หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ โมดูล OLED จอ OLED กราฟฟิก WEO128128A

หมายเลขรุ่น WEO128128A

►ประเภท: กราฟฟิก
►โครงสร้าง: COG
►ขนาด: 1.5 นิ้ว
►128x128 Dot Matrix
►ชุดควบคุมติดตั้งในตัว SSD1327
►แหล่งจ่ายไฟ 3V
►1/128 duty
►อินเตอร์เฟซ: 6800, 8080, SPI, I2C
►สีการแสดงผล: ขาว / สีเหลือง / สีน้ำเงิน
►Support Grayscale
►Other FPC options available in below table

รายละเอียด

การร่าง

Winstar 1.5" COG Graphic OLED Display 128x128, 128x128 pixel OLED Module - WEO128128A

ข้อมูลจำเพาะ

คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส

No. สัญลักษณ์ คุณสมบัติการทำงาน
1 VSS Ground pin. It must be connected to external ground.
2 VCC Power supply for panel driving voltage. This is also the most positive power voltage supply pin. It is supplied by external high voltage source.
3 VCOMH COM signal deselected voltage level.
A capacitor should be connected between this pin and VSS. No external power supply is allowed to connect to this pin.
4 VCI Low voltage power supply and power supply for interface logic level. It should match with the MCU interface voltage level and must be connected to external source.
VCI must always set to be equivalent to or higher than VDD.
5 VDD Power supply pin for core logic operation.
6 BS1 MCU bus interface selection pins. Select appropriate logic setting as described in the following table. BS2 and BS1 are pin select.
Bus Interface selection
BS[2:1] Interface
0 4 line SPI
1 I2C
11 8-bit 8080 parallel
10 8-bit 6800 parallel

Note
(1) 0 is connected to VSS
(2) 1 is connected to VCI
7 BS2
8 VSS Ground pin. It must be connected to external ground.
9 IREF This pin is the segment output current reference pin
10 CS# This pin is the chip select input connecting to the MCU.
The chip is enabled for MCU communication only when CS# is pulled LOW (active LOW).
11 RES# This pin is reset signal input.
When the pin is pulled LOW, initialization of the chip is executed.
Keep this pin pull HIGH during normal operation.
12 D/C This pin is Data/Command control pin connecting to the MCU.
When the pin is pulled HIGH, the data at D[7:0] will be interpreted as data.
When the pin is pulled LOW, the data at D[7:0] will be transferred to a command register.
In I2C mode, this pin acts as SA0 for slave address selection.
When 3-wire serial interface is selected, this pin must be connected to VSS.
13 W/R# This pin is read / write control input pin connecting to the MCU interface.
When 6800 interface mode is selected, this pin will be used as Read/Write (R/W#) selection input. Read mode will be carried out when this pin is pulled HIGH and write mode when LOW.
When 8080 interface mode is selected, this pin will be the Write (WR#) input. Data write operation is initiated when this pin is pulled LOW and the chip is selected.
14 RD# This pin is MCU interface input.
When 6800 interface mode is selected, this pin will be used as the Enable (E) signal.
Read/write operation is initiated when this pin is pulled HIGH and the chip is selected.
When 8080 interface mode is selected, this pin receives the Read (RD#) signal. Read operation is initiated when this pin is pulled LOW and the chip is selected.
When serial or I2C interface is selected, this pin must be connected to VSS.
15 D0 These pins are bi-directional data bus connecting to the MCU data bus.
Unused pins are recommended to tie LOW.
When serial interface mode is selected, D0 will be the serial clock input: SCLK; D1 will be the serial data input: SDIN and D2 should be kept NC.
When I2C mode is selected, D2, D1 should be tied together and serve as SDAout, SDAin in application and D0 is the serial clock input, SCL.
16 D1
17 D2
18 D3
19 D4
20 D5
21 D6
22 D7
23 VCC Power supply for panel driving voltage. This is also the most positive power voltage supply pin. It is supplied by external high voltage source.
24 VSS Ground pin.

ข้อมูลเชิงกล

รายการ ขนาด หน่วย
ความละเอียด 128 x 128 Dots
ขนาดโมดูล 33.80 x 36.50 x 2.05 mm
พื้นที่ที่ใช้งานอยู่ 26.86 x 26.86 mm
ขนาดจุด 0.185 x 0.185 mm
ระดับจุด 0.210 x 0.210 mm
โหมดการแสดงผล พาสซีฟเมทริกซ์
สีการแสดงผล ขาวดำ
Drive Duty 1/128 Duty
IC SSD1327
อินเตอร์เฟซ 6800,8080,SPI,I2C
ขนาด (เส้นทแยงมุม) 1.5 นิ้ว

คะแนนสูงสุด

Parameter สัญลักษณ์ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด หน่วย
Supply Voltage for Operation VCI -0.3 4.0 V
Supply Voltage for Logic VDD -0.5 2.75 V
Supply Voltage for Display VCC -0.5 19.0 V
อุณหภูมิในการทำงาน TOP -40 +80 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ TSTG -40 +85 °C

ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก

รายการ สัญลักษณ์ เงื่อนไข ค่าต่ำสุด ค่าปกติ ค่าสูงสุด หน่วย
Supply Voltage for Logic VCI Note 2.8 3.0 3.3 V
Supply Voltage for Display VCC 14 14.5 15 V
High Level Input VIH 0.8×VCI VCI V
Low Level Input VIL 0 0.2×VCI V
High Level Output VOH 0.9×VCI VCI V
Low Level Output VOL 0 0.1×VCI V
50% Check Board operating Current VCC =14.5V 24 30 mA

FPC Options:

Drawing FPC Length PIN Pitch ZIF FPC or HOTBAR FPC Interface FPC No. Create Date
FPC2050002411XXXXX03_WEO128128ALAP3N00000 25.05 24 0.5 ZIF 6800,8080,SPI,I2C FPC2050002411XXXXX03 20150901
FPC2050002411XXXXX12_WEO128128AWAP3N00002 41 24 0.5 ZIF 6800,8080,4-Wire SPI,I2C FPC2050002411XXXXX12 20200116
 

Search keyword: 128x128 oled, oled 128x128, 1.5 oled, 1.5" oled, 1.5 นิ้ว oled, oled 1.5 นิ้ว, oled 1.5"

go top
close