หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ โมดูล OLED จอ OLED กราฟฟิก WEO012832G

1.71" COG OLED กราฟฟิก

หมายเลขรุ่น WEO012832G

►ประเภท: กราฟฟิก
►โครงสร้าง: COG
►ขนาด: 1.71 นิ้ว
►128 x 32 Dot Matrix
►ชุดควบคุมติดตั้งในตัว SSD1307
►แหล่งจ่ายไฟ 3V
►1/32 duty
►อินเตอร์เฟซ: SPI, I2C
►สีการแสดงผล: ขาว / สีเหลือง
►Other FPC options available in below table

รายละเอียด

การร่าง


Data source ref: WEO012832GWAP3N00000

ข้อมูลจำเพาะ

คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส

No. สัญลักษณ์ คุณสมบัติการทำงาน
1 N.C. (GND) Reserved Pin (Supporting Pin)
The supporting pins can reduce the influences from stresses on the function pins. These pins must be connected to external ground.
2 VCC Power Supply for OEL Panel
This is the most positive voltage supply pin of the chip. A stabilization capacitor should be connected between this pin and VSS when the converter is used. It must be connected to external source when the converter is not used.
3 VLSS Ground of Analog Circuit
This is an analog ground pin. It should be connected to VSS externally.
4 VSS Ground of Logic Circuit
This is a ground pin. It acts as a reference for the logic pins. It must be connected to external ground.
5 VDD Power Supply for Logic
This is a voltage supply pin. It must be connected to external source.
6 CS# Chip Select
This pin is the chip select input. The chip is enabled for MCU communication only when CS# is pulled low.
7 RES# Power Reset for Controller and Driver
This pin is reset signal input. When the pin is low, initialization of the chip is executed.
8 D/C# Data/Command Control
When the pin is pulled high and serial interface mode is selected, the data at SDIN is treated as data. When it is pulled low, the data at SDIN will be transferred to the command register. In I2C mode, this pin acts as SA0 for slave address selection.
9~11 D0~D2 Host Data Input/Output Bus
When serial interface mode is selected, D0 will be the serial clock input: SCLK; D1 will be the serial data input: SDIN.
When I2C mode is selected, D2, D1 should be tied together and serve as SDAout, SDAin in application and D0 is the serial clock input, SCL.
12 IREF Current Reference for Brightness Adjustment
This pin is segment current reference pin. A resistor should be connected between this pin and VSS. Set the current lower than 12.5μA.
13 VCOMH Voltage Output High Level for COM Signal
This pin is the input pin for the voltage output high level for COM signals.  A capacitor should be connected between this pin and VSS.
14 VCC Power Supply for OEL Panel
This is the most positive voltage supply pin of the chip. A stabilization capacitor should be connected between this pin and VSS when the converter is used. It must be connected to external source when the converter is not used.
15,16 BS0 Communicating Protocol Select
These pins are MCU interface selection input. See the following table:
  BS0 BS1
I2C 0 1
3-wire SPI 1 0
4-wire SPI 0 0
BS1
17 VLSS Ground of Analog Circuit
This is an analog ground pin. It should be connected to VSS externally.
18 N.C. (GND) Reserved Pin (Supporting Pin)
The supporting pins can reduce the influences from stresses on the function pins. These pins must be connected to external ground.

ข้อมูลเชิงกล

รายการ ขนาด หน่วย
ความละเอียด 128 × 32 จุด
ขนาดโมดูล 50.50 × 15.75 × 2.01 mm
พื้นที่ที่ใช้งานอยู่ 42.22 × 10.54 mm
ขนาดจุด 0.308 × 0.308 mm
ระดับจุด 0.33 × 0.33 mm
โหมดการแสดงผล พาสซีฟเมทริกซ์
สีการแสดงผล ขาวดำ
Drive Duty 1/32 Duty
IC SSD1307
อินเตอร์เฟซ SPI, I2C
ขนาด (เส้นทแยงมุม) 1.71 นิ้ว

ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก

รายการ สัญลักษณ์ เงื่อนไข ค่าต่ำสุด ค่าปกติ ค่าสูงสุด หน่วย
Supply Voltage for Logic VDD 2.8 3.0 3.3 V
Supply Voltage for Display VCC 11.5 12.0 12.5 V
High Level Input VIH 0.8×VDD V
Low Level Input VIL 0 0.2×VDD V
High Level Output VOH 0.9×VDD V
Low Level Output VOL 0.1×VDD V
Operating Current for VCC (Full ON) ICC VCC=12.0V 14.5 19.0 mA

คะแนนสูงสุด

Parameter สัญลักษณ์ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด หน่วย
Supply Voltage for Logic VDD -0.3 4.0 V
Supply Voltage for Display VCC 0 16.0 V
อุณหภูมิในการทำงาน TOP -40 +80 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ TSTG -40 +85 °C

FPC options

Drawing FPC Length PIN Pitch ZIF FPC or HOTBAR FPC Interface FPC No. Create Date
FPC2050001811XXXXX01_WEO012832GLAP3N00000 51.5 18 0.5 ZIF  SPI,I2C FPC2050001811XXXXX01 20170607
FPC2050001811XXXXX05_WEO012832GWAP3N00F00 121.08 18 0.5 ZIF  SPI,I2C FPC2050001811XXXXX05 20181030

Search keyword: 128x32 oled, oled 128x32, 1.71 oled, 1.71" oled, 1.71 inch oled, oled 1.71, oled 1.71"
go top
close