หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ โมดูล OLED จอ OLED กราฟฟิก WEO128128A

หมายเลขรุ่น WEO128128A

►ประเภท: กราฟฟิก
►โครงสร้าง: COG
►ขนาด: 1.5 นิ้ว
►128x128 Dot Matrix
►ชุดควบคุมติดตั้งในตัว SSD1327ZB
►แหล่งจ่ายไฟ 3V
►1/128 duty
►อินเตอร์เฟซ: 6800, 8080, SPI, I2C

รายละเอียด

  • WEO128128AW : ขาว
  • WEO128128AL : สีเหลือง
  • WEO128128AS : สีฟ้าคราม

การร่าง

Winstar 1.5" COG Graphic OLED Display 128x128, 128x128 pixel OLED Module - WEO128128A

ข้อมูลจำเพาะ

คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส

Pin No. สัญลักษณ์ คุณสมบัติการทำงาน
1 VSS Ground Pin
2 VCC Panel driving voltage
3 VCOMH COM deselected level
4 VCI Low voltage power supply
5 VDD Voltage for logic
6 BS1 Interface selection
7 BS2 Interface selection
8 VSS Ground Pin
9 IREF SEG output current refer pin
10 CS# Chip Select Pin
11 RES# Reset Signal Pin
12 D/C# Data / Command Control Pin
13 W/R# Write Control
14 RD# Read Control Signal
15~22 D0~D7 Data BUS
23 VCC Panel driving voltage
24 NC No Connection

ข้อมูลเชิงกล

รายการ ขนาด หน่วย
ขนาดโมดูล 33.8 × 36.50 mm
พื้นที่สำหรับการดู 28.86 × 28.86 mm
พื้นที่ที่ใช้งานอยู่ 26.86 × 26.86 mm
ระดับจุด 0.21 × 0.21 mm
ขนาดจุด 0.185 × 0.185 mm

ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก

รายการ สัญลักษณ์ เงื่อนไข Standard Value หน่วย
ค่าต่ำสุด ค่าปกติ ค่าสูงสุด
Input Voltage VCI --- 2.8 3.0 3.3 V
 

Search keyword: 128x128 oled, oled 128x128, 1.5 oled, 1.5" oled, 1.5 inch oled, oled 1.5 inch, oled 1.5"

go top
close