positive power voltage supply pin.
When charge pump is enabled, a capacitor should be connected between this pin and VSS.
3 VCOMH COM signal deselected voltage level.
A capacitor should be connected between this pin and VSS.
4 IREF This is segment output current reference pin.
When external IREF is used, a resistor should be connected between this pin and VSS to maintain the IREF current at 30uA.
5 D7 These are 8-bit bi-directional data bus to be connected to the microprocessor’s data bus. When serial interface mode is selected, D0 will be the serial clock input: SCLK; D1 will be the serial data input: SDIN.
When I2C mode is selected, D2, D1 should be tied together and serve as SDAout, SDAin in application and D0 is the serial clock input, SCL.
6 D6
7 D5
8 D4
9 D3
10 D2
11 D1
12 D0
13 E/RD# This pin is MCU interface input.
When 6800 interface mode is selected, this pin will be used as the Enable (E) signal. Read/write operation is initiated when this pin is pulled HIGH and the chip is selected.
When 8080 interface mode is selected, this pin receives the Read (RD#) signal. Read operation is initiated when this pin is pulled LOW and the chip is selected.
When serial or I2C interface is selected, this pin must be connected to VSS.
14 R/W# This is read / write control input pin connecting to the MCU interface.
When interfacing to a 6800-series microprocessor, this pin will be used as Read/Write (R/W#) selection input. Read mode will be carried out when this pin is pulled HIGH (i.e. connect to VDD) and write mode when LOW.
When 8080 interface mode is selected, this pin will be the Write (WR#) input. Data write operation is initiated when this pin is pulled LOW and the chip is selected.
When serial or I2C interface is selected, this pin must be connected to VSS.
15 D/C# This pin is Data/Command control pin connecting to the MCU.
When the pin is pulled HIGH, the data at D[7:0] will be interpreted as data.
When the pin is pulled LOW, the data at D[7:0] will be transferred to a command register.
16 RES# This pin is reset signal input. When the pin is pulled LOW, initialization of the chip is executed. Keep this pin HIGH (i.e. connect to VDD) during normal operation.
17 CS# This pin is the chip select input connecting to the MCU.
The chip is enabled for MCU communication only when CS# is pulled LOW (active LOW).
18 NC No connection
19 BS2 MCU bus interface selection pins. Select appropriate logic setting as described in the following table. BS2, BS1 and BS0 are pin select
BS[2:0] Interface
000 4 line SPI
001 3 line SPI
010 I2C
110 8-bit 8080 parallel
100 8-bit 6800 parallel
Note
(1) 0 is connected to VSS
(2) 1 is connected to VDD
20 BS1
21 VDD Power supply pin for core logic operation.
This is a voltage supply pin. It must be connected to external source.
22~29 NC No connection
30 VSS Ground pin. It must be connected to external ground.
31 NC No connection

ข้อมูลเชิงกล

รายการ ขนาด หน่วย
ความละเอียด 128 x 32 จุด
ขนาดโมดูล 59.0 × 18.86 × 1.41 mm
พื้นที่ที่ใช้งานอยู่ 50.535 × 10.695 mm
ขนาดจุด 0.370 × 0.310 mm
ระดับจุด 0.395 × 0.335 mm
โหมดการแสดงผล พาสซีฟเมทริกซ์
สีการแสดงผล ขาวดำ
อินเตอร์เฟซ 8Bits 6800 8000/ SPI/ I2C
Drive Duty 1/32 Duty
IC SSD1315
ขนาด (เส้นทแยงมุม) 2.0 นิ้ว

ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก

รายการ สัญลักษณ์ ค่าต่ำสุด ค่าปกติ ค่าสูงสุด หน่วย
Supply Voltage Logic VDD 2.8 3.0 3.3 V
Operating VCC 7.5 8.0 8.5 V
Input Voltage High Voltage VIH 0.8 x VDD - VDD V
Low Voltage VIL 0 - 0.2 x VDD V
Output
Voltage
High Voltage VOH 0.9x VDD - VDD V
Low Voltage VOL 0 - 0.1 x VDDIO V
 
สัญลักษณ์ Parameter ค่าต่ำสุด ค่าปกติ ค่าสูงสุด หน่วย เงื่อนไข
ICC VCC Supply Current - 11 22 mA VDD=3V , VCC=8.0,
Display 50% ON

Absolute Maximum Ratings

Unless otherwise specified, VSS= 0 ( Ta = 25°C)
Parameter สัญลักษณ์ ค่าต่ำสุด ค่าปกติ ค่าสูงสุด หน่วย
Supply Voltage for Logic VDD -0.3 - 4 V
Supply Voltage for Display VCC 0 - 18 V
อุณหภูมิในการทำงาน TOP -40 - 80 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ TSTG -40 - 85 °C
go top
close